Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Sağlam Geçmiş Güçlü Yarın
Şanlı geçmişimizi kendine has zevkleriyle her duyuş ve her yudumlayışımızda, peşi peşine ihtişamlarla başımızın döndüğünü hisseder, bu hisle gerilir, onunla bir başka hazlara uyanır ve o şanlı, namlı devirleri bütün tazeliğiyle yeni baştan yaşıyor gibi oluruz.Maziye ...
Kalkışma ve isyanın cezası nedir?
- İslam hukukuna göre, kalkışma ve isyanın cezası nedir?- İsyancıya verilecek ceza ile ilgili hadis var mıdır?- Ele geçirilenler öldürülebilir mi?- Kaçanların yakalanması gerekir mi?Meşru devlet başkanına silâhla karşı koymaya, isyan etmeye, fıkıh ...
Bire Bin Kazandıran Hazine: Teravih Namazı
Bir Ramazan akşamı cami imamının kapısını çalmış gençler.— Hocam, demişler. Teravihe gelmek istiyoruz ama yatsıdan biraz sonra dünya kupası maçı var. Yetişebilir miyiz?İmam gençleri kaçırmak istememiş.— Tabiî ki yetişirsiniz çocuklar, ezan okununca camiye gelin, ...
Şaban Ayı ve Berat Gecesi
"Şühûr-i selâse" denilen "üç aylar"ın ikincisi de Şaban ayıdır. Bilindiği gibi, üç ayların ilki Receb, üçüncüsü de Ramazan'dır. Şaban ayının önemli bir hususiyeti de, "Berat Gecesi"nin bu ayın on beşinci gecesine tesadüf etmesidir. Berat Gecesi, meleklerin inmesi, ...
Terör Saldırıları ve İslamiyet
Müslüman Terörist Olamaz, Terörist de Gerçek bir Müslüman Olamazİslam hoşgörü dinidir; insanı en kıymetli varlık olarak kabul eder; ma’sum insanlara karşı yapılan tecavüz ve hücumları büyük günahlar arasında sayar. Nitekim bahsini ettiğimiz Kur’an ayeti bunu ...
İslam’ın terör dini olmadığını tam aksine terör anarşi ve fitneyi yasakladığını Kur’an’dan delil getirerek ispat eder misiniz?
Kur’an, terörü lanetlemiş, anarşiyi ve fitneyi en dehşetli bir olay olarak nitelemiştir. İslamiyet, her türlü terör, zulüm ve ihaneti yasaklar; her türlü anarşiye, bozgunculuğa şiddetle karşı çıkar. İslamiyet, zarara zararla karşılık vermez. İslam dini, adaleti tesis ...
DAİŞ Nedir, Ne Değildir?
DÂİŞ kelimesi (kısaltması) Arapça “ed-Devletu'l-İslâmiyye fi'l-Irak ve'ş-Şâm” isminde geçen kelimelerin başındaki harflerden oluşuyor. IŞİD kısaltması da aynı ismin Tükçesinin yani “Irak Şam İslam Devleti” ifadesinden yapılmıştır. İnsanlara zulmettiği, terör ...
Anarşi ve Gençlik
Anarşi : karışıklık, kargaşalık, düzensizlik. Anarşilik: karışıklık çıkarmak, insanları kanunsuzluğa itmeye çalışmakAnarşist: düzen tanımaz, yıkıcı, isyancı, bozguncu. Genellikle anarşi ve terör kelimeleri birbiriyle karıştırılır. Anarşide daima kaos ve kargaşa ...
İslam öldürmez, diriltir...
Savaş ve barışla ilgili âyetleri bir bütün halinde değerlendirerek genel bir sonuç çıkarma konusunda tefsirciler görüş ve söz birliğine ulaşamamışlardır. Savaşın amacını dünyada müşrik kalmaması veya müminlerin dünyaya hâkim olmaları olarak anlayanlara göre barışı ...
Ölünün ardından kırk gün boyunca yas tutmak caiz midir?
Kocası ölen veya kesin boşamayla evliliği sona eren kadının, belli bir süre bazı davranışlardan kaçınması gerekir. Buna terim olarak hidad/ihdad denir. Fakat, kadının evine kapanması ve dünyadan kendini soyutlaması doğru değildir.İslâm'a göre yasın süresi üç gündür. ...
Hz. Peygamber'in üvey oğlu Ömer ibni Ebû Seleme radıyallahu anh anlatıyor: "Ben Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem´in himâyesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken, elim yemek tabağının her yanına gider gelirdi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem bana şöyle buyurdu: 'Oğlum! Besmele çek. Sağ elinle ye. Hep önünden ye.' O günden sonra buyurduğu gibi yemek yedim."
(Buhârî, Et´ime 2; Müslim, Eşribe 108)
Editörün Seçimi
"...Hüküm vermek ancak Allah'a aittir..." (Yusuf 12/40) ayetini nasıl anlamalıyız? Seçimlerde oy kullanmak bu ayete ters düşmüyor mu?
"... Hüküm vermek ancak Allah'a aittir; kendisinden başkasına değil, O'na tapmanızı emretmiştir..."  (Yusuf, 12/40)Hakiki olarak hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Hüküm, hâkimiyyet, yönetim başkasına değil, ancak Allah'a aittir. Kur'an bu gerçeği önemine binaen birçok ...
Seçimlerde oy kullanmanın hükmü nedir; nelere dikkat etmemiz gerekir? Seçimlerde kullandığımız oylardan dolayı mesul olur muyuz?
Bizim görevimiz iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz, vatana faydalı olacağına inandığımız insanlara oy vermektir. Bizim mesuliyetimiz buraya kadardır. Bundan sonraki yapılanlardan seçilen kimseler sorumludur.Beş yıl boyunca idarecileri tenkit etme ihtiyacı duyan millete, ...
Muharrem ayında hangi gün oruç tutmalıyız?
Hz. Muhammed (asv), Muharrem ayının dokuz, on ve on birinci günleri oruç tutmayı ashabına tavsiye etmişti. Peygamber Efendimiz (asm) buyurur ki:"Ramazan orucundan sonra, tutulan oruçların en faziletlisi Allah'a izafet ile şereflendirilen Muharrem ayındaki oruçtur." (Riyazü's-Sâlihin, ...
"Allah'ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir, Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır." hadis-i şerifini nasıl anlamak gerekir?
Ebu Hüreyre (radıyu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular:"Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır." (Müslim, Mesâcid 288)Allah’ın insanları ve cinleri yalnız kulluk için ...
Bazı şirketlerin düzenediği çekilişlere, kampanyalara katılmak ve bunların verdikleri hediyeyi / ödülleri kullanmak caiz midir?
Verilen hediyeleri alan kişiler bunun için ayrıca bir para ödemiyorsa, verilenler hediye hükmünde olur. Çekilen bu mesajların mahiyeti de önemlidir. Sadece katılım için mi mesaj çekilmekte? Yoksa çeklilen bu mesajlardan ayrıca bir gelir mi elde edilmektedir? Gelir amaçlı mesaj ...
Kur'an'da, Hz. İbrahim'in "hastayım" diyerek yalan söylediğinin bildirilmesi, Tevrat'ta peygamberlerin büyük günah işledikleriyle ilgili verilen bilgilerin de doğru olduğu anlamına gelmez mi?
Kur’an’da Hz. İbrahim (as)’ın yalan söylediğine dair hiçbir ifade yoktur.İlgili konu, Hz. İbrahim (as)’ın hasta olduğunu söylemesiyle alakalıdır. Yalan dediğiniz şey Kur’an’da meal olarak şöyle ifade edilmiştir: “Babasına ve halkına şöyle dedi: “Nedir bu ...
Peygamberimiz Efendimiz vahyin ilk yıllarında, intihar düşüncesi ile "Dağa gideceğim, bir uçurumdan kendimi atarak, canıma kıyıp rahata kavuşacağım." demiş midir?
Taberî’deki (Müddessir Suresi; 1-5. ayetlerin tefsiri) bilgiler şöyledir:(Hadis alimlerinden) Zührî anlatıyor: Bir ara Resulullah (a.s.m)’a gelen vahiy kesintiye uğradı. Hz. Peygamber (a.s.m) bundan ötürü oldukça üzüldü. Öyle ki, dağların yüksek tepelerine çıkıp oradan ...
Hz. Ömer (ra)'in içtihadı doğrultusunda gelen vahiyler, ayetler hakkında bilgi verir misiniz?
Hak ile bâtılı ayırt eden mânâsına "Faruk" unvanının sahibi Hz. Ömer (ra), peygamberâne kabiliyetlerle donatılmış lisanına hakkın konulduğu mülhemun'dan bir zat idi. Elbette bu mantık, bu basiret ve bu firasete sahip insanın hayatı da biteviye bir hayat yaşayan düz ...
Peygamberimiz (asv), Hz. Ebu Bekir (ra)'in malını kendi malı gibi kullanırmış deniliyor. Bu doğru mudur? Olaya hangi açıdan bakmak gerekmektedir?
Peygamberimiz (asv) sadece Hz. Ebu Bekir (ra)'in değil diğer sahabelerin de malını İslam için kullandığı bir gerçektir. Ancak bu konuda özellikle Hz. Ebu Bekir'in malının tamamını İslam için kullanmasından dolayı bu özelliği ön plana çıkmıştır.Şüphesiz sahabeleri ...
Allah neden "zina yapmayın" değil de "zinaya yaklaşmayın" diyor? Harama bakmama üzerinde niye bu kadar duruluyor? Müstehcen görüntülere bakmaya din ne diyor?
İşte size 18 yaşındaki bir delikanlının acı feryadı: “Muhterem ağabey. Bu maili göz yaşları içinde yazıyorum. Bana bir hocam hep Hz. Yusuf’u örnek almam gerektiğini söylerdi. Ancak ben onun gibi Rabbime karşı vefalı olamadım. Gözlerime ihanet ettim. Onları kirlettim. Çok ...
Son Cevaplananlar
Cinlere Hz. Muhammed Müslümanlığı öğretmiş, peki diğer dinleri peygamberler öğretmişler mi onlara?
Kur’an’da verilen bilgilere dayanılarak cinlere peygamber gönderildiği noktasında İslâm âlimleri arasında ittifak bulunmasına rağmen bu peygamberlerin insan veya cin türünden oluşu hususunda görüş ayrılıkları vardır.Bir görüşe göre cinlere gönderilen peygamberin melek ...
"...Hüküm vermek ancak Allah'a aittir..." (Yusuf 12/40) ayetini nasıl anlamalıyız? Seçimlerde oy kullanmak bu ayete ters düşmüyor mu?
"... Hüküm vermek ancak Allah'a aittir; kendisinden başkasına değil, O'na tapmanızı emretmiştir..."  (Yusuf, 12/40)Hakiki olarak hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Hüküm, hâkimiyyet, yönetim başkasına değil, ancak Allah'a aittir. Kur'an bu gerçeği önemine binaen birçok ...
Seçimlerde oy kullanmanın hükmü nedir; nelere dikkat etmemiz gerekir? Seçimlerde kullandığımız oylardan dolayı mesul olur muyuz?
Bizim görevimiz iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz, vatana faydalı olacağına inandığımız insanlara oy vermektir. Bizim mesuliyetimiz buraya kadardır. Bundan sonraki yapılanlardan seçilen kimseler sorumludur.Beş yıl boyunca idarecileri tenkit etme ihtiyacı duyan millete, ...
Peri nedir? Cinlerin nitelikleri hakkında bilgi verir misiniz?
Peri, Farsça bir kelimedir. Cisimleri çok lâtif ve görünmez olan hoş mahluk; insana muhabbet eden, muvahhid ve müslim lâtif mahluk gibi anlamlara gelir. Ayrıca mecaz olarak da güzel insan, güzel kimse manasına gelir.(Osmanlıca-Türkçe Lügat)İslam’a göre cinler; akıl, idrak, ...
Cin kelimesinin manasını ve cinlerin mahiyetini açıklar mısınız?
Cin kelimesinin en belirgin manası, “örtülü” ve “gizli” demektir. Bu da, cinin duyu organlarından gizlenen bir varlık olduğunu ortaya koymaktadır.Terim olarak ise, duyularla idrak edilemeyen, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan ve ...
Peygamber Efendimize sihir yapılmış mıdır, yapılmışsa bunu nasıl açıklamak gerekir?
Bir Yahudi Peygamber Efendimiz'e (sallallâhu aleyhi ve sellem) sihir yapmış; Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onun tesiriyle sıkıntı duymaya başlayınca, sihir malzemesi, meleğin işaretiyle içine atıldığı kuyudan çıkarılmış ve Muavvizeteyn'in okunmasıyla Allah (celle ...
Hz. Peygambere büyü yapılmış mıdır, yapıldıysa nasıl olmuştur?
Kaynaklarımızda Hz. Peygamber (s.a.v)’e de büyü yapıldığı kaydedilmektedir. Peygamberimize büyü yapılmasının sebebi, Yahudilerin, Onun peygamberliğini hazmedememesidir. Çünkü, Kabe’nin bakımı, hacıların yedirilip içirilmesi, uzun zamandan beri Peygamberimiz (s.a.v)’in ...
Nazar / göz değmesi insanı öldürür mü? Nazara / göz değmesine karşı ne gibi tedbirler alınabilir?
Cevap 1:İnsanı tesir altına alan, hasta eden bazı vak’alar vardır ki, tıp ilmi bunlar için kesin teşhise varamamıştır. Gerçek sebebi hakkında da açık bir bilgi verememektedir. İşte bunlardan birisi de “nazar etme,” “göz değme”dir. Nazarın gerçek olduğu, nazar ...
Nazar / göz değmesi gerçek midir ve büyüyle ilgisi var mıdır?
Parapsikoloji dilinde “psikokinezi” denilen nazar, yani göz değmesi bir çeşit büyülemedir. Baktığımız kişilerden veya eşyalardan çok defa gözlerimizi alamadığımız olur. Gözler ruhi fonksiyonları ve beyin gücünü en rahat ve en tesirli şekilde kullanabildiğimiz ...
Mirâc mucizesi hakkında gelebilecek bazı aklî sorular: Şu Mi'rac-ı Azim, niçin Muhammed-i Arabî Aleyhisselâma mahsustur? Bin müşkülât ile tayyare vasıtasiyle ancak bir-iki kilometre yukarıya çıkılabiliyor?..
- Şu Mi'rac-ı Azim, niçin Muhammed-i Arabî Aleyhisselâma mahsustur?"Evvelâ: Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddeseden, pek çok tahrifata mâruz oldukları halde, şu zamanda dahi, Hüseyn-i Cisrî gibi bir muhakkik, nübüvvet-i Ahmediye'ye (a.s.m.) dâir yüz on dört işârî ...
Son Cevaplananlar