Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Cennet ve Cehennem Ebedi midir? Delilleri Nelerdir?
I.  Cennet ve Cehennemin Ebedi olmadığına dayanak olarak kullanılan Kasas suresinin 88. ayetinin tahlili:Ayetin meali: “Allah ile birlikte başka şeylere ibadet etmeyin, Ondan başka ilah yoktur. Onun Zat-ı Akdesinden başka her şey hâliktir(yok olmaya mahkûmdur). Hüküm yalnız ...
Aşure günü, aşure orucu ve aşure tatlısı hakkında bilgi verir misiniz? Aşure günü yas tutmanın bir sakıncası var mıdır?
Arapçada “aşere” on, "âşir" onuncu demektir. Halkımız onuncu gün mânasına gelen “âşir”i, aşure şeklinde telâffuz ederek Muharrem’in onuncu gününe aşure günü ismi vermiş, böylece tarihe de aşure günü olarak ...
Hicri yeni yılımız hayırlı olsun...
Hicri 1436 yılına giriyoruz. Sorularla İslamiyet ailesi olarak tüm kardeşlerimizin hicri yeni yılını tebrik ediyoruz. Bu vesileyle, aşağıdaki sorularla ilgili kısaca bilgi vermek istiyoruz:- Hicri takvim nedir; ne zamandan beri uygulanmaktadır?- Hicri yeni yılın ilk ayı olan ...
Tenkit ve Eleştiri Usulü Nasıl Olmalıdır?
Tenkit, bir şeyin kusurunu göstermek, ayıbını ortaya koymak; bir kelâmın içindeki kusurları ayıklayarak, sözdeki güzellikleri ortaya çıkartmak demektir. Tenkit edene münekkit denir. Türkçe’de tenkit yerine kullanılan "eleştiri", bir insanı, bir eseri, bir ...
Dikkat, fitneler kardeşliğimizi bozmasın!
Şunu unutmayalım ki, biz şunun bunun değil, “Bilerek karıncaya ayak basmayın” diyen bir dinin ve “Kim gayr-ı müslim bir vatandaşa eziyet ederse kıyamet günü onun hasmı ben olurum” diyen Hz. Muhammed(a.s.m) gibi bir peygamberin kurduğu bir medeniyetin mensuplarıyız.Bu ...
Cenin, Ruh ve Kürtaj
Kürtaj bir cinayettir ve biz bu cinayete fetva vererek ortak olmaktan kesinlikle uzak durmalıyız. Yazdıklarımın bir özeti şu soru-cevapta görülebilir: Soru: Cenine ruh ne zaman üflenir? Cevap: Cenine ruh üflenmesi hakkında Buhârî ve Müslim gibi muteber hadis ...
Kürtler ve Aleviler ümmetin içindedirler...
İcabet ümmeti içinde meşhur tabirle yetmiş iki millet (mezheb mensubu) vardır. Bunlardan 'ehl-i sünnet ve cemaat' olarak anılan büyük kitle, diğerlerini 'yanlış yola sapmış olarak' kabul eder ve kendilerince 'doğru olan yola' çağırırlar. Ama bu fark ve çağrı dinin aslı ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz. Birlik ve BeraberlikDr. Burhan ...
İslam birliği nasıl gerçekleşir, halifelik vazifesi nasıl yerine getirilir?
Bugün ümmet (İslam dünyası) altmıştan fazla devlete bölünmüştür ve bu devletlerin bir kısmı diğeri ile savaşmaktadır. Hal böyle iken herhangi bir İslam devleti veya bu topraklarda örgütlenmiş bir yapı hilafet ilan ederse, bir kişiye halife der ve diğer ülkelerdeki ...
Dînî Lider Olarak Kabul Edilen Şahsa İtaatin Ölçüsü
İslam'ı kaynak göstererek kendilerine itaat edilmesini isteyenler arasında topluluk liderleri ile tasavvuf önderleri (şeyhler) de vardır. Müminler İslam'ın itâatla ilgili temel kurallarını bilmezlerse sırayı şaşırır, yetkileri altüst eder ve sonunda yollarını da ...
Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Zeyneb´in, Ebü´l-Âs´tan olma Ümâme adlı kızını omzuna alarak namaz kılardı. Rükûa varınca çocuğu tutup yere bırakır, rükû ve secdesini yapar, ayağa kalkarken çocuğu tekrar omzuna alırdı.
(Buhârî, Salât 106; Müslim, Mesâcid 41; Ebû Dâvûd, Salât 164)
Editörün Seçimi
Âdet / hayız / regl halindeki kadın Kur'an-ı Kerim ve mealini okuyabilir mi; okurken başı örtmek gerekir mi?
Kadınların başı açık meal okumaları caizdir. Âdet halindeki kadınların da meal okumaları caizdir. Çünkü meal Kur'an-ı Kerim'in aslı gibi değildir.Cünüp, âdetli veya lohusa olan kadın Kur’ân âyetlerinden hiç birini okuyamaz, caiz değildir.Şayet içerisinde hem Arapça ...
Kadınların, Allah Resulüne ve sahabe efendilerimize karşı sevgileri nasıl olmalıdır? Bir bayanın, Peygamberimiz'e veya bir sahabeye eş olmak / evlenmek isterim demesinin bir sakınca var mıdır?
Bir bayanın, “Hz. Peygamber (a.s.m)’e veya bir sahabiye eş veya cariye olmak isterim.” demesi, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir temennidir. Böyle bir temenniden erkeklerin rahatsız olmaması gerekir.Fakat, böyle bir şeyi söylemek de doğru bir ifade tarzını yansıtmaz. Bu ...
Hadislerin yazılması, toplanması / tedvini, günümüze kadar ulaştırılması ve sünnetin bağlayıcılığı konusunda detaylı bilgi verir misiniz?
İslâm âlimlerinin hepsi, Kur’ân’ı açıklamada Peygamber (asm) sünnetini birinci kaynak olarak görmüşlerdir. Bunun dayandığı bir gerçek var mı?Evet, peygamberlik görevi sadece Kur’ân’ı getirmekle bitmez; onu açıklamak, izah etmek ve nasıl tatbik edileceğini göstermek, ...
Ölmeyi istemek ve intihar etmenin günahı nedir?
Bu hususta Allah Resulü ( a.s.m )'nün ifadeleri aynen şöyledir.Hz. Enes ( r.a ) anlatıyor. Resulullah (a.s.m) buyurdular:"Sizden hiç kimse, maruz kaldığı bir zarar sebebiyle, ölümü temenni etmesin. Mutlaka onu yapmak mecburiyeti hissederse, bari şöyle söylesin: 'Rabbim! Hakkımda ...
Muharrem ayında hangi gün oruç tutmalıyız?
Hz. Muhammed (asv), Muharrem ayının dokuz, on ve on birinci günleri oruç tutmayı ashabına tavsiye etmişti. Peygamber Efendimiz (asm) buyurur ki:"Ramazan orucundan sonra, tutulan oruçların en faziletlisi Allah'a izafet ile şereflendirilen Muharrem ayındaki oruçtur." (Riyazü's-Sâlihin, ...
Muharrem ayı ve Âşura günü orucu
İbni Abbas Radiyallâhu Anhümâ rivayet ediyor: Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem Medine’ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.“Bu ne orucudur?” diye sordu.Yahudiler, “Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından ...
Süt hısımlığı / akrabalığı ve süt bankası tabirlerini açıklar mısınız?
Süt hısımlığı, İslâm hukukuna has evlenme engellerinden biridir. Bu yasak Nisa Sûresinin 23. âyetinde getirilmiş ve bu âyette Cenâb-ı Hak mü'min erkeklerin süt anneleriyle ve süt hemşireleriyle evlenmelerini yasaklamıştır. Bir hadis-i şerifte de "Doğumdan (nesepten) haram ...
Merhamet ve cehennem, ikisi bir çelişki değil midir?
- Milyarlarca insan ve diğer canlıların bütün hayatî ihtiyaçlarını temin eden, dünyaya gelir gelmez rızkını bulması için annelerin meme musluklarından yavruların rızkını gönderen, en acımasız canavarlara dahi bir anne şefkatini vererek aciz yavruların yardımına koşturan, ...
Tenkit veya eleştiri nedir? Eleştirideki usul ve esaslar nelerdir? Eleştiren ve eleştirilen kişi nelere dikkat etmelidir?
Tenkit, bir şeyin kusurunu göstermek, ayıbını ortaya koymak; bir kelâmın içindeki kusurları ayıklayarak, sözdeki güzellikleri ortaya çıkartmak demektir. Tenkit edene münekkit denir. Türkçe’de tenkit yerine kullanılan "eleştiri", bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve ...
"Âlimin mürekkebi, şehidin kanından ağır gelecek." Burada hangi âlim söz konusu?
"Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır, âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir." (Suyûti, el Câmiu’s Sağir, nr 10026; İbn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l- İlm, nr. 139.İlmin şerefi, Allah’ı tanıtma göreviyle paralel artar veya ...
Son Cevaplananlar
İslam'da işçi hakları ve işçi - işveren münasebetleri konularında bilgi verir misiniz?
- Doğru İslamiyeti ve İslamiyete uygun doğruluğu tam anlatamadığımız ve yaşamadığımız için, bazı güzelliklerin kaynağını başka yerlerde arama hatasına düşebiliriz. Bütün güzelliklerin, hak ve adaletin en mükemmeli İslamiyet'tedir. Bu nedenle demokrasi adına yapılan ...
İstihare konusunda detaylı bilgi verir misiniz? İstihareyle (evlilik konusunda) amel edilir mi?..
İstihare, herhangi bir şey yapmak isteyen kimse, yapılmasının iyi olup olmayacağını hissetmek maksadıyla iki rekat namaz kılmak, iyi ve hayrın görünmesi için Allah`a yalvarıp dua etmektir. Bu namaza istihare namazı, duaya da istihare duası denilir. Uyumak veya rüya görmek ...
Gavsların varlığını ve evliyalardan istiğasenin caiz olduğunu söyleyen alim var mı?
- Genel olarak ehl-i sünnet alimlerinin kabulüne göre, manen büyük olan evliyaların himmetini bir vesile olarak beklemekte bir sakınca yoktur. Vesilelikten çıkması durumunda şirk olur. Örneğin, bir insan Gavs-ı azamı bir şefaatçi gibi yardıma çağırması, Allah’ın onun ...
Hz. Adem'e her şey öğretilmişse neden fosiller ilk insanların çok ilkel, konuşmayı dahi bilmeyen kimseler olduğunu gösteriyor?
Kur’an-ı Kerim’de ilk insan olan Hz. Âdem’in topraktan yaratıldığı, ondan da eşi Hz. Havva’nın halk edildiği, daha sonra da bunların nesillerinin, günümüzde şahit olduğumuz üreme kanununa göre çoğaldıklarından bahsedilmektedir.Hz. Âdem’in ilk insan ve aynı zamanda ...
Dinden çıkanın hayat hakkı yok mudur?
- Önce ayet ile Risaledeki ifadeler arasında bir çelişki görülmüyor. Çünkü aytte “affedilmez” ifadesi, onun artık idam edilmeyeceğine değil, aksine idam edileceğine işaret ettiğini düşünmek daha makuldur.- Ayette “tekrar… tekrar” ifadeleri mürtedin iman etmesine imkân ...
Vesveseden nasıl kurtuluruz?
Vesvese, tamamen telkinden ibaret bir şeydir. Vesveseyi aklınızda bitireceksiniz. Yani insan kendisinde vesvesenin olduğunu anladığı anda, vesvesenin bitmesi gerekir. Çünkü vesvese olduğunu bilmediğinizde kendinizi günah işliyor, yanlış yapıyor zannediyorsunuz. Bu zandan dolayı da ...
Âdetli bir kadın, başka bir kadına Kur'an öğretebilir mi?
Öğretmek maksadıyla Kur’ân’dan bazı âyetleri okumak caizdir.Hanbeli ve Hanefi mezhebine göre, Kur’ân-ı Kerim'in kelimelerini heceleyerek, harf harf okumak caizdir. Çünkü böyle bir okuyuş “kıraat”e girmemektedir. Yine tilavet olmadan Mushafa bakmayı, sesini çıkarmadan ...
Namazdan sonra nasıl dua edebilirim? Kendi istek ve duygularımızı nasıl ifade edebiliriz?
Büyük zatların dualarını bir kâğıda yazarak dua etmeniz uygun olur, bunun bir sakıncası yoktur.Âlemlerin Rabbi, semâ âlemini de arz âlemini de insana göre ve insan için terbiye etmişti. İns ve cinne hak yolu, doğru yolu, kendine vâsıl olan yolu göstermek üzere inzal ...
Âdet / hayız / regl halindeki kadın Kur'an-ı Kerim ve mealini okuyabilir mi; okurken başı örtmek gerekir mi?
Kadınların başı açık meal okumaları caizdir. Âdet halindeki kadınların da meal okumaları caizdir. Çünkü meal Kur'an-ı Kerim'in aslı gibi değildir.Cünüp, âdetli veya lohusa olan kadın Kur’ân âyetlerinden hiç birini okuyamaz, caiz değildir.Şayet içerisinde hem Arapça ...
Kadınların, Allah Resulüne ve sahabe efendilerimize karşı sevgileri nasıl olmalıdır? Bir bayanın, Peygamberimiz'e veya bir sahabeye eş olmak / evlenmek isterim demesinin bir sakınca var mıdır?
Bir bayanın, “Hz. Peygamber (a.s.m)’e veya bir sahabiye eş veya cariye olmak isterim.” demesi, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir temennidir. Böyle bir temenniden erkeklerin rahatsız olmaması gerekir.Fakat, böyle bir şeyi söylemek de doğru bir ifade tarzını yansıtmaz. Bu ...
Son Cevaplananlar