Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz. Birlik ve BeraberlikDr. Burhan ...
Taciz, Tecavüz ve Tahrik
Allah Teâlâ Kitab'ında aynı kelimeleri, aynı üslubu kullanarak hem kadınların hem de erkeklerin iffetlerini korumaları için hem kendilerine hem de karşı cinse yönelik vazifelerinin bulunduğunu açıklıyor. (bk. Nur, 24/31-32)Bu vazifeler de 1. Cinsel duygunun sevki ve tatmini ...
İdam Cezası...
Arşivime baktım, 2008 ve 2011 yıllarında da idam konusu tartışılmış ve ben, siyasi suç işleyenlerin değil de haksız yere ve kasten adam öldürenin kısas yoluyla öldürülmesini (idam edilmesini) savunan yazılar yazmışım. Bugün onlardan birini hatırlatıyorum: Allah ...
İnsanı yakmak insanlık dışıdır...
Dayiş denilen ne idiği belirsiz grup, Ürdünlü pilotu diri diri yakarken Kur’an-ı Kerim’de geçen “Size yapılan saldırı ve tecavüzlere misli ile mukabelede bulunun” mealindeki âyeti (Bakara:2/194)  delil göstermişler.  Bir başka delilleri de Şûrâ suresindeki ...
Sevgililer gününü kutlamak hediyeleşmek caiz midir?
Gerek sevgililer günü gerekse de yılbaşı, takvim, tarih, tatil, eğlence, şenlik ve bunlarla ilgili âdetler bir milletin kültürüdür.Kültür din ve ideolojinin bedenlenmesi, ete kemiğe bürünmesidir. Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Eğer birileri din ile ...
Bir mezhebe uymamız gerekir mi? (Mezhepler Kitabı) - Sinan YILMAZ
ÖnsözAsrımız maalesef birçok manevi hastalığı içinde barındırmaktadır. Ahir zaman olması sebebiyle manevi hastalıklar hızla yayılmakta, panzehir hükmündeki ilimlerden yoksun olanlar da bu hastalıklara yakalanarak uhrevi hayatlarını perişan etmektedirler.Bu hastalıklardan biri ...
İslam’ın terör dini olmadığını tam aksine terör anarşi ve fitneyi yasakladığını Kur’an’dan delil getirerek ispat eder misiniz?
Kur’an, terörü lanetlemiş, anarşiyi ve fitneyi en dehşetli bir olay olarak nitelemiştir. İslamiyet, her türlü terör, zulüm ve ihaneti yasaklar; her türlü anarşiye, bozgunculuğa şiddetle karşı çıkar. İslamiyet, zarara zararla karşılık vermez. İslam dini, adaleti tesis ...
Terör Saldırıları ve İslamiyet
Müslüman Terörist Olamaz, Terörist de Gerçek bir Müslüman OlamazDünyayı sarsan ve sadece Amarikan halkının değil bütün dünyanın üzüntüsü haline gelen trajediyi Türkiye’den gelen bir telefonla öğrendiğim zaman, benim ilk tepkim, odamda bulunan arkadaşlara, biraz sonra ...
Rasulüllahın Huzurunda Tadılan Keyfiyet
Risalet sohbetinin tesiri açısından sahabelere yetişilemiyeceğine işaret eden birkaç hadis nakletmek istiyorum: Rasulüllahın katiplerinden Ebû Ribi Hanzala b. er-Rebi el-Üseydi kendi başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatır:“ Bir gün Ebû Bekirle karşılaştım. Bana: Ey ...
Peygamberimizin Düşmanları Bile Onun Sıdkına Şâhittirler
1. Kırk yaşına kadar kendisine “Muhammedül-Emîn” diyen ve emanetlerini teslim eden düşmanlarının Onu, Peygamberlikle ortaya çıktığında red ve inkâr etmeleri, kendileri adına tenâkuzdan başka bir şey değildir. Kendilerini akıllı, kültürlü ve mütefekkir gören bu ...
"Sadakanın en faziletlisi, iki kişi arasını bulmaktır (düzeltmektir)."
(Taberani, Bezzar)
Editörün Seçimi
Nakli kubur, yani kabrin yerini değiştirmek için kemiklerin toplanarak başka bir mezarlığa defnedilmesi caiz midir?
Kabirleri başka yere nakletmek, önemli bir sebep bulunmadıkça caiz görülmemiştir. Bir kabristan ne kadar eski olursa olsun, artık kendisine ihtiyaç kalmamış olsa bile yine bunun kabristan olarak korunması asıldır. Burasının satılarak veya üzerine binalar yapılarak, ölü ...
Alkol ve domuz mamulleri içeren bir ilaç kullanmak caiz midir? Caiz ise hangi durumlar için geçerlidir?
Bütün alkoller haram değildir. Sadece şarap ve benzeri sarhoşluk veren alkol, etil alkol olduğu için haram ve necis kabul edilmiştir. Bu sebeple etil alkolün dışındaki alkoller için aynı hüküm geçerli değildir.Rasulüllah Efendimiz; "Tedavi olun, zira Allah hiç bir hastalık ...
Cennet'te Muhammed (sav)'in ismi var mı? Adem (a.s) cennetten çıkarıldığında, bu isim hürmetine mi affolmuştur?
Endülüslü büyük alim Kadı Iyaz’ın Şifa-i Şerif’inde geçtiği üzere, Hz. Âdem (as), kendisine yasaklanan meyveden yedikten sonra, Cenâb-ı Allah’a O’nu şefaatçi ederek yalvarmış;- “Muhammed hürmetine beni affet!” demiştir. Cenâb-ı Allah’ın,- “Sen Muhammed’i ...
Vatanımıza, milletimize ve ordumuza en güzel ve en faydalı bir surette askerlik yapabilmek için nelere dikkat etmeliyiz?
Askerlik ocağı kutsal bir ocaktır; Peygamber ocağıdır. Çünkü bir insanın altmış sene ibadetle ancak kazanabileceği makamı şehitlikle bize kazandıran bir ocaktır. Hem en tehlikeli hallerde bir saat nöbeti bir sene ibadet yerine kabul eden Rabbimiz ve bunu bize müjdeleyen ...
Sevgililer gününde kişinin hanımına hediye almasında herhangi bir sakınca var mıdır?
Gerek sevgililer günü gerekse de yılbaşı, takvim, tarih, tatil, eğlence, şenlik ve bunlarla ilgili âdetler bir milletin kültürüdür.Kültür din ve ideolojinin bedenlenmesi, ete kemiğe bürünmesidir. Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Eğer birileri din ile kültürü ...
Hz. Âdem (as), Hz. Havva anamızdan kaç yıl ve neden dolayı ayrı kalmıştır?
- Rivayetlere göre, cennetten yeryüzüne -bilinen olaydan sonra, insanlık ailesini kurmak  ve halifelik göreviyle- tayin edildikleri zaman, Hz. Âdem Hindistan’ın Serendib adasına (bazılarına göre, Buz veya Vasim dağına), Hz. Havva da Cidde’ye yerleştirilmişti.“İkisi, ‘Ey ...
Rüku ve secdeyi uzatmadaki ölçü nedir, rüku ve secdede okunan tesbihler en fazla kaç kez okunabilir?
Nafile namazlarda rüku ve secdede dilediğiniz kadar tesbih okuyabilirsiniz. Ancak farz namazlarda sünnet ölçüsünde okumak gerekir.Secdede üç defa "subhane rabbiyel-a'lâ" denilir. Bu sayı, rükû ve secdede yapılan tesbihlerin en azıdır. Tek olmak üzere beşe ya da yediye çıkarmak ...
Regaib kandilinde neler yapılabilir? Kandil gecelerini nasıl değerlendirmeliyiz?
Sevgili Peygamber Efendimiz (sas)’in Allah’ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nuranî lütf u ihsanlara, semavî mevhibelere eriştiği bir gecedir. Recep ayının ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir.4 Kelime olarak regâib, “çokça rağbet edilen, nefis, ...
Hanefi, Şafi ve diğer mezheplere göre Kur'an-ı Kerim’ i dinlemek farz mı, vacip mi, sünnet mi?
A'raf suresinin 204. âyetini değerlendiren Hanefî âlimleri, buradaki emrin hem namazda ve hutbede hem de namaz dışında geçerli olduğu görüşündedir. Bu görüşü savunan Hanefî mezhebi âlimlerine göre, Kur’an’ı dinlemek vaciptir. Eğer bir yerde fıkıh yazan (ilimle meşgul ...
"Big Bang'ten öncesi yoktur, çünkü Big Bang zamanın ortaya çıkışını sağladı, zamanın varolmadığı durumlarda uygulanamazlar, öyleyse zaman her şeyin başlanıcıdır.? iddiasına ne dersiniz?
Önce şunu belirtelim ki, sorudaki ifadelerin bir kısmı anlaşılır düzgünlükte değildir. Bu düşünce Allah’a inanmayan bir ateistin saçmalığından başka bir şey değildir.Deniyor ki, “Çünkü Big Bang zamanın ortaya çıkışını sağladı.” Peki Big Bangın ortaya ...
Son Cevaplananlar
Madde sonsuza kadar bölünebilir mi?
Çok küçüklerin dünyasına inme serüveninin başladığı 1930'ların başlarında, bilim adamları, artık maddenin 'temel taşlarını' bulduklarını sanmışlardı. Çünkü bütün maddenin atomlardan oluştuğu ve bütün atomların da; proton, nötron ve elektronlardan meydana geldiği ...
Hac yolunda oruç tutmakla ilgili rivayet hadis midir?
Çok küçüklerin dünyasına inme serüveninin başladığı 1930'ların başlarında, bilim adamları, artık maddenin 'temel taşlarını' bulduklarını sanmışlardı. Çünkü bütün maddenin atomlardan oluştuğu ve bütün atomların da; proton, nötron ve elektronlardan meydana geldiği ...
Cennetin her Ramazan Ayında süslendiği rivayeti sahih midir?
Hadisi Taberani rivayet etmiştir. (bk. Tabreni,  el-Evsat, 4/90/h. no:3688)Taberani, kendisi bu hadisi, yalnız Zuheyr b. Abbad Ahmed b. Ebyad’dan rivayet ettiğini belirtmiştir.Bu şu demektir, bu rivayette zayıflığın iki tane unsuru vardır: biri, Züheyr b. Abbad’ın ...
Meleklerin Hz. İbrahim'e gelmesiyle ilgili ayetlerde bir çelişki mi var?
Cevap 1:Hud suresinin ilgili ayetlerin meali şöyledir:“Andolsun ki elçilerimiz (melekler) İbrahim’e bir müjde ile geldiler ve “selâm” dediler. O da “selâm” dedi ve hemen gidip onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat ellerinin o buzağıya uzanmadığını görünce, ...
Kuran’ın korunduğuna inanıyorsanız, diğer kitaplar niçin korunamadı?
Bu hususu birkaç madde içinde açıklamaya çalışacağız:a) Önce şunu belirtelim ki, İncil’in ve genel olarak  Kitab-ı Mukaddesin tahrif edilmesinin lafız bazında mı, yorum bazında mı olduğu hususunda İslam alimleri arasında farklı görüşler vardır.Tevratın tahrifatı ...
Babam Huzeyme bir kere rüyasında sanki Rasûlullah'ın alnı üzerine secde ettiğini görmüş, bunu Rasûlullah’a anlatmıştı. Bunun üzerine Resûlullah: “Ruh ruha kavuşur.” buyurmuş. Rivayetinin Sıhhati hakkında neler söylenmiştir?
Bu hususu birkaç madde içinde açıklamaya çalışacağız:a) Önce şunu belirtelim ki, İncil’in ve genel olarak  Kitab-ı Mukaddesin tahrif edilmesinin lafız bazında mı, yorum bazında mı olduğu hususunda İslam alimleri arasında farklı görüşler vardır.Tevratın tahrifatı ...
Alim ve ibadet eden kişi kabrinden kaldırılır. Abide Cennete gir denilir. Alime de terbiyesini güzelleştirdiğin insanlara şefaat etmek için sen biraz burada dur denilir şeklinde hadis var mıdır?
Bu hususu birkaç madde içinde açıklamaya çalışacağız:a) Önce şunu belirtelim ki, İncil’in ve genel olarak  Kitab-ı Mukaddesin tahrif edilmesinin lafız bazında mı, yorum bazında mı olduğu hususunda İslam alimleri arasında farklı görüşler vardır.Tevratın tahrifatı ...
Paramı elimden aldılar, hakkım olan parayı geri alabilmek için hangi duayı okumalıyım?
Dua olarak Ali İmran Suresinin 26. Ayetini okumanızı tavsiye ederiz.قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَٓاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَٓاءُۘ وَتُعِزُّ مَنْ ...
Gazzali'nin aklın yerine sezgiyi alması, bilimselliğe engel mi olmuştur?
Bu yaklaşım Antik Grek felsefesinde Platon ve Plotinus'da temellenmektedir.Ortaçağın ünlü filozofu Augustinus da sezgiye dayalı bilgi ile hakikatin bilgisini elde etmeyi esas kabul etmiştir. Dolayısıyla sezgisel bilgi yaklaşımı evrensel bir nitelik göstermektedir.Ancak İslam ...
Kıryaniks (Cryonics) sistemiyle, dondurulmuş insanlar yeniden canlandırılabilir mi?
Kıryaniks (Cryonics) projesi, dondurulmuş insanların gelecekte yeniden canlandırılması düşüncesine dayanıyor.İslâm inancına göre insan dünyaya, Allah’ı hakkıyla tanımak, bilmek ve O’na ibadet ederek ahiret hayatını kazanmak için gönderilmiştir. Sermayesi de ömürdür. Bu ...
Son Cevaplananlar