Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Hicri yeni yılımız hayırlı olsun...
Hicri 1436 yılına giriyoruz. Sorularla İslamiyet ailesi olarak tüm kardeşlerimizin hicri yeni yılını tebrik ediyoruz. Bu vesileyle, aşağıdaki sorularla ilgili kısaca bilgi vermek istiyoruz:- Hicri takvim nedir; ne zamandan beri uygulanmaktadır?- Hicri yeni yılın ilk ayı olan ...
Aşure günü, aşure orucu ve aşure tatlısı hakkında bilgi verir misiniz? Aşure günü yas tutmanın bir sakıncası var mıdır?
Arapçada “aşere” on, "âşir" onuncu demektir. Halkımız onuncu gün mânasına gelen “âşir”i, aşure şeklinde telâffuz ederek Muharrem’in onuncu gününe aşure günü ismi vermiş, böylece tarihe de aşure günü olarak ...
Tenkit ve Eleştiri Usulü Nasıl Olmalıdır?
Tenkit, bir şeyin kusurunu göstermek, ayıbını ortaya koymak; bir kelâmın içindeki kusurları ayıklayarak, sözdeki güzellikleri ortaya çıkartmak demektir. Tenkit edene münekkit denir. Türkçe’de tenkit yerine kullanılan "eleştiri", bir insanı, bir eseri, bir ...
Dikkat, fitneler kardeşliğimizi bozmasın!
Şunu unutmayalım ki, biz şunun bunun değil, “Bilerek karıncaya ayak basmayın” diyen bir dinin ve “Kim gayr-ı müslim bir vatandaşa eziyet ederse kıyamet günü onun hasmı ben olurum” diyen Hz. Muhammed(a.s.m) gibi bir peygamberin kurduğu bir medeniyetin mensuplarıyız.Bu ...
Cenin, Ruh ve Kürtaj
Kürtaj bir cinayettir ve biz bu cinayete fetva vererek ortak olmaktan kesinlikle uzak durmalıyız. Yazdıklarımın bir özeti şu soru-cevapta görülebilir: Soru: Cenine ruh ne zaman üflenir? Cevap: Cenine ruh üflenmesi hakkında Buhârî ve Müslim gibi muteber hadis ...
Kürtler ve Aleviler ümmetin içindedirler...
İcabet ümmeti içinde meşhur tabirle yetmiş iki millet (mezheb mensubu) vardır. Bunlardan 'ehl-i sünnet ve cemaat' olarak anılan büyük kitle, diğerlerini 'yanlış yola sapmış olarak' kabul eder ve kendilerince 'doğru olan yola' çağırırlar. Ama bu fark ve çağrı dinin aslı ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz. Birlik ve BeraberlikDr. Burhan ...
İslam birliği nasıl gerçekleşir, halifelik vazifesi nasıl yerine getirilir?
Bugün ümmet (İslam dünyası) altmıştan fazla devlete bölünmüştür ve bu devletlerin bir kısmı diğeri ile savaşmaktadır. Hal böyle iken herhangi bir İslam devleti veya bu topraklarda örgütlenmiş bir yapı hilafet ilan ederse, bir kişiye halife der ve diğer ülkelerdeki ...
Dînî Lider Olarak Kabul Edilen Şahsa İtaatin Ölçüsü
İslam'ı kaynak göstererek kendilerine itaat edilmesini isteyenler arasında topluluk liderleri ile tasavvuf önderleri (şeyhler) de vardır. Müminler İslam'ın itâatla ilgili temel kurallarını bilmezlerse sırayı şaşırır, yetkileri altüst eder ve sonunda yollarını da ...
Müstehcen görüntülere sebep olanlar, kul hakkına girer mi?
Maddenin ön plana çıktığı, menfaat kavgalarının hep maddede yoğunlaştığı bu dehşetli asırda, “kul hakkı” denilince de öncelikle kişinin malına ve bedenine verilen zararlar hatıra geliyor. Halbuki, kul hakkının en geniş ve en önemli boyutu onun manevî hukukunda kendini ...
Peygamber Efendimizin hanımı Safiyye radıyallahu anha anlatıyor: Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan´ın son on gününde mescitte itikâfa girmişti. Bir gece onu ziyarete gidip kendisiyle sohbet ettim. Uzakta bulunan evime dönmek üzere kalktığım zaman, o da beni eve götürmek üzere kalktı. Yolda giderken Ensardan iki kişiyle karşılaştık. Onlar Hz. Peygamberi görünce selâm verdiler ve oradan çabucak uzaklaşmak istediler. Resûl-i Ekrem onlara buyurdu: "Biraz yavaş olun. Yanımdaki Huyey kızı Safiyye´dir." Hz. Peygamber'in bu açıklaması onlara pek ağır geldi: "Ey Allah´ın Elçisi! Size yakışmayan bir şeyi nasıl düşünebiliriz?" dediler. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu: "Şeytan insanın vücudunda kan gibi dolaşır. Onun, sizin temiz kalbinize bir şüphe atmasından korktum."
(Buhârî, İ´tikâf 8, Edeb 121, Ahkâm 21; Müslim, Selâm 23-25; Ebû Dâvûd, Savm 79, Edeb 81; İbni Mâce, Sıyâm 65)
Editörün Seçimi
Muharrem ayında hangi gün oruç tutmalıyız?
Hz. Muhammed (asv), Muharrem ayının dokuz, on ve on birinci günleri oruç tutmayı ashabına tavsiye etmişti. Peygamber Efendimiz (asm) buyurur ki:"Ramazan orucundan sonra, tutulan oruçların en faziletlisi Allah'a izafet ile şereflendirilen Muharrem ayındaki oruçtur." (Riyazü's-Sâlihin, ...
Muharrem ayı ve Âşura günü orucu
İbni Abbas Radiyallâhu Anhümâ rivayet ediyor: Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem Medine’ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.“Bu ne orucudur?” diye sordu.Yahudiler, “Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından ...
Süt hısımlığı / akrabalığı ve süt bankası tabirlerini açıklar mısınız?
Süt hısımlığı, İslâm hukukuna has evlenme engellerinden biridir. Bu yasak Nisa Sûresinin 23. âyetinde getirilmiş ve bu âyette Cenâb-ı Hak mü'min erkeklerin süt anneleriyle ve süt hemşireleriyle evlenmelerini yasaklamıştır. Bir hadis-i şerifte de "Doğumdan (nesepten) haram ...
Merhamet ve cehennem, ikisi bir çelişki değil midir?
- Milyarlarca insan ve diğer canlıların bütün hayatî ihtiyaçlarını temin eden, dünyaya gelir gelmez rızkını bulması için annelerin meme musluklarından yavruların rızkını gönderen, en acımasız canavarlara dahi bir anne şefkatini vererek aciz yavruların yardımına koşturan, ...
Tenkit veya eleştiri nedir? Eleştirideki usul ve esaslar nelerdir? Eleştiren ve eleştirilen kişi nelere dikkat etmelidir?
Tenkit, bir şeyin kusurunu göstermek, ayıbını ortaya koymak; bir kelâmın içindeki kusurları ayıklayarak, sözdeki güzellikleri ortaya çıkartmak demektir. Tenkit edene münekkit denir. Türkçe’de tenkit yerine kullanılan "eleştiri", bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve ...
"Âlimin mürekkebi, şehidin kanından ağır gelecek." Burada hangi âlim söz konusu?
"Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır, âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir." (Suyûti, el Câmiu’s Sağir, nr 10026; İbn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l- İlm, nr. 139.İlmin şerefi, Allah’ı tanıtma göreviyle paralel artar veya ...
Hac hakkında sık sorulan sorular ve cevapları nelerdir?
 İçindekilerHac nedir?Hac ve Umre arasındaki fark nedir? Hac niçin yapılır?Hac Kimlere Farzdır? Haccın edasının şartları nelerdir?Hac yerine fakirlere sadaka verilebilir mi?Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur? İhram ne demektir?Hacda kesilmesi gereken kurbanlar, harem ...
Peygamber Efendimizin çok evlenmesinin hikmetleri nelerdir?
Mevzuyu ilk önce, O pâk şahsiyete bakan yönüyle ele alalım. Her şeyden evvel bilinmelidir ki, güzel ahlakın zirvesinde olan Efendimiz (sav), yirmi beş yaşına kadar hiç evlenmedi. O sıcak memleketin hususî durumu da göz önüne alınacak olursa, bu kadar zaman iffetiyle yaşaması ve ...
Kurban kesmekle ilgili sık sorulan sorular ve cevapları nelerdir?
 İçindekilerKurban ne demektir?Kurbanın dini dayanağı nedir?Kurban kesmenin dini hükmü nedir?Kurban ne için kesilir?Kimler kurban kesmelidir?Ailede yeterli birikimi olan karı-kocadan ve çocuklardan her birinin kurban kesmesi gerekir mi?Kadın kurban kestirebilir mi?Yolcunun kurban ...
Işid nasıl bir örgüttür? Yaptıkları İslam’a uygun mudur?
- Kendilerine, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) diyen grup, Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren silahlı bir örgüttür. Harici bir ideolojiye sahip IŞİD; Irak, Suriye, Filistin ve Ürdün topraklarını içine alan bölgede Şeriat'a dayalı bir devlet kurmak istediğini iddia ediyor.- ...
Son Cevaplananlar
Öfkeyi yenme ve İslam kardeşliği hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamberimiz (asm), en büyük pehlivanın, öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsenin olduğunu söyler. Bizim en büyük düşmanımız ise nefsimidir.Öfkeyi yenmek için:1. Nefsin ve şeytanın dediğini yapmamak,2. Öfkelendiği zaman, susmak,3. Öfkelendiği zaman, abdest almak,4. ...
Avrupa'da içki satılan (içkili) lokanta açmak ve çalıştırmak caiz midir?
İslâm dini, cemiyette yaygın halde bulunan birtakım kötü haslet ve alışkanlıkların bir anda kaldırılması yolunu tercih etmemiş, bunun yerine asgarî seviyeden başlayıp muhatabı belli bir istikamette tekâmüle sevk eden bir metodla hareket etmiştir.Meselâ faiz yasağı, ...
Muharrem ayında hangi gün oruç tutmalıyız?
Hz. Muhammed (asv), Muharrem ayının dokuz, on ve on birinci günleri oruç tutmayı ashabına tavsiye etmişti. Peygamber Efendimiz (asm) buyurur ki:"Ramazan orucundan sonra, tutulan oruçların en faziletlisi Allah'a izafet ile şereflendirilen Muharrem ayındaki oruçtur." (Riyazü's-Sâlihin, ...
Muharrem ayı ve Âşura günü orucu
İbni Abbas Radiyallâhu Anhümâ rivayet ediyor: Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem Medine’ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.“Bu ne orucudur?” diye sordu.Yahudiler, “Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından ...
Şahitlikte niçin bir erkek şahit yerine iki kadın şahit istenir?
İslam hukukunun temelini teşkil eden meseleler vahye dayanır. Ana hatlarıyla Kur'an'da yer alır. Yani hukuki esaslar kainat Yaratıcısı tarafından tespit edilip tayin edilmiştir. Hangi devir, hangi iklim ve şartlar içinde yaşanırsa yaşansın bu esaslar toplumların huzur kaynağı ve ...
Vesveseye karşı hangi duaları okumak gerekir?
İslam hukukunun temelini teşkil eden meseleler vahye dayanır. Ana hatlarıyla Kur'an'da yer alır. Yani hukuki esaslar kainat Yaratıcısı tarafından tespit edilip tayin edilmiştir. Hangi devir, hangi iklim ve şartlar içinde yaşanırsa yaşansın bu esaslar toplumların huzur kaynağı ve ...
Niçin tam manasıyla ibadet edemiyorum, Allah'a halis bir kul olamıyorum? Ben dini sağlam, inançları kuvvetli bir Müslüman olmak istiyorum, bunu elde etmek için ne yapmalıyım? Nefisle cihad...
Çok ilim sahibi olmak demek, çok iman sahibi olmak anlamına gelmez. Namaz, kılına kılına alışkanlık haline getirilir, namaz hakkında çok kitap okuyarak değil. Okur yazar olmayan ninelerimiz hiç teheccüt namazını kaçırmaz, ama namaz konusunda her türlü kitabı okumuş olan ...
Araplar şiir ve edebiyatta gelişmişken neden İslamdan önceki döneme cahiliyye denilmiştir?
Cahiliye;  Özel olarak Araplar’ın İslâm’dan önceki dinî ve sosyal hayat telakkilerini, genel olarak da kişilerin ve toplumların günah ve isyanlarını ifade eden bir terimdir. Râgıb el-İsfahânî cehlin üç değişik anlamından söz ederek “nefsin bilgiden yoksun ...
Kur'an'da kaza namazının olmadığı, dolayısıyla kaza namazı diye bir namazın olmadığı söyleniyor, doğru mudur? Fıkhi delilleri ile bildirir misiniz?..
İslami hükümlerin tamamı sarih olarak Kur'an'da bulunamasa da Peygamberimiz'in (asm) uygulamaları bize kaza namazının olduğunu göstermektedir. Peygamberimiz (asm) de bizzat kendisi kaza namazı kılmıştır.Hendek Savaşı'nda Rasûlüllah (asm)'i, müşrikler dört vakit namazdan ...
Kur`an'da pek çok ayette geçen "kalplerin mühürlenmesi" ne demektir? Kalbi mühürlenen bir insan, iman etmemekten nasıl sorumlu tutulabilir?
Kalp mühürlenmesi, bir kalbin küfür ve isyanla katılaşmak ve kararmak suretiyle imanı kabul edemez hale gelmesi şeklinde tarif edilir.Allah Resulü (asm.) buyururlar ki:"Her günah ile kalpte bir siyah nokta meydana gelir."Bir ayet-i kerimede de“Allah kendisine ortak koşulmasını asla ...
Son Cevaplananlar