Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Kadir Gecesi
En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Kur'ân'da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesidir. Bu bereketli saatlerin şeref ve kıymetini Kâinatın Rabbi Sevgili Habibine haber vermektedir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde ...
Kadir Gecesini Kimler Bilir?
Bu soru Hz.Peygamber’den bu yana her Ramazan’da birçok müslümanın gündeminde yer alagelmiştir. Kur’an ayeti ile bin aydan hayırlı diye haber verilen bir geceyi aramanın heyecanıdır insanı bu soruya sevkeden. Birçok soru gibi bu sorunun da tek bir cevabı yok. Kimilerine göre ...
İttihad-ı İslam (İslam Birliği) Nasıl Gerçekleşir?
İttihâd-ı İslâmın varlığı ve devamı için:1. İslâm milliyetini esas alıp, menfi unsuriyet fikrini bırakmak;2. İslâm dünyasındaki dini cemaatler, gayede ve dini esaslarda ittifak edip teferruat meseleleri medar-ı niza etmemek.3. İslâm devletleri arasında, ...
Eskiden imsak vakti nasıl belirleniyordu, şimdi fazladan mı oruç tutuyoruz?
Diyanet İşleri Başkanlığının Bu konudaki açıklaması şöyledir:Diyanet İşleri Başkanlığı imsak vaktinin belirlenmesi hususunda öteden beri birbirine tamamen zıt iki tür eleştiriye muhatap olmaktadır.  Birincisi imsak vaktinden temkini kaldırarak insanların ...
Hoş Geldin Ramazan-ı Şerif
  Hoş geldin cömert misafir, hoş geldin ikram ve ihsanı ziyade ay, hoş geldin Ramazan-ı Şerif… Açlığında sayısız lezzet hediyeleri sunan, lezzetli açlık oruçla ruh dünyamıza hesapsız ziyafetler çeken, yetmiş hikmetiyle hayatımıza manalar yükleyen fazilet ve ...
Ramazan Müjdesi
Ramazan'ın ilk günü ile birlikte nur ve feyiz dolu bir mevsimi yaşamaya başlarız. Kâinat şenlenir, dünya Cennetten süzülen nurânî bir hava ile dolup taşar.. Ulvi âlemlerin masum ve mübarek sakinleri öbek öbek mü'minlerin çevresini sarar. Rahmet ülkesinden müjdeler, kâinatın ...
Ramazan Bereketi
Ramazanda tuttuğumuz orucun şaşırtıcı yönleri beni hep tefekküre sevk etmiştir. Bazılarından bahsetmek istiyorum.* Oruç, tutan için çok keyifli, haz veren bir ibadettir. Oruçlu gönül huzuru içindedir. Çünkü kendini yaratan Allah`ın (C.C.) emrine uymanın mutluluğunu da ...
Dua Ayı Ramazan
Dua her zaman mü`minin dayanıp güveneceği bir esastır. Hayatının her safhasında duaya sarılıp İlahi rahmete iltica etmek, mü`mini diğer insanlardan ayıran belli başlı vasıflardan biridir. Mü`min duayı hayatının her anına sindirmiştir. Günde beş vakit kıldığı namazın ...
Şehr-i Ramazan
Bütün karanlıkları en ücra zaman dilimlerinde bile yakalayıp aydınlatan yüce Kur`an, Fahr-i Kâinat Efendimizin (s.a.v.) en büyük mucizesi olarak, Ramazan ayında yeryüzünü aydınlatmaya başladı. Yüce Resul, peygamberliğinin ilk yıllarında olmasına rağmen, kâinatın bu en ...
Bire Bin Kazandıran Hazine: Teravih Namazı
Bir Ramazan akşamı cami imamının kapısını çalmış gençler.— Hocam, demişler. Teravihe gelmek istiyoruz ama yatsıdan biraz sonra dünya kupası maçı var. Yetişebilir miyiz?İmam gençleri kaçırmak istememiş.— Tabiî ki yetişirsiniz çocuklar, ezan okununca camiye gelin, ...
Âişe (r.a) şöyle diyor: "Resûl-i Ekrem (sav) vefat ettiğinde, demirden yapılma zırhı bir Yahudi elindeydi. Ailesinin geçimini sağlamak için aldığı otuz ölçek arpa karşılığında zırhını ona rehin bırakmıştı."
(Buhari, Megazi 86, Rehn 2; Tirmizi, Büyû 7; Nêsâî, Büyû 83)
Editörün Seçimi
Ademoğlunun (insanlığın) dünya üzerindeki ömrü kaç yıldır?
Kıyametin kopacağı konusunda dinimizde şüphe olmadığı gibi, günümüz ilmi araştırmalar da görüş birliğindedir. Ancak zamanlama konusunda farklı tefsir ve yorumlar yapılmaktadır.Bu konu da Kur'an, kıyamet anının Allah’ın ilminde olduğunu bildirmiştir. Ayrıca kıyametin ...
Kadir Gecesi'nde neler yapmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz? O gün bütün dualarımız, yani isteklerimiz kabul olcakmış, temiz kalble dua edersek, doğru mu?
Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Kadir, 1).Kadir ...
KADİR GECESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Kadir Gecesinin değeri ve değerlendirilmesi konusunda sahih bilgiler var mıdır?Sorunun cevabı için su açıklamalara girmek zorundayız:1. Anlamı:Birtakım zamanlarda mesai yapanlara, normal zamanların birkaç katı fazla ücret verilir. Bazı olayların yıldönümleri ikramiye ...
Kadir Gecesi'nin vaktinin ramazan içinde değişmesi ve bunun gizli olma hikmetleri nelerdir?
Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, genellikle ramazanın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber (asm) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak şöyle buyurmuştur:"Siz Kadir Gecesi'ni ramazanın son on günü ...
Panislamizm (İttihad-ı İslam, İslam birliği) hakkında bilgi verir misiniz?
İttihâd-ı İslâmın varlığı ve devamı için:1. İslâm milliyetini esas alıp, menfi unsuriyet fikrini bırakmak;2. İslâm dünyasındaki dini cemaatler, gayede ve dini esaslarda ittifak edip teferruat meseleleri medar-ı niza etmemek.3. İslâm devletleri arasında, meşveret-i ...
İslâm'da birlik
Aziz ve muhterem Müslümanlar!Hutbemiz İslâm'da birlik hakkındadır.Müslümanları birbirine bağlayan manevî bağlar pek çoktur. Başta îmandan doğan İslâm kardeşliği bağı gelir. Dinimiz buna çok ehemmiyet vermiştir.Uhuvvet dairesinde, muhabbet hisleriyle birlikte yaşamak insanı ...
Müslümanların çile çekmesinin sebebi nedir? Dünyada çile çekenler, zulme uğrayanlar hep Müslümanlar. Afganistan, Filistin, Irak, Çeçenistan gibi ülkelerde Müslümanlar ızdırap içindeler. Neden?..
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de saadet ve refah çoğu zaman karıştırılıyor. Bu yanlış değerlendirme, istikbale de intikal edeceğe benzer.Bazıları, servet ve makamı, şan ve şöhreti, lüks ve debdebeyi saadetle aynı zannederler. Halbuki çevrelerinde nice insanlar görürler ...
Bugün İsrail'in (yahudilerin) Filistin'e yaptığı zülümler yer göğe sığmıyor. Bu nereye kadar sürecek. Allah neden yardım etmiyor?
Musibet kelimesi, daha çok, insana isabet eden hastalık, bela, sıkıntı gibi elem ve keder verici hâdiseler için kullanılır. Ve bunlarla insanoğlu, sabır imtihanına tabi tutulur. Bir hadis-i şeriften aldığımız müjdeye göre, lambanın sönmesiyle yeniden yanması arasında çekilen ...
Vesvesenin zararı var mıdır, nasıl kurtuluruz?
Vesvesenin kalbe yansıması, bir yılanın aynaya yansıması gibidir. Nasılki aynadaki yılan ne aynaya nede başkasına zarar vermez.Bunun gibi kalp aynamıza yansıyan vesveselerde bize bir zarar vermez. Bunun için ümitsizliğe kapılmanıza gerek yoktur.İlave bilgi için tıklayınız:- ...
Zekat ve fitre ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları nelerdir?
Zekat nedir?Zekat kimlere farzdır?Nisap ne demektir? Miktarı ne kadardır?Hâvaic-i asliye (asli ihtiyaçlar) nedir?Araç-gereç ve malzemeye zekat düşer mi?Zekat vaktinden önce verilebilir mi?Bir zengin vadeli alacağına dair bir senedi fakire zekat olarak verebilir mi?Taksitli olarak zekat ...
Son Cevaplananlar
Erkek ve kadınlarda kesilmesi (cımbızla alınması) caiz olan kıllar ve kesilmesi caiz olmayan kıllar nelerdir? Etek ve koltuk altı kılları kaç günde bir alınmalıdır? Erkekler göğüs kıllarını alabilirler mi?
Erkekler İçin Vücuttaki Tüylerin Durumu:Etek ve kasık arası tüylerinin temizliği, göbek altından başlayıp avret mahhalindeki kılların alınmasıyla gerçekleşir. Bu temizlikte dübürün, yani dışkı yerinin etrafındaki kılların da alınıp alınmayacağı konusu sık sık ...
Kasas suresindeki 48. ayette sihir kelimesindeki kıraat farklılığını açıklayabilir misiniz?
Önce ilgili iki ayetin mealini görmekte fayda vardır:“Eğer senin halkın inkâr ve isyanları yüzünden kıyamet günü duruşmasında başlarına azap geldiğinde: ‘Ey Ulu Rabbimiz, dünyada iken bize de peygamber göndermiş olsaydın, biz de âyetlerine uyarak müminler arasına dahil ...
İbn Arabi ve Eşari, kader konusunda cebriye anlayışına mı sahiptir?
- Kader konusunun bir tarafında mutezile, diğer tarafında ise cebriye anlayışı var. Her şeyin dizgini Allah’ın elinde olduğuna göre cebriyecilik düşüncesinin zihinlerde yer etmesi, insan sorumluluğu ve özgür iradesi bakımından mutezile düşüncesinin zihinlerdeki yansımaları ...
İhlas hatimi hakkında bilgi verir misiniz?
Nakşibendiye Tarikatı'nda topluca yapılan zikre hatm-ı hacegan denir. Müridlerin adedi on kişiden az ise, küçük hatme; çok ise, büyük hatme sesli, sessiz olarak icrâ edilir. Aralarında iki fark vardır. Birisi, 79 kere okunacak olan el-İnşirâh suresinin terkedilmesi, diğeri ...
Hz. Lut'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
LUT: Kur’an’da adı geçen bir peygamber. Tevrat’ta Terah’ın çocuklarından Haran’ın oğlu ve İbrâhim’in yeğeni olarak gösterilir. İslâm öncesi Arap toplumunda bilinmeyen lût kelimesinin İbrânîce veya Süryânîce olduğu ileri sürülmektedir (Jeffery, s. 255; ...
Kâinatta bulunan her şey en iyi şekilde mi yaratılmıştır, yoksa daha iyisi geliştirilebilir mi?
Allah'ın yarattığı varlıklarda her hangi bir noksanlık olmadığı şu kâinattaki düzenden anlaşılmaktadır. Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmış ve yarattığı varlığın hayatını devam ettirmesi için gerekli bütün cihazatı takmıştır. Aslana ayrı bir elbise, koyuna ...
Bıyık uzatma veya kesme konusunda dinimizin hükümleri nelerdir?
Hadislerde kullanılan "bizden değildir" ifadesi, daha çok bizim, yani "Müslümanların uygulamasına uymaz" manasını ifade etmektedir. İçtihad derecesinde olmayanların, âyet ve hadislerden bu şekilde hüküm çıkarmaya çalışması yanlıştır. Bu derecedeki bir insan ancak kendi ...
İbrahim Hakkı Hazretleri, "Anne ve baba eğer pazartesi akşamı birlikte olurlarsa, doğan çocuk Hafız-ı Kur'an olur." ifadesi nasıl anlaşılmalı?
Ana rahmindeki yavrunun da durumunu Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceğini açıklayan âyet-i kerime, çocuğun bilhassa manevî cephesine temas edilmektedir. İleride iyi veya kötü bir insan olmasını Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceğini açıklamaktadır. Kur'ân-ı Kerim ...
Kura çekmenin dinimizdeki yeri nedir; üç defa kura çekmek sünnet midir?
1. Kur'an-ı kerimin Al-i İmran suresi 44. ayeti ile bunun öncesi ve sonrasındaki ayetlerde; çocuk iken Hz. Meryem’in bakımını üstlenme konusunda bir grup insanın kalemlerini (kura araçları) atarak yani kura çekerek bu görevi üstlenme yarışı içine girdikleri ve bu hususun ...
Günah işleyen, harama bakan kimse imamlık yapabilir mi?
Salih ve haramlardan kaçan takva sahibi kimselerin imamete geçmesi daha faziletlidir. Ancak günahlara dikkat etmeyen birisinin kıldırdığı namaz geçerlidir. İnsanın kendini kusurlu bilmesi güzeldir. Bununla beraber imamlık yapacak kadar salahiyeti varsa, namaz kıldırmasının bir ...
Son Cevaplananlar