Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Kurban Kesmekle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
Hac Suresi’nde Allah (cc): “Kurbanlarınızın etleri ya da kanları Allah’a ulaşmaz; ama sizin takvanız Allah’a ulaşır.” (22/37) buyuruyor.Buna göre, kurban kesmenin asıl amacının Allah’ın emrini yerine getirmek, böylece takvalı olduğunu göstermek olduğu ...
Dînî Lider Olarak Kabul Edilen Şahsa İtaatin Ölçüsü
İslam'ı kaynak göstererek kendilerine itaat edilmesini isteyenler arasında topluluk liderleri ile tasavvuf önderleri (şeyhler) de vardır. Müminler İslam'ın itâatla ilgili temel kurallarını bilmezlerse sırayı şaşırır, yetkileri altüst eder ve sonunda yollarını da ...
Müstehcen görüntülere sebep olanlar, kul hakkına girer mi?
Maddenin ön plana çıktığı, menfaat kavgalarının hep maddede yoğunlaştığı bu dehşetli asırda, “kul hakkı” denilince de öncelikle kişinin malına ve bedenine verilen zararlar hatıra geliyor. Halbuki, kul hakkının en geniş ve en önemli boyutu onun manevî hukukunda kendini ...
Cenin, Ruh ve Kürtaj
Kürtaj bir cinayettir ve biz bu cinayete fetva vererek ortak olmaktan kesinlikle uzak durmalıyız. Yazdıklarımın bir özeti şu soru-cevapta görülebilir: Soru: Cenine ruh ne zaman üflenir? Cevap: Cenine ruh üflenmesi hakkında Buhârî ve Müslim gibi muteber hadis ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz. Birlik ve BeraberlikDr. Burhan ...
Tesettür ve Türban Özel Dosyası...
Başörtüsü, kadını, erkek bakışlarından koruyarak ve cinsiyetler arasındaki sınırları belirleyerek, mahrem alanı, yasak koyarak çizmektedir. Zira cemaatin birliği, erkeğin şerefine bağlıdır ki, bunun da ölçüsü kadının mahrem alanda korunan namusudur.Kur'an-ı Kerim'de ...
Hz. Muhammed (asm)'in insani yönünü, yani adaleti, hoşgörü ve güvenilirliğini anlatır mısınız?
Peygamber Efendimizin (asm) on yıl hizmetinde bulunmuş olan Enes bin Malik Hazretleri anlatır:"Resul aleyhisselamdan, bir şey istenmezdi ki, Resul aleyhisselam, onu, isteyene vermiş olmasın." (Buhârî, Edeb, 39; Müslim, Fedâil, 56)"Peygamber aleyhisselamın yanına bir adam gelir sadece, ...
HEDİYELERİN SAHİBİ KİM?
Bu hikmet dünyasında, şu görünen eşyanın büyük çoğunluğu bir takım sebeplerle meydana gelirler; meyveye ağacın, ışığa güneşin sebep olması gibi.  Üstat Bediüzzaman Hazretleri, bu sebepler âleminden her bir sebebi, “bir padişahın kıymettar hediyesini bize ...
BAŞI BOŞ DEĞİLLER
Güneşten “ışık ile ısının” birlikte gelmesi gibi, Kur’ân nuru da insanın kalbine “iman ile kuvveti” beraber hâkim kılar. Müminin ruhu bu nurla hem aydınlanır, hem kuvvet bulur.  “İman hem nurdur, hem kuvvettir.” (Sözler) Göz, görmek için güneşe ...
Hz. Ömer'in vasiyetinde "İslam devletinde yaşayan gayri müslimlerin yeri"
Hz. Ömer, Huzeyfe b. El-Yemân ve Osman b. Huneyf'i Irak'a görevli olarak gönderiyor, Medine'ye döndüklerinde onlara soruyor: -Irak topraklarına, taşıyamayacağı yükler (vergiler) yüklediniz mi? -Hayır, taşıyabileceği yükler yükledik. -Siz yine de bir bakın, yeniden ...
"Allah Teala, bir tek hac yüzünden üç grup insanı cennete koyar: - Yerine haccedilen ölüyü, - Bedel olarak hacca gideni, - Bu haccın gerçekleşmesine sebep olan ölünün mirasçısını."
(Camiu's-Sağir, 2/300, Hadîs No: 1905)
Editörün Seçimi
Işid nasıl bir örgüttür? Yaptıkları İslam’a uygun mudur?
- Kendilerine, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) diyen grup, Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren silahlı bir örgüttür. Harici bir ideolojiye sahip IŞİD; Irak, Suriye, Filistin ve Ürdün topraklarını içine alan bölgede Şeriat'a dayalı bir devlet kurmak istediğini iddia ediyor.- ...
Hz. Muhammed'in hayatına bakıldığı zaman sıradan bir insanın hayatında olan yemek, içmek, uyumak, evlenmek, savaşmak gibi fiiller gözükmektedir. Bu fiilleri yapan bir insanın sıradan bir insandan farkı ne olabilir?
Hazret-i Peygamberin (ASM) halleri ve vasıfları, hayatını anlatan eserlerde ve tarih kitaplarında çokça bahsedilmiştir. Fakat o vasıfların ve hallerin büyük çoğunluğu, Hz. Peygamberin (ASM) insan yönüne bakmaktadır ve anlatılanlar Hz. Peygamberin (ASM) sadece maddi şahsına ...
Kurban kesmekle ilgili sık sorulan sorular ve cevapları nelerdir?
 İçindekilerKurban ne demektir?Kurbanın dini dayanağı nedir?Kurban kesmenin dini hükmü nedir?Kurban ne için kesilir?Kimler kurban kesmelidir?Ailede yeterli birikimi olan karı-kocadan ve çocuklardan her birinin kurban kesmesi gerekir mi?Kadın kurban kestirebilir mi?Yolcunun kurban ...
Çocukların, anne babalarına şefaatçi olacaklarını bildiren rivayetleri nasıl anlamalıyız?
Cevap: 1Çocukların şefaat etmeleri, bazı günahların affında çocukların terbiyeleri, nazları ve niyazları ile sevimli halleriyle, rahmete ve şefkate yakın duruşlarıyla, anne ve babalarını Allah’ın bağışlamasında ve merhamet etmesinde vesile olmaları demektir. Onların ...
Cennet ve cehennem yaratılmış mıdır? Yaratıldıysa yeri nerededir?
Ehl-i sünnet inancına göre cennet ve cehennem yaratılmışlardır ve şu an mevcuddurlar.(1) Kur’an’ın ifadesine göre, genişliği yer ve gök arası kadardır.(2) Yine Kur’an’ın ifadesine göre cennet müttekılere, (3) cehennemse kâfirlere (4) hazırlanmıştır. Her ikisi de ...
Peygamberimiz (asv)'in tebliğ ve nasihat metodu nasıldı?
"Habîbim! İnsanları rabb-i teâlânın yoluna hikmetle (açık delillerle ve güzel vaazlarla) dâvet et. Ve onlarla muhkem ve güzel mukaddimelerle, mülâyim ve tatlı sözlerle mücadele et (ki dâvetin hüsn-i tesir hâsıl etsin)." (Nahl Sûresi, 16/125)Peygamberimiz (asv) bu ve benzeri ...
"Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü kötü görmek" anlamındaki hadis sahih midir?
Sevban'dan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (asm) şöyle buyurmuştur:"Yakında milletler yemek yiyenlerin (başkalarını) çanaklarına (sofralarına) davet ettikleri gibi size karşı (savaşmak için) biribirlerini davet edecekler."Birisi: "Bu o gün bizim azlığımızdan dolayı ...
Gerçek dindar nasıl olur? Örnek ve vasıflı bir Müslüman hangi özellikleri taşır?
Gerçek bir dindarın nasıl olması gerektiğini bilmeyenler, zaman zaman çok yanlış hükümler veriyorlar. Dindar olmayan birini, dini tam yaşayan bir insan sananlar, genellikle dinden ve inançtan uzak durmaya çalışıyorlar.Niçin dindar olmayanı dindar sanıyorlar?Çünkü dinî konuda ...
Bir hadis-i şerifte münafığın alametleri, "Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünü tutmaz. Kendine itimat edilince ihanet eder." şeklinde belirtilir. Buna göre, mesela, yalan söyleyen insan münafık mı olur?
Bu hadis-i şerifte büyük bir terbiye metodu saklı. Her Müslüman çok iyi bilir ki, yalan söylemek, sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek insanı kafir etmez. Yine hepimiz biliriz ki, münafık kâfirden daha alçaktır. Çünkü, münafık gerçekte kâfir olduğu halde, küfrünü ...
Tamamının haram yollardan kazanıldığı bilinen mirasın hükmü nedir?
Ölen kimsenin servetinin tümü haramsa, mirasçıları bu haramı almayıp, biliniyorsa tahmini olarak sahiplerine taksim ederler. Bilinmiyorsa umumun menfaatına hizmet eden faydalı yerlere hibe etmeleri takvâ gereği olur.Şayet, malın tümü değil de sadece bir kısmı haramsa, bu haram ...
Son Cevaplananlar
Gerdek gecesinde neler yapmamız gerekir? Dinimizin bu konudaki emir ve tavsiyeleri nelerdir?
Gerdek gecesi: Evlenmiş karı ve kocanın ilk defa bir araya geldikleri gece. Bu buluşmanın özelliği, kadın ve erkek için daha önce bilinmesi mümkün olmayan maddi ve manevi mahremiyetin ortadan kalkmasıdır. Çünkü o geceden önce, ayrı dünyalarda yaşayan iki insan, birbirlerine ...
Peygamber efendimizin Türkeler ile ilgili hadis-i şerifi var mıdır?
Türk milletinin fıtratında mevcut olan yiğitlik hasleti, İslâmın cihat ruhu, Mekke ve Medine'den kopup yurtlarına kadar ulaşan İslâm mücahitlerinin mukaddes gayesi ile birleşince tarihteki haklı yerini ve mevkiine oturmuştu. Bu arada şu tarihî husus gözardı edilmemeli: Türkler ...
Hz. Meryem'in adet görmediği ve bir nişanlısının olduğu doğru mudur?
Cevap 1:- Hz. Meryem’in hiç adet görmediğine dair ayet veya sahih hadislerde bir bilgi yoktur. Kaldı ki bazı alimler onun -Hz. İsa’ya hamile kalmadan önce- iki defa adet gördüğünü söylemiştir. (bk.Razi, Meryem 22-23. ayetin tefsiri)- Hz. Meryem’in meşhur olan “Betûl” ...
Işid nasıl bir örgüttür? Yaptıkları İslam’a uygun mudur?
- Kendilerine, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) diyen grup, Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren silahlı bir örgüttür. Harici bir ideolojiye sahip IŞİD; Irak, Suriye, Filistin ve Ürdün topraklarını içine alan bölgede Şeriat'a dayalı bir devlet kurmak istediğini iddia ediyor.- ...
Hz. Zekeriya’nın testere ile kesilmesi, çocukların psikolojisini kötü etkilemez mi?
- Bunları çocuklara anlatmak zorunda mıyız? Ortada binlerce güzel misal dururken insanların zalimliğinin bir göstergesi olan bazı peygamberlerin Yahudiler tarafından öldürüldüğünü anlatmaya gerek yoktur.Çocuklar, insanların zalimliğini ve özellikle de Yahudilerin peygamberlere ...
Tahiyyat duasının mezheplere göre farklı olmasının nedeni nedir?
Teşehhüdün Siğaları (sözleri): Teşehhüt hakkında rivayet edilmiş iki siğa (şekil) vardır: Hanefîler ile Hanbelîlere göre (1) teşehhüt şudur:"Et-tahiyyatu lillahi ve's-salâvatu ve't-tayyibâtu es-selâmu aleyke eyyuhen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuhu es-selâmu aleyna ve ...
Namazda kade-i ahire (son oturuş) nasıl yapılır?
Ka`de-i Âhire Nedir?Namazın son rek`atında, secdelerden sonra oturmak demektir. Namaz kılarken ikinci ve dördüncü rek`attan sonra oturmaya ka`de denir. Üç rek`atlı olan akşam ve vitir namazlarında ise, ikinci ve üçüncü rek`atlardan sonra oturulur. İkinci rek`attan sonraki oturuşa ...
Peygamberimiz, Kuran’ı ayda bir kere hatim etmesen çöpe at demiş midir?
Kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlayamadık ve bunun doğru olduğunu da düşünemiyoruz.Nitekim, Hz. Peygamberin (asm), Abdullah b. Ömer’e haftada bir hatim yapmasını tavsiye ettiğine dair rivayetler vardır.  Ayrıca Hz. Osman, Hz. Zeyd b. Sabit, Hz. İbn Mesud, Hz. Ubey b. Kab gibi ...
Hz. Ömer peygamberimizden daha zeki idi, iddialarına nasıl cevap verilir?
Hz. Ömer’in bir iki hususta içtihadının daha isabetli olması, onun -haşa- Hz. Peygamberden daha ferasetli olduğunu göstermez.Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Bütün insanlardan daha zeki, daha akıllı, daha ferasetli olduğu bütün sahabe hatta bütün insanlar tarafından ...
Sakalında meleklerin oynaştığını görüyorum, anlamında bir hadis var mıdır?
1) Sahih hadis kaynaklarında böle bir bilgiye rastlayamadık.2) Bu hadis rivayeti için (bk. Taberani, el-Evsat, 18/321/ h. no: 20854).Hadis alimleri bu hadis rivayetinin senedi munkatı/kopuk, manası ise “münker”(İslam ruhuna aykırı) olduğunu belirtmişlerdir(bk. Heysemi, ...
Son Cevaplananlar