Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Oruç ile ilgili sık sorulan sorular...
Oruç ibadetinin hikmet ve faydası nedir?Ramazan Orucu Kimlere Farzdır? Hangi Hallerde Ramazanda Oruç Tutulmayabilir? Fidye Ne Demektir? Fidye Miktarı Ne Kadardır? Oruca Niyet ne zaman yapılır? Oruç ne zaman başlar ne zaman biter? Akşamleyin Yatmadan Önce Yemek Yeyip Oruç Tutmaya Niyet ...
Neden Ramazan, Neden Oruç?
Ramazan, İslam’ın temel esaslarından olan oruç tutmakla emredildiğimiz, her yılın bir ayına özel ibadet mevsimidir. Oruç, kul olduğumuzun farkına varma, nimetlerin değerini anlama, nefsi terbiye etme, toplumdaki muhtaç insanların durumlarını daha iyi anlama ve beden için bir ...
Dua Ayı Ramazan
Dua her zaman mü`minin dayanıp güveneceği bir esastır. Hayatının her safhasında duaya sarılıp İlahi rahmete iltica etmek, mü`mini diğer insanlardan ayıran belli başlı vasıflardan biridir. Mü`min duayı hayatının her anına sindirmiştir. Günde beş vakit kıldığı namazın ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz. Birlik ve BeraberlikDr. Burhan ...
Terör Saldırıları ve İslamiyet
Müslüman Terörist Olamaz, Terörist de Gerçek bir Müslüman OlamazDünyayı sarsan ve sadece Amarikan halkının değil bütün dünyanın üzüntüsü haline gelen trajediyi Türkiye’den gelen bir telefonla öğrendiğim zaman, benim ilk tepkim, odamda bulunan arkadaşlara, biraz sonra ...
Şaban Ayı ve Berat Gecesi
"Şühûr-i selâse" denilen "üç aylar"ın ikincisi de Şaban ayıdır. Bilindiği gibi, üç ayların ilki Receb, üçüncüsü de Ramazan'dır. Şaban ayının önemli bir hususiyeti de, "Berat Gecesi"nin bu ayın on beşinci gecesine tesadüf etmesidir. Berat Gecesi, meleklerin inmesi, ...
Şaban Ayı
İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan ...
Tenkidin Altın Kuralları
Allah Resûlü dışında bütün insanlar yanılabilirler, günah işleyebilirler, eksik ve noksan yapabilirler; bu insanlara alimler, erenler, şeyhler, dervişler, liderler, başkanlar, okumuşlar, cahiller… dahildir. Gerçek bundan ibaret olunca iyi niyetle ve yapıcı tenkit ve ...
Kandil gecelerinin oruçları ne zaman tutulur, geceden önceki gün mü sonraki gün mü?
Kandil gecesi akşam namazından başlar sabah namazına kadar devam eder. Geceden önceki ve sonraki gündüz de oruçlu olmak en güzelidir. Ancak tek gün oruç tutulacaksa geceden sonraki gün oruç tutulması daha faziletlidir.Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni ...
Gıybet Felaketiyle Savaş
Eğer insanlar gerçekleri açık ve cesur bir ortamda eşit şartlar altında paylaşabilselerdi; yüzlerinden başka, gıyaplarında başka olmasalardı, savaşlar çıkmayacaktı; kavgalara, üzüntülere yer kalmayacaktı. Tüm felaketlerin, hatta ebedî kahroluşların ardında, gıybet ...
"Üç şey vardır, bunlar kimde bulunursa, Allah onun üzerine himayesini açar ve onu cennete koyar: Zayıflara rıfk, anne-babaya şefkat, kölelere ihsan."
[Tirmizi, Kıyamet 49, (2496)]
Editörün Seçimi
Zekat ve fitre ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları nelerdir?
Zekat nedir?Zekat kimlere farzdır?Nisap ne demektir? Miktarı ne kadardır?Hâvaic-i asliye (asli ihtiyaçlar) nedir?Araç-gereç ve malzemeye zekat düşer mi?Zekat vaktinden önce verilebilir mi?Bir zengin vadeli alacağına dair bir senedi fakire zekat olarak verebilir mi?Taksitli olarak zekat ...
Âdet / hayız / regl halindeki kadın Kur'an-ı Kerim ve mealini okuyabilir mi; okurken başı örtmek gerekir mi?
Kadınların başı açık meal okumaları caizdir. Âdet halindeki kadınların da meal okumaları caizdir. Çünkü meal Kur'an-ı Kerim'in aslı gibi değildir.Cünüp, âdetli veya lohusa olan kadın Kur’ân âyetlerinden hiç birini okuyamaz, caiz değildir.Şayet içerisinde hem Arapça ...
İstiharede görülen renkler ne anlama gelir, nasıl yorumlamak gerekir?
Rüya tabiri yapmıyoruz, inşaallah rüyanız hayırlıdır. Çünkü rüyaların tabiri onu gören kimsenin durumuna göre değişir. Bu nedenle rüya tabiri kitapları yerine, ilim ve amelde güvenilir insanlara sorulmasını ve onlardan tabir alınmasını tavsiye ediyoruz."Güzel gören güzel ...
Rüyanın yaratılış amacı ve hikmetleri nelerdir?
- Rüyalar bir çeşit ilham sayılır. Rahman ve Rahim olan Allah, vahiy ve ilham ile kullarına hitap edip onları onurlandırdığı ve mesajlarını ilettiği gibi, rüya ile de kullarına olan yakınlığını, onlarla ilgili rahmet ve inayetini, onların kimsesiz olmadıklarını, Rableri ...
Müslüman olmayanların birbirleriyle veya Müslüman bir kimsenin, Müslüman olmayan biriyle zina etmesinin cezası nedir?
İslam hukukuna göre, evli bir Müslüman erkeğin, Müslüman veya gayri müslim bir kadınla cinsel ilişkiye girmesi, zina suçudur. Kişi, zina etmesi durumunda recm cezasına çarptırılacaktır.Evli bir Müslüman kadın da Müslüman veya gayri müslim bir erkekle cinsel ilişkiye girmesi ...
Kadınların, Allah Resulüne ve sahabe efendilerimize karşı sevgileri nasıl olmalıdır? Bir bayanın, Peygamberimiz'e veya bir sahabeye eş olmak / evlenmek isterim demesinin bir sakınca var mıdır?
Bir bayanın, “Hz. Peygamber (a.s.m)’e veya bir sahabiye eş veya cariye olmak isterim.” demesi, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir temennidir. Böyle bir temenniden erkeklerin rahatsız olmaması gerekir.Fakat, böyle bir şeyi söylemek de doğru bir ifade tarzını yansıtmaz. Bu ...
Eşcinsellik konusunda dinimizin hükümleri nelerdir? Hemcinse duyulan ilgi, yani eşcinsellik fıtri midir, yaratılıştan mıdır? Böyle düşünmek, hissetmek günah mıdır? Bunun tedavisi var mıdır?..
Eşcinsellik Lut kavminin helakine sebeb olan büyük günahlardandır. Bu gibi insanlar, yanlış fiilde bulunmadıkları müddetçe, bu hissi taşımaları kendilerine bir mesuliyet getirmez. İslam dini, imkanat değil, vukuat ile hüküm verir. Yani, bir insanın kendi içinde bir his ...
Müslüman kadının giyim şekli nasıl olmalıdır? Diz altına kadar gelen etek ile tesettür sağlanmış olur mu? Başörtüsünü omuzlardan aşağı indirmek şart mı?
Müslüman kadının giyiminde esas mesele, tesettürü sağlamasıdır. Eli ve yüzü dışında bütün vücudunu örtmesi, açık kalmamasıdır. Giyilen bir elbisenin tesettüre uygun olması için de altını göstermeyecek şekilde kalın ve avret yerlerini örtecek kadar uzun olmalıdır. ...
Evlerimizde, dinimizin anlatıldığı sohbetleri yapmanın önemiyle ilgili âyet ve hadisler var mıdır?
“Bu kandil, Allah’ın yükseltilmesine ve içlerinden adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Oralarda, sabah-akşam O’nun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki, ne ticaretler, ne de alışverişler onları Allah’ı zikretmekten, namazı hakkıyla eda ...
Hz. Muhammed'in hayatına bakıldığı zaman sıradan bir insanın hayatında olan yemek, içmek, uyumak, evlenmek, savaşmak gibi fiiller gözükmektedir. Bu fiilleri yapan bir insanın sıradan bir insandan farkı ne olabilir?
Hazret-i Peygamber (asm)'in halleri ve vasıfları, hayatını anlatan eserlerde ve tarih kitaplarında çokça bahsedilmiştir. Fakat o vasıfların ve hallerin büyük çoğunluğu, Hz. Peygamber (asm)'in insan yönüne bakmaktadır ve anlatılanlar Hz. Peygamberin (asm) sadece maddi ...
Son Cevaplananlar
Hz. Peygambere isnad edilen mucize rivayetleri çoğunlukla haberi vahid midir?
Haber-i vahid, mütevatir seviyesine çıkmayan haber demektir.Mütevatir hadis, özetle şöyle tarif edilir: “Aklın yalan üzere birleşmelerini mümkün görmediği raviler topluluğunun, kendileri gibi bir topluluktan işiterek veya görerek alıp naklettiği haber veya ...
Zekat ve fitre ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları nelerdir?
Zekat nedir?Zekat kimlere farzdır?Nisap ne demektir? Miktarı ne kadardır?Hâvaic-i asliye (asli ihtiyaçlar) nedir?Araç-gereç ve malzemeye zekat düşer mi?Zekat vaktinden önce verilebilir mi?Bir zengin vadeli alacağına dair bir senedi fakire zekat olarak verebilir mi?Taksitli olarak zekat ...
İslam'da sağcılık ve solculuk gibi kavramların olup olmadığını ve eğer yoksa bir Müslümanın bu kavramlara nasıl yaklaşması gerektiğini açıklar mısınız?..
Yirminci asrın başımıza sardığı tabirlerden birisi de "sağcılık" ve "solculuk" tur. Gözlerin ve gönüllerin hak ve hakikatten, İslâm ve Kur'ân'dan uzaklaştığı zamanlarda, insanlar birtakım kelime ve tabirlerin arkasına sığınarak mücadele veriyorlar.Cemiyetin ...
Peygamberimiz Efendimizin mukaddes / kutsal kitaplarda geçen vasıfları hakkında bilgi verir misiniz?..
Kur'an'ın dışındaki mukaddes kitaplara zamanla insan elinin karıştığı halde Peygamber Efendimizin (asm.) bu mukaddes kitapların değişik nüshalarında yer alan isim ve sıfatlarında, büyük bir benzerlik mevcuttur.Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın zaman zaman tebliğciler veya ...
Vereceğimiz paranın, İsrail ordusunca Müslümanlara karşı kurşun olarak döndüğünü düşünerek coca-cola ve pepsi almıyoruz. Alırsak tüm bunlardan mesuliyet derecemiz nedir?
Gayri müslimlerin mallarını alıp kullanmak caizdir. Bu bakımdan gayri müslimlere ait olan Coca Cola almakla kişi haram işlemiş olmaz.Bununla beraber kendimiz bu içeceklerden uzak durabiliriz. Ancak bunu kullanan kişilere de "Neden kulanıyorsun?" diye tenkid edemeyiz.Neskafe, kola ve ...
Korsan CD veya kitapları almak kul hakkına giriyor mu? Giriyorsa bunu bilmeden aldıklarımızın hakkını nasıl öderiz?..
Gayri müslimlerin mallarını alıp kullanmak caizdir. Bu bakımdan gayri müslimlere ait olan Coca Cola almakla kişi haram işlemiş olmaz.Bununla beraber kendimiz bu içeceklerden uzak durabiliriz. Ancak bunu kullanan kişilere de "Neden kulanıyorsun?" diye tenkid edemeyiz.Neskafe, kola ve ...
İncil'in tahrif edildiğini biliyoruz. Peki tahripten sonrada Peygamber Efendimiz'den bahseden konular çıkarılmamış, bunun nedeni nedir?
İncilin bir çok yerinde Peygamberimizin vasıflarını açıkça belirtilmiştir. Ancak bu kısımların bir çoğu değiştirilmiştir. Buna rağmen Peygamberimize işaret eden kısımlar bulunmaktadır. Tevratta da İncilde de Peygamberimiz anlatılmış ve hatta bir çok yahudi alimi ...
Müslümanlar arasındaki ırkçılık olaylarına karşı tavrımız nasıl olmalıdır?
Müslümanlar arasındaki olayları değerlendirirken ırka ve bölgeye göre değil, onların haklılıklarına göre değerlendirmemiz gerekir. Aksi hâlde ırkçılığa veya bölgeciliğe göre değerlendirirsek, mesul oluruz.Geliniz ne Yahudi’yi dinleyelim ne İngiliz’i ne ...
Pijama / gecelik, eşofman ile namaz kılmak mekruh mudur?
Bir mümin namaz kılarken İlâhî huzura çıkmanın şevk ve heyecanını yaşar. Rabbiyle birlikte olmanın, Ona en yakın bulunmanın zevk ve hazzını tadar. Çünkü, insanın Allah'a en yakın olduğu an, namazın en mühim rüknü olan secde anıdır.İşte böyle bir hâlette bulunan ...
Elektrikten melekler var mı?
Kur’ân’da dünya ve yeryüzü “ard” olarak geçer. Başta Âdem Aleyhisselam olmak üzere bütün peygamberlerin yeryüzüne, dünyaya gönderildiği bildirilir. Bu arada bazı sema katlarında İbrahim, İdris ve İsa Aleyhimüsselâm gibi peygamberlerin makamının bulunduğu da mi’rac ...
Son Cevaplananlar