Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Osmanlıca Kavgası
Bu neyin kavgasıdır? Dilin mi, yazının mı? İmam Hatip okulları dışında kalan okullara seçmeli olarak konan ders dilden ziyade yazıdır, ama hedef 1928'den önce asırlarca kullandığımız ve binlerce eserde kullanılan yazının okunması ve anlaşılması ise hem yazı hem ...
Faize bağlananlar
Faiz hak edilmeyen fazlalık, gelir, rant, getiri demektir. Faizi serbest bırakan laik sistemlerde faiz “hak edilmiş bir gelir” olarak kabul edilir; ama bütün ilâhî dinlerde faiz haram kılınmış, yasaklanmıştır. Faiz zulümdür ve haramdır; çünkü faiz alan, hiçbir riske ...
Eş cinsellik nedir? Cinsiyeti değiştirmek helal midir? Hünsa hakkında dinimizin hükümleri nelerdir?
Fıkıh kitaplarımızda "hunsâ" diye bilinen ve kendisinde erkeklik ile dişilik organlarının birlikte bulunduğu veya ikisinin de belirli olarak bulunmadığı kimseler ile cinsiyetlerini değiştirenlerin dini durumları son zamanlarda sıklıkla sorulmaya başlandı. Bu neviden bir ...
Yalnızca “La ilahe illallah” diyen cennete girecek mi? "Muhammedün Resulullah" demeyen ehli kitabın durumu nedir?
“Lâ ilâhe illallah diyen cennete girecektir” mealindeki bir hadis sebebiyle bu konu öteden beri tartışılmış ve İslam alimleri, âyet ve hadislerin bütününü göz önüne alarak makul açıklamalar yapmışlardır. Ama yine de sorular ve cevapların ardı arkası kesilmemiştir. ...
Ebced, Hevvez, Hutti ve Rastgelelik
Ebced hesabının menşei hakkında farklı rivâyetler vardır. İslâm öncesinde 22 harften meydana gelen ve "Ebced, Hevvez, Hutti, Kelemen, Sa'fez, Kareşet" kelimelerinin sayısı olan altı rakamı gözönünde bulundurularak, Medyen hükümdarlarından altı kişinin adı, İlâhî isimlerin ...
Cennet ve Cehennem Ebedi midir? Delilleri Nelerdir?
I.  Cennet ve Cehennemin Ebedi olmadığına dayanak olarak kullanılan Kasas suresinin 88. ayetinin tahlili:Ayetin meali: “Allah ile birlikte başka şeylere ibadet etmeyin, Ondan başka ilah yoktur. Onun Zat-ı Akdesinden başka her şey hâliktir(yok olmaya mahkûmdur). Hüküm yalnız ...
Tenkit ve Eleştiri Usulü Nasıl Olmalıdır?
Tenkit, bir şeyin kusurunu göstermek, ayıbını ortaya koymak; bir kelâmın içindeki kusurları ayıklayarak, sözdeki güzellikleri ortaya çıkartmak demektir. Tenkit edene münekkit denir. Türkçe’de tenkit yerine kullanılan "eleştiri", bir insanı, bir eseri, bir ...
Dikkat, fitneler kardeşliğimizi bozmasın!
Şunu unutmayalım ki, biz şunun bunun değil, “Bilerek karıncaya ayak basmayın” diyen bir dinin ve “Kim gayr-ı müslim bir vatandaşa eziyet ederse kıyamet günü onun hasmı ben olurum” diyen Hz. Muhammed(a.s.m) gibi bir peygamberin kurduğu bir medeniyetin mensuplarıyız.Bu ...
Cenin, Ruh ve Kürtaj
Kürtaj bir cinayettir ve biz bu cinayete fetva vererek ortak olmaktan kesinlikle uzak durmalıyız. Yazdıklarımın bir özeti şu soru-cevapta görülebilir: Soru: Cenine ruh ne zaman üflenir? Cevap: Cenine ruh üflenmesi hakkında Buhârî ve Müslim gibi muteber hadis ...
Kürtler ve Aleviler ümmetin içindedirler...
İcabet ümmeti içinde meşhur tabirle yetmiş iki millet (mezheb mensubu) vardır. Bunlardan 'ehl-i sünnet ve cemaat' olarak anılan büyük kitle, diğerlerini 'yanlış yola sapmış olarak' kabul eder ve kendilerince 'doğru olan yola' çağırırlar. Ama bu fark ve çağrı dinin aslı ...
Âişe radıyallahu anhâ şöyle diyor: "Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi, onun Medine´ye geldiği günden vefat ettiği âna kadar, üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı."
(Buhârî, Et´ime 1, Rikak 17, Eymân 22; Müslim, Zühd 20; Nesâî, Dahâyâ 37; İbni Mâce, Et´ime 48)
Editörün Seçimi
Aklımızı ve kalbimizi meşgul eden ahlaksız düşüncelerden, edepsizliklerden kurtulabilmek için, kendimizce uygulayabileceğimiz şöyle kısa, net tavsiyelerde bulunur musunuz?
Hayalden geçen kötü şeylerden dolayı günah işlemiş olmayız. Bir kimsenin karşı cinsi sadece hayal etmesi zina işlemek gibi değildir. Ancak, bu düşüncler hem hayal nimetini yanlış yerde kullanmamıza, hem de başka yanlışlara düşmemize neden olabilir, düşüncesiyle dikkatli ...
Yılbaşı size neyi ifade etmektedir, İslam'daki ve kültürümüzdeki yeri nedir? Yılbaşı münasebetiyle, Noel ağaçları, hindi, Noel baba oyuncakları, parti şapkaları, satmaları caiz midir?
Konuya birkaç yönden cevap vermek daha uygun olacaktır:Cevap 1:Bu konuyu iyi kavrayabilmek için önce şu ayet ve hadisleri göz önüne getirmek gerekir1. "Iyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah`tan korkup sakının..." (Mâide, 5/2)2. ...
Peygamberimize (asv) olan sevgimizi nasıl anlarız, ona verecebilecegimiz hediye nedir ve nasıl verebiliriz?
Hz. Peygamber (asv)'i sevmek ve onun razı olduğunu bilmek soyut bir durum olduğu için anlamak zordur. Bir insan ben Peygamberimiz (asv)'i seviyorum diyebilir. Fakat bu durum içimizdeki bir duyguyu anlattığından dolayı, dışımızda bunu göstermemiz gerekir.Diğer taraftan, Peygamberimiz ...
Kur'an ve dini sohbet dinlemek için veya misafirlikte, kadınların erkeklerle aynı ortamı paylaşmaları (ihtilat) hakkında bilgi verir misiniz?
Meşru bir neticeye gayri meşru bir vesile ile ulaşılmaz. Bir yandan Allah'ın razı olduğu Kur'an veya Kur'an hakikatlerini dinleme, diğer yandan Allah'ın razı olmadığı kadın ve erkeklerin birbirlerini görebilecekleri bir ortamda beraber bulunmaları. Elimizden geldiği kadar, ...
Banyo adabı hakkında bilgi verir misiniz? Banyoda dua, zikir ve salavat okunur mu?
Banyo yaparken veya gusül abdesti alırken avret yerlerini örtmek ve konuşmamak banyo adabındandır. Dolayısıyla banyo sırasında dua, zikir ve salavat okumak adaba aykırıdır. Ancak okunursa da gusül geçerli olur.BANYO ADABI: 1. Banyo yapmadan önce misvakla dişimizi temizlemeliyiz.2. ...
Kadere imanın Kur'an'da olmadığı, hadislere sonradan karıştırıldığı, iddiasında olanlar var. Kadere imanın kaynağı nedir? Kader bizim irademizi ve tercihimizi yok eder mi?
Kader’in varlığı Kur’an, sünnet ve icma-ı ümmetle sabittir. Aşağıda yer alan ayetlerde kader konusuna işaret edilmiştir.“Allah’ın, kendisine takdir edip helâl kıldığı bir hususu yerine getirmekte Peygambere herhangi bir güçlük yoktur. Sizden önce gelip geçen ...
Safer ayı için bela ayı diyorlar, bu doğru mudur? Peygamberimiz (asm)'in bu ayda belaya uğrayıp hasta olduğu doğru mudur ve bu ay için özel bir ibadet veya korunma duası var mıdır?
Safer ayı, Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm) arzımıza ve gönlümüze teşrif ...
Kadının hakları nelerdir? İslamın kadınlara bir baskı ve kısıtlama getirdiği iddalarına ne dersiniz?
İslam öncesi devirlerde kadın bir insan bile sayılmıyordu. İslam dini, kadını olması gereken konuma yükseltmiştir. Özgürlük kişinin, nefsinin ve şeytanın istediği gibi yaşaması değildir. Aksine onu yaratanın istediği gibi yaşamasıdır. Çünkü, Allah'ın isteğine uymayan ...
EBCED, CİFİR
EBCED NEDİR? Ebced düzeni "Arap alfabesinin ilk tertibi; harflerin taşıdığı sayı değerlerine dayanan hesap sistemi" (1) şeklinde tarif edilmektdir. Bu sistemin, İbrânîce ve Ârâmîce'nin de etkisiyle Nabatîce'den Arapçaya geçmiş bulunduğu ve Hz. Peygamber (a.s.m) devrinde de ...
Hurûf-ı Mukattaa harflerinin anlamları yok mudur?
Kur’ân-ı Kerim'de “elifbadaki harf sayısınca, yirmi dokuz sûrede huruf-u mukattaa vardır.Huruf-u mukattaa, sûre başlarında kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir. Zaten bu harfler okunurken de teker teker okunur, bir kelime gibi ...
Son Cevaplananlar
Sayısını unuttuğum tilavet secdelerini ne kadar yapmam gerekir?
Bu durumda tahmini olarak hareket edip yapamadığınız secdeleri yapınız.Kur'an-ı Kerim'in sûrelerinde on dört secde âyeti vardır ki, bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için bir secde gerekir. Şöyle ki:Tilavet secdesi niyeti ile, eller kaldırılmaksızın "Allahü ...
Kredi kartı kullanmak ve bankaya komisyon ödemek caiz mi?
Kredi kartı tek çeşit değildir; faizli olanı var, faizsiz olanı vardır. Gününde ödeneni var, geciktirileni var.Şayet kartla satın aldığınız malın parasını (sözleştiğiniz) günü geçirmeden öderseniz, faize düşmeden ödemiş olursunuz. Böylece kredi kartınızdan gelen bir ...
Resim ve fotoğraf konusunda detaylı bilgi verir misiniz? İslam'ın bu konuya bakışı nasıldır? Canlılara ait resimler çizilebilir mi?
İslâm dini semavî bir din olup, insanın dünya ve âhiretini imâr etmek için nazil olmuştur. Getirdiği hükümlerin herkesin akıl ve zevkine uyması da mümkün değildir. Çünkü simalar birbirine uymadığı gibi akıl ve huylar da birbirine uymazlar. Akıl ve mantığı veren Allah ...
el-minnetü lillah, minnet sadece Allah'adır, sözü kime aittir?
“el-Minnetu lillah” ifadesinin manasını şu ayet ve hadiste görmek mümkündür:“Onlar, Müslüman oldular diye seni minnet altında bırakıyorlar. De ki: ‘Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Aksine, eğer imanınızda doğru kimselerseniz, sizi imana kavuşturduğu için ...
Bir hadiste geçen, Kur'an'ı ezberler, ifadesi hafızlar için midir?
Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş ve bunun garip olduğunu, sahih bir şeklini görmediğini, senette yer alan  Hafs b. Süleyman’ın zayıf bir ravi olduğunu belirtmek suretiyle bunun oldukça zayıf olduğunu göstermiştir. (bk. Tirmizi, Fedailu’l-Kur’an, 13/h. no: 2905)- Mubarekfuri ...
Havas ilmi ile büyünün farkı nedir?
- Büyü, başkasına zarar vermek kastıyla, ayetlerden ziyade, başka İsraliyat denilen tılsımlarla veya ayetleri -menkus olarak,/caiz olmayan şekilde- yazarak yapılan şeylerdir.- Herhangi faydalı bir işi için belli ayetleri okumak veya yazıp asmakta bir sakınca yoktur.Bununla beraber, ...
Asr-ı evvelde hem öğle hem de ikindi namazı beraber kılınabilir mi?
- İslam’da esas olan namazların belli vakitlerde kılınmasıdır. “Şüphesiz ki namaz, müminler üzerine belirli vakitlerde kılınması gereken bir farzdır.” (Nisa, 4/103) mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.- Hz. Cebrail, namazların vakitlerini öğretmek üzere, iki ...
Ömer Nasuhi Bilmen'in hazırladığı "Büyük İslam İlmihali"ne güvenilir mi?
Bu ilmihaldeki bilgiler doğrudur. Ömer Nasuhi Bilmen güvenilir ve alanında yetkin bir Ehl-i sünnet âlimidir.Bahsettiğiniz konular Hanefi mezhebinin görüşleridir. Bu içtihad Hanefi mezhebi fıkıh usulüne göre yapılmıştır.Bahsettiğiniz örneklerde namaz içinde yapılan çok ...
Bir kadın için kayınpederinin hükmü nedir? Eşi öldüğünde veya boşanma durumunda bu hüküm değişir mi?
Nur sûresi 31. âyette geçen "kocalarının babaları" ifadesi ile Nisa sûresinde geçen "hanımlarınızın anneleri" ifadeleri, bu meselenin aslını teşkil ediyor.Yani, bir hanım için kayınpederi, bir erkek için de kayınvalidesi gerçek baba ve annesi gibidir, aralarında ebedî ...
Namaz kılmanın mekruh olduğu (kerâhet) vakitleri, güneş doğumundan kırk beş dakika sonra, batımından otuz dakika önce gibi zaman vererek açıklar mısınız?
Beş vakit vardır ki, onlara "mekruh vakitler" denir:Birincisi: Güneşin doğmasından bir mızrak boyu (beş derece) ki, memleketimize göre kırk ile elli dakika arasında bir zamanla yükselişine kadar olan zamandır.İkincisi: Güneşin yükselip de tam tepeye geldiği zeval anının ...
Son Cevaplananlar