Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Mısır ve Suriye gibi ülkelerdeki olaylarda ne yapmamız gerekiyor?
Zulmün arşa dayandığı, gözyaşlarının sel olduğu ve mümin ruhların kederle dolup taştığı bu günlerde her hamiyet sahibi aynı soruyu soruyor: Ne yapmamız gerekiyor?  Böyle sessiz mi kalacağız? Bize bir görev düşmüyor mu?Önce şunu belirtmek isteriz: Bu hamiyetli ...
Sahih İslam (Ehl-i Sünnet İslam'ı)
Ehl-i sünnet ve cemaat İslam'ı nedir? Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nden özetleyelim: Ehl-i sünnet, Hz. Peygamber (s.a.) ile ashabın dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler anlamında bir tabirdir. Sözlükte 'manevî alanda çizilen yolu ...
Zorlama Yok Davet Var
İslam, iman ve amelde kusurlu olanlar ile gayr-i müslimleri inanmaya veya amel ve ibadete zorlamaz; bu konuda baskıya izin vermez. Çünkü baskı ve tehdit altında 'inandım' diyen gerçekte inanmamış olabilir ve o kimseyi iki yüzlülüğe zorlamış oluruz. Yine baskı ve tehdit altında ...
Usul, fürû', fürûât, teferruat kavramları hakkında bilgi verir misiniz?
Dinin iman ve amel (uygulama, yaşama) ile ilgili kuralları "usûl" ve ''fürû' diye ikiye ayrılır. Kökler manasındaki usûl kelimesinin tekili 'el-aslu', dallar manasındaki fürû kelimesinin tekili de 'el-fer'u' dur. Yani fürû kelimesi çoğuldur, eğer 'fürû'ât' diye Arapça'da ...
Tevrat Ve İncil Peygamberimizin Nübüvvetine Delildir
Tevrat Ve İncil Peygamberimizin Nübüvvetine DelildirGeçmiş peygamberlerle birlikte, geçmiş mukaddes kitaplardan Tevrat ve İncil, Hâtem-i Enbiyânın peygamberliğine birer delil ve şâhiddir. Tahrif edilmiş olmalarına rağmen, Hüseyin Cisrî gibi allâmeler, elimizdeki Tevrat ve İncil ...
Tatmin Olmayan Kalpler ve Sefahat
Batı ülkelerini önce içkinin sonra da uyuşturucunun girdabına sokan sefahatin ülkemizde de pek çok gencimizi tükenme noktasına doğru hızla sürüklediğini artık herkes görüyor. Buna bir çare bulmak halkımızın da yöneticilerimizin de ortak ideali haline gelmiş ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz. Birlik ve BeraberlikDr. Burhan ...
İman ve inkârdaki bakış açılarını karşılaştırır mısınız?
İnsan, bütün mahlukatla alakadardır. Her şeyle bir çeşit alış verişi vardır. Kendisini kuşatan şeylerle maddeten ve manen görüşmeye, konuşmaya ve komşuluk etmeye yaratılış gereği mecburdur. Bu durumdaki insanın; sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere altı ciheti ...
Osmanlı padişahları, saltanat uğruna neden çocuklarını ve kardeşlerini öldürtmüştür?
Osmanlı da Kardeş KatliOsmanlı Devletlinde kardeş katli, bazı tarihçiler tarafından vahşet ve saltanat uğruna insan katliamı olarak anlatılmaktadır. Kardeş katli meselesinin Kanunnâmedeki dayanağı olan madde nasıldır?Kanunnâmenin ihtilâfa yol açan ve farklı fikirlerin ...
Peygamberimiz'in Kuran-ı Kerimde Bahsedilen Mucizeleri
Bu makaleyi PDF formatında indirmek için tıklayınız SESLENDİRME1- MUCİZE VERİLMESİNİN SEBEBİ VE MUCİZEYE OLAN İHTİYAÇ2- MUCİZE VERMEK HUSUSUNDA ALLAH-U TEÂLÂ’NIN ÂDETİ VE DİĞER PEYGAMBERLERE OLAN MUAMELESİ.3- EFENDİMİZE (S.A.V.) AİT KUR’AN’DA ZİKREDİLEN ...
“Nerede ve ne halde olursan ol, Allah’tan kork ve kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki onu yok etsin.”
(İhyâ, IV/65)
Editörün Seçimi
Vücuttaki kabarcıklardan ve sivilcelerden çıkan su / sıvı abdesti bozar mı?
Bu durumda iki görüş vardır, ikinci görüşe göre hareket edebilirsiniz şöyle ki;Vücuttaki kabarcıklardan çıkan safi su, sahih olan görüşe göre, kan gibidir, abdesti bozar. Diğer bir görüşe göre ise, abdesti bozmaz.Bu ikinci görüşte, uyuz olanlar ve çiçek çıkaranlar ...
Tüp bebekle çocuk sahibi olmak caiz midir, şartları nelerdir? Cinsiyet belirleme yöntemleri caiz midir?
1. Tüp Bebek Nedir?Çocuksuz ailelerde anne adaylarından elde edilen en az 7-9 yumurta hücresi baba adayının spermleri ile laboratuar koşullarında döllenir ve yine laboratuar koşullarında embriyoların gelişmesi için üç gün beklenir. Elde edilen embriyolardan iki ile üçü rahme ...
“Sakalı bıraktıktan sonra kesmek, tahrimen mekruhtur.” veya “Dinimiz bu konuda bir zorunluluk getirmemiştir” gibi hükümlerin kaynağı nedir? Hanefi alimlerinden de kaynak gösterebilir misiniz?
Peygamberimiz(a.s.m) kendisi bizzat sakal bıraktığı gibi, “bıyıkları kısaltın, sakalı ise bırakın”(Buharî, İstaizan, 51; Müslim, Taharet, 53-55) mealindeki ifadeleriyle de sakalın bırakılmasını emretmiştir. Alimlerin bir kısmına göre, bu hadis ifadesinde yer alan emir ...
Kutlu Doğum Haftası´nın bid´at olduğunu söyleyenler var. Onlara ne cevap vermeliyiz?
Nebi (s.a.v) Fil yılında, Rebi'ülevvel ayının on ikinci pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir (İbn Sa'd,et-Tabakatul-Kübrâ, Beyrut, t.y. I, 100-101). Bu, miladî takvime göre, 571 yılının Nisan ayının yirmisi olarak hesaplanmıştır. (bkz. Salih Suruç, Kainatın Efendisi, Nesil ...
Buluğ çağına gelmeden vefat eden çocukların ahiretteki durumu nasıl olacaktır?
Buluğ çağına girmeden ölen çocuklar, anna baabları hangi dinden olursa olsun cennete gireceklerdir. Bu dünyada küçük çocuğunu kaybeden anne babaya bir mükafat olarak, cennette o çocukları onlarla birlikte olacak ve bu dünyadaki kısa bir çocuk sevgisine bedel, ahirette ebedi bir ...
Allah, kendi katından yeryüzüne yüz parça rahmetinden sadece biri göndermiştir. Bu yüz parça rahmet konusunu açıklar mısınız?
Bu konuda Ebu Hureyre, İbn Abbas ve Hasan-ı Basrî’den nakledilen hadis rivayetleri vardır:“Allah’ın yüz rahmeti vardır; bunlardan bir rahmeti yeryüzü halkı arasında paylaşmış ki, onların ecelleri gelene kadar (hayatları boyunca) onlara kâfi gelir. Rahmetin doksan dokuz ...
1 Nisan şakası yapmak caiz midir? Hristiyanları taklit etmek midir? Bu günün binlerce Müslümanın katliam günü olduğu iddiasının aslı var mıdır?
Bu günün Müslümanlar için bir katliam günü olduğuna dair de herhangi bir sağlam bilgiye rastlayamadık.Genellikle değişik ülkelerde belli bir efsaneye dayalı olarak söz konusu edilen bazı menkıbeler vardır.Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler ...
Siyasi olaylardan ve eylemlerden uzak durmaya çalışanlar, kötü emeli olan insanların ekmeğine yağ sürmekle ve haksızlığa karşı bir tepki göstermemekle itham ediliyorlar. Bu insanlara nasıl bir cevap vermeliyiz?
Buna belli bir cevabı tespit etmek zordur. Çünkü, karşı tarafın gerekçelerini iyi bilip ona göre bir argüman geliştirmek gerekir.Bununla beraber, işin ifrat ve tefrit tarafına kaçmadan konuşmak gerekir. Yani eğer “Hiç kimse siyaset yapmasın, siz de yapmayın.” derseniz, ...
"Her kim, geçen Ramazan'dan borcu varken yeni Ramazan'a ulaşırsa, ondan (bu yeni) oruç kabul olunmaz." Bu hadise göre, oruç borcu olanlar Razaman orucunu tutamazlar mı?
Evet, işaret ettiğiniz gibi İbn Hanbel’de bu hadis vardır. Hadisin tamamı şöyledir:“Her kim, geçen Ramazandan borcu varken, yeni Ramazana ulaşırsa, ondan (bu yeni) oruç kabul olunmaz. Kim de, üzerinde Ramazan borcu olduğu halde -onu kaza etmediği sürece- tuttuğu nafile ...
Hamd ve şükür arasındaki fark nedir? Hastalığa şükretmek mi hamd etmek mi gerekir?
Hamd : “Bir ihsana karşı kalbin medih ve şükür duygularıyla dolması ve o ihsan sahibini tâzim etmesi”Hamd ile şükür ilişkisi umum husus olarak özetlenebilir. Yani her şükür aynı zamanda bir hamddir. Ancak her hamd şükür değildir. Hamd, bize ve bütün mahlukata yapılan ...
Son Cevaplananlar
Evrenin yaşı neden insanın yaşından daha fazladır, insan evren ile aynı anda yaratılsaydı olmaz mıydı?
Allah isterse kâinatı bir anda, yani göz açıp yumuncaya kadar bir zaman içerisinde, bütün sistem ve varlıklarıyla birlikte yaratabilirdi. Çünkü O’nun için bir varlığı yaratmada; maddeye ve müddete ihtiyaç yoktur. Bir şeyin olmasını irade ettiği zaman, “Ol” der ve o şey ...
Vekil haccı ifsad ederse, daha sonra hac sahibine söylemeden tekrar vekil olarak hacca gidebilir mi?
Hanefi Mezhebine göre bedel olarak gönderilen kişi, haccı ifsad eden bir davranışta bulunursa kendi namına haccı kaza etmesi, kendisine masraf olarak verilen parayı vekil tayin edene iade etmesi gerekir.Bununla beraber bu fasid hac noksan bırakılmayıp tamamlanır ve bu ifsad eden ...
Çarşafla mı yoksa manto (pardösü) ile mi tesettür sağlanmış olur?
Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla İslâm’da elbisenin ismi ve resmi mühim değildir. Mühim olan vasfıdır. Yâni, el yüz dışındaki bütün bedeni örtüyor mu, vücut hatlarını belli etmeyecek genişlik ve uzunlukta bedeni kaplıyor mu? Aranan vasıf budur.Bir elbise böyle ise, yâni ...
Kadın erkeklere ve kadınlara imamlık yapabilir mi? Bayanlara namaz kıldıracak bir kadın nasıl niyet eder?
Konunun fıkhi yönü:* Kadınların namazda imamlık yapması, bir kadının hemcinsleri olan diğer kadınlara imamlığı ve kadın-erkek karışık cemaate veya sadece erkeklere imamlığı olarak iki kısma ayrılır.* Kadının hemcinsleri olan diğer kadınlara imamlığı konusunda, Hz. ...
Salyangoz yemek caiz midir? Denizden çıkan hangi şeyler yenir / yenmez?
O ülkede bunu yiyen Müslümanlar, salyangoz yemeye cevaz veren bir mezhebe tabi olabilirler.Balık suretinde olmak şartıyla, daima suda yaşayıp karada yaşaması mümkün olmayan hayvanların hepsi mubahtır. Diğerleri mubah değildir. Binaenaleyh, su aygırı ve deniz aslanı gibi hayvanlar ...
Elfaz-ı küfür söyleyen kişi kafir olur mu? Bir kimsenin bazı sözlerinden dolayı ona kâfir demek, tekfir etmek doğru mudur?..
Âhir zaman fitnesinin, inşallah, zevâle meylinin başladığı son devrini yaşıyoruz. Bazı çevrelerde günahtan kaçınmak âdeta ayıp addediliyor. Namus, iffet, hayâ mefhumları kalabalık ana caddelerden süratle dar sokaklara, kenar mahallelere, kuytu evlere doğru koşuşuyorlar. ...
Vücuttaki kabarcıklardan ve sivilcelerden çıkan su / sıvı abdesti bozar mı?
Bu durumda iki görüş vardır, ikinci görüşe göre hareket edebilirsiniz şöyle ki;Vücuttaki kabarcıklardan çıkan safi su, sahih olan görüşe göre, kan gibidir, abdesti bozar. Diğer bir görüşe göre ise, abdesti bozmaz.Bu ikinci görüşte, uyuz olanlar ve çiçek çıkaranlar ...
Kuran'da bilimsel mucizeler varsa neden Hz. Muhammed veya İslam alimleri insanlara bunu açıklamadılar?
Kuranı Kerim her asrın fehmine uygun anlaşılma özelliğindedir. İnsanların anlama kapasiteleri ve ihtiyaçları yanında siyasî, kültürel, coğrafî ve sosyal faktörlerin etkisi söz konusudur. Zaten evrensel olduğunu söyleyen bir din için de bu durum kaçınılmazdır. Çünkü bu ...
Başka tanrının olup olmadığı nerden belli?
- Bu gibi adamları ikna etmek kolay değildir. Bunların işi gücü şüphe üretmek, şüphe üzerine konuşmak.. Bunlar “Ne bilelim, ne malum…” deyip agnostik bir cehaletin karanlığına gömülürler. - Mesela: “Nereden belli başka tanrı olup olmadığı?” diyorlar. Bu bir ...
Kâfirin duasının hemen kabul olmasını, müminin ise gecikmesinin hikmeti nedir?
- Ebu Umame’den yapılan rivayete göre Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Muhakkak ki Allah meleklerine: “Gidin filanca kulumun üzerine belaları sel gibi dökün!” buyurur(onlar  gidip emri yerine getirirler). Adam ise buna karşılık Allah’a hamdeder. Melekler dönerler ve: “Ey ...
Son Cevaplananlar