Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Vekalet vererek kurban kestirmek nasıl olmalıdır? Vakıf ve dernekler bu işi nasıl yapmalıdırlar?
Kentleşmenin ve modern hayatın engellediği birçok iyi, güzel ve doğrudan biri de her yükümlünün kurbanını kendi kesmesi veya başında durarak bir bilene vekalet verip kestirmesidir. Bu imkan birçok yerde elimizden kaydığına göre kurban ibadetini birilerine vekalet vererek ve ...
Muhteşem Fırsat: Zilhicce'nin On Günü
25 Eylül 2014 Perşembe günü, Zilhicce'nin mübarek ve fazileti bol on günü başlıyor.Zilhicce, umumi af ve bağışlanma ayıdır.Kamerî ayların  on ikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esasından biri olan hac ibadetinin yerine getirildiği umumi af ve bağışlanma ...
Kurban Kesmekle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
Hac Suresi’nde Allah (cc): “Kurbanlarınızın etleri ya da kanları Allah’a ulaşmaz; ama sizin takvanız Allah’a ulaşır.” (22/37) buyuruyor.Buna göre, kurban kesmenin asıl amacının Allah’ın emrini yerine getirmek, böylece takvalı olduğunu göstermek olduğu ...
Dînî Lider Olarak Kabul Edilen Şahsa İtaatin Ölçüsü
İslam'ı kaynak göstererek kendilerine itaat edilmesini isteyenler arasında topluluk liderleri ile tasavvuf önderleri (şeyhler) de vardır. Müminler İslam'ın itâatla ilgili temel kurallarını bilmezlerse sırayı şaşırır, yetkileri altüst eder ve sonunda yollarını da ...
Müstehcen görüntülere sebep olanlar, kul hakkına girer mi?
Maddenin ön plana çıktığı, menfaat kavgalarının hep maddede yoğunlaştığı bu dehşetli asırda, “kul hakkı” denilince de öncelikle kişinin malına ve bedenine verilen zararlar hatıra geliyor. Halbuki, kul hakkının en geniş ve en önemli boyutu onun manevî hukukunda kendini ...
Cenin, Ruh ve Kürtaj
Kürtaj bir cinayettir ve biz bu cinayete fetva vererek ortak olmaktan kesinlikle uzak durmalıyız. Yazdıklarımın bir özeti şu soru-cevapta görülebilir: Soru: Cenine ruh ne zaman üflenir? Cevap: Cenine ruh üflenmesi hakkında Buhârî ve Müslim gibi muteber hadis ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz. Birlik ve BeraberlikDr. Burhan ...
Tesettür ve Türban Özel Dosyası...
Başörtüsü, kadını, erkek bakışlarından koruyarak ve cinsiyetler arasındaki sınırları belirleyerek, mahrem alanı, yasak koyarak çizmektedir. Zira cemaatin birliği, erkeğin şerefine bağlıdır ki, bunun da ölçüsü kadının mahrem alanda korunan namusudur.Kur'an-ı Kerim'de ...
Hz. Muhammed (asm)'in insani yönünü, yani adaleti, hoşgörü ve güvenilirliğini anlatır mısınız?
Peygamber Efendimizin (asm) on yıl hizmetinde bulunmuş olan Enes bin Malik Hazretleri anlatır:"Resul aleyhisselamdan, bir şey istenmezdi ki, Resul aleyhisselam, onu, isteyene vermiş olmasın." (Buhârî, Edeb, 39; Müslim, Fedâil, 56)"Peygamber aleyhisselamın yanına bir adam gelir sadece, ...
HEDİYELERİN SAHİBİ KİM?
Bu hikmet dünyasında, şu görünen eşyanın büyük çoğunluğu bir takım sebeplerle meydana gelirler; meyveye ağacın, ışığa güneşin sebep olması gibi.  Üstat Bediüzzaman Hazretleri, bu sebepler âleminden her bir sebebi, “bir padişahın kıymettar hediyesini bize ...
Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anh rivayet ediyor: Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: "Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur."
(İbni Mâce, Sıyam 44)
Editörün Seçimi
Kurban kesmekle ilgili sık sorulan sorular ve cevapları nelerdir?
 İçindekilerKurban ne demektir?Kurbanın dini dayanağı nedir?Kurban kesmenin dini hükmü nedir?Kurban ne için kesilir?Kimler kurban kesmelidir?Ailede yeterli birikimi olan karı-kocadan ve çocuklardan her birinin kurban kesmesi gerekir mi?Kadın kurban kestirebilir mi?Yolcunun kurban ...
Işid nasıl bir örgüttür? Yaptıkları İslam’a uygun mudur?
- Kendilerine, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) diyen grup, Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren silahlı bir örgüttür. Harici bir ideolojiye sahip IŞİD; Irak, Suriye, Filistin ve Ürdün topraklarını içine alan bölgede Şeriat'a dayalı bir devlet kurmak istediğini iddia ediyor.- ...
Hz. Muhammed'in hayatına bakıldığı zaman sıradan bir insanın hayatında olan yemek, içmek, uyumak, evlenmek, savaşmak gibi fiiller gözükmektedir. Bu fiilleri yapan bir insanın sıradan bir insandan farkı ne olabilir?
Hazret-i Peygamberin (ASM) halleri ve vasıfları, hayatını anlatan eserlerde ve tarih kitaplarında çokça bahsedilmiştir. Fakat o vasıfların ve hallerin büyük çoğunluğu, Hz. Peygamberin (ASM) insan yönüne bakmaktadır ve anlatılanlar Hz. Peygamberin (ASM) sadece maddi şahsına ...
Çocukların, anne babalarına şefaatçi olacaklarını bildiren rivayetleri nasıl anlamalıyız?
Cevap: 1Çocukların şefaat etmeleri, bazı günahların affında çocukların terbiyeleri, nazları ve niyazları ile sevimli halleriyle, rahmete ve şefkate yakın duruşlarıyla, anne ve babalarını Allah’ın bağışlamasında ve merhamet etmesinde vesile olmaları demektir. Onların ...
Cennet ve cehennem yaratılmış mıdır? Yaratıldıysa yeri nerededir?
Ehl-i sünnet inancına göre cennet ve cehennem yaratılmışlardır ve şu an mevcuddurlar.(1) Kur’an’ın ifadesine göre, genişliği yer ve gök arası kadardır.(2) Yine Kur’an’ın ifadesine göre cennet müttekılere, (3) cehennemse kâfirlere (4) hazırlanmıştır. Her ikisi de ...
Peygamberimiz (asv)'in tebliğ ve nasihat metodu nasıldı?
"Habîbim! İnsanları rabb-i teâlânın yoluna hikmetle (açık delillerle ve güzel vaazlarla) dâvet et. Ve onlarla muhkem ve güzel mukaddimelerle, mülâyim ve tatlı sözlerle mücadele et (ki dâvetin hüsn-i tesir hâsıl etsin)." (Nahl Sûresi, 16/125)Peygamberimiz (asv) bu ve benzeri ...
"Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü kötü görmek" anlamındaki hadis sahih midir?
Sevban'dan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (asm) şöyle buyurmuştur:"Yakında milletler yemek yiyenlerin (başkalarını) çanaklarına (sofralarına) davet ettikleri gibi size karşı (savaşmak için) biribirlerini davet edecekler."Birisi: "Bu o gün bizim azlığımızdan dolayı ...
Gerçek dindar nasıl olur? Örnek ve vasıflı bir Müslüman hangi özellikleri taşır?
Gerçek bir dindarın nasıl olması gerektiğini bilmeyenler, zaman zaman çok yanlış hükümler veriyorlar. Dindar olmayan birini, dini tam yaşayan bir insan sananlar, genellikle dinden ve inançtan uzak durmaya çalışıyorlar.Niçin dindar olmayanı dindar sanıyorlar?Çünkü dinî konuda ...
Bir hadis-i şerifte münafığın alametleri, "Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünü tutmaz. Kendine itimat edilince ihanet eder." şeklinde belirtilir. Buna göre, mesela, yalan söyleyen insan münafık mı olur?
Bu hadis-i şerifte büyük bir terbiye metodu saklı. Her Müslüman çok iyi bilir ki, yalan söylemek, sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek insanı kafir etmez. Yine hepimiz biliriz ki, münafık kâfirden daha alçaktır. Çünkü, münafık gerçekte kâfir olduğu halde, küfrünü ...
Tamamının haram yollardan kazanıldığı bilinen mirasın hükmü nedir?
Ölen kimsenin servetinin tümü haramsa, mirasçıları bu haramı almayıp, biliniyorsa tahmini olarak sahiplerine taksim ederler. Bilinmiyorsa umumun menfaatına hizmet eden faydalı yerlere hibe etmeleri takvâ gereği olur.Şayet, malın tümü değil de sadece bir kısmı haramsa, bu haram ...
Son Cevaplananlar
Ulü'l-emre itaat hakkında bilgi verir misiniz? Bu itaat dârülharp dediğimiz yerlerde de geçerli midir?
- Ulü’l-emrin durumu, içinde bulunduğu düzenin konumu ne olursa olsun -Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olmayan emirlerini yerine getirmek gerekir. Bunun anlamı şudur: Herkes vatandaşı bulunduğu devletin, İslam dinine ters düşmeyen kanunlarına uymakla mükelleftir. Çünkü, ...
Kağıtta yazılı duayı suya ıslayıp içmek doğru mudur? Bu anlama gelecek bir uygulama rivayet edilmiş midir?
Hastalık, korku ve nazar gibi şeylerden korunmak için dua etmek ve âyet ile hadis gibi şeyleri yazıp taşımak dinen caizdir. Abdullah bin Ömer Peygamberden (sav) şöyle rivayet etmiştir:"Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin: 'Allah'ın gazab ve azabından ve kullarının ...
Evli olan bir erkeğin üç defa üst üste cuma namazına gitmemesiyle nikâhı düşer mi? Böyle bir hadis var mıdır, varsa zamanımızda uygulanabilir mi?
Cuma namazını kılmamak büyük günahlardandır. Ancak büyük günahları işleyen kişi kâfir olmaz, ama günahkâr olur.Ayrıca cuma namazını kılmayanın nikâhı düşmez. Cuma namazını kılmayanın nikâhı düşeceğine dair bir hadis bilmiyoruz.İlave bilgi için ...
İpekli giyinmek neden erkeklere haram; bunun hikmeti nedir?
Dinimiz, giyim kuşamda sadelik ve temizliği esas kabul ederken, israfa, gurura ve gösterişe kaçmamayı da tavsiye etmiştir. Başkalarının iştah ve sefahat arzusunu kamçılayan, haset ve ihtiraslarını celbeden bir giyim tarzını asla benimsememiştir. Kâinatın Efendisi Yüce ...
Müslüman olmayanların camilere girmesi caiz midir?
Kâfirlerin Camiye Girmesi İmam Ebu Hanife, kâfirin bütün mescitlere girmesinin caiz olduğunu söylemiştir.İmam Malike göre; kâfirin mescide girmesi Müslümanlar ona izin vermiş olsa dahi engellenir. Zaruri bir işi dolayısıyla girmesi ise istisnadır.Şafiilere göre kâfir ...
Kurban kesmekle ilgili sık sorulan sorular ve cevapları nelerdir?
 İçindekilerKurban ne demektir?Kurbanın dini dayanağı nedir?Kurban kesmenin dini hükmü nedir?Kurban ne için kesilir?Kimler kurban kesmelidir?Ailede yeterli birikimi olan karı-kocadan ve çocuklardan her birinin kurban kesmesi gerekir mi?Kadın kurban kestirebilir mi?Yolcunun kurban ...
Namaz surelerini hangi sırayla okumalıyız? Sırasız okumak mekruh mu? Surelerin uzunluğu ve okunuş sırası hakkında bilgi verir misiniz?..
Namazda, Kur'ân'da düzenlendiği gibi sûrelerin tertibine uymak sünnettir. Bunun müstehab olduğunu söyliyenler de var. O halde birincilere göre, birinci rek'atte okuduğu sûreden önce geleni ikinci rek'atte okumak mekruhtur. Âyetler arasındaki tertibe böylece riâyet gerekir. Bir ...
Saç ektirmek caiz midir? Saç ekimi abdest ve gusle engel olur mu?
Bu meselenin, aynıyla Kur'ân-ı Kerim’de ya da sünnette bulunmayacağı açıktır. Çünkü bu, yeni bir tekniktir. Ancak sünnette, yani Allah Rasulü (asm)’nün uygulamasında hükmü varolan, "insandan insana saç naklidir." Buna bir bakıma insan saçından yapılan peruk kullanma da ...
Şafii mezhebine göre, erkek ve kadının aynı yerde namaz kılmaları hakkındaki hükümler nelerdir?
Bu meselenin, aynıyla Kur'ân-ı Kerim’de ya da sünnette bulunmayacağı açıktır. Çünkü bu, yeni bir tekniktir. Ancak sünnette, yani Allah Rasulü (asm)’nün uygulamasında hükmü varolan, "insandan insana saç naklidir." Buna bir bakıma insan saçından yapılan peruk kullanma da ...
Cennet nasıl olacaktır? Cennette hiç bir boş konuşma olmayacağı, yalnızca selamlaşma olduğu söyleniyor. Yani orada selamlaşmanın dışında sohbet edemeyecek miyiz?
Cennet her türlü lezzetin olduğu bir yerdir. Taşıyla torağıyla hayattar olan cennet, insanın her arzusunun yerine getirildiği sonsuz saadet yerdirir. Böyle bir saadet, sadece konuşmakla olmaz.Cennet; âhiret âleminin saadet köşesi... Cennet; nimet ve ihsan deryası, lezzet ve huzur ...
Son Cevaplananlar