Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Güle Güle Ramazan-ı Şerif
Ne çabuk geçti bir ay… Ruhumuzun en ücra köşesini dahi kuraklıktan kurtaran rahmet yağmuru; sabah gibi karanlıksız, bahar gibi hazansız, riyasız, yalansız olan ümit mevsimi; bütün günahlarımızdan arındığımız mağfiret çeşmesi, dünya kazuratını silip süpüren ...
İttihad-ı İslam (İslam Birliği) Nasıl Gerçekleşir?
İttihâd-ı İslâmın varlığı ve devamı için:1. İslâm milliyetini esas alıp, menfi unsuriyet fikrini bırakmak;2. İslâm dünyasındaki dini cemaatler, gayede ve dini esaslarda ittifak edip teferruat meseleleri medar-ı niza etmemek.3. İslâm devletleri arasında, ...
Ramazan Bayramı ve Peygamber Efendimizin Bayramı
Bayram bir sevinç ve neşe günüdür. Yüce duyguların coştuğu, sevgi ve saygı, hislerinin mü'minler arasında alabildiğine canlandığı güzel günlerden biridir. O günde yardımlaşma ve kaynaşma son sınırına varır.Bayram insanları kaynaştırıp biraraya getiren en güzel ...
Elveda Ramazan, Hoşgeldin Bayram
Bayram bir sevinç ve neşe günüdür. Yüce duyguların coştuğu, sevgi ve saygı, hislerinin mü'minler arasında alabildiğine canlandığı güzel günlerden biridir. O günde yardımlaşma ve kaynaşma son sınırına varır.Bayram insanları kaynaştırıp biraraya getiren en güzel ...
Dini Hizmetlerde Önemli Bir Düstur: İstiğna
İstiğna; ihtiyaç sahibi olmamak veya ihtiyacını kimseye arz etmemek ve kendi imkânlarıyla yetinip kimseye el açmamaktır. Birincisi Allah’a aittir ki Samed olduğu için kimseye muhtaç değildir. İkincisi ise mahlûkata aittir ki, Allah’tan başka kimseye iltica ve iltifat etmez. Bu ...
Eskiden imsak vakti nasıl belirleniyordu, şimdi fazladan mı oruç tutuyoruz?
Diyanet İşleri Başkanlığının Bu konudaki açıklaması şöyledir:Diyanet İşleri Başkanlığı imsak vaktinin belirlenmesi hususunda öteden beri birbirine tamamen zıt iki tür eleştiriye muhatap olmaktadır.  Birincisi imsak vaktinden temkini kaldırarak insanların ...
Hoş Geldin Ramazan-ı Şerif
  Hoş geldin cömert misafir, hoş geldin ikram ve ihsanı ziyade ay, hoş geldin Ramazan-ı Şerif… Açlığında sayısız lezzet hediyeleri sunan, lezzetli açlık oruçla ruh dünyamıza hesapsız ziyafetler çeken, yetmiş hikmetiyle hayatımıza manalar yükleyen fazilet ve ...
Ramazan Müjdesi
Ramazan'ın ilk günü ile birlikte nur ve feyiz dolu bir mevsimi yaşamaya başlarız. Kâinat şenlenir, dünya Cennetten süzülen nurânî bir hava ile dolup taşar.. Ulvi âlemlerin masum ve mübarek sakinleri öbek öbek mü'minlerin çevresini sarar. Rahmet ülkesinden müjdeler, kâinatın ...
Ramazan Bereketi
Ramazanda tuttuğumuz orucun şaşırtıcı yönleri beni hep tefekküre sevk etmiştir. Bazılarından bahsetmek istiyorum.* Oruç, tutan için çok keyifli, haz veren bir ibadettir. Oruçlu gönül huzuru içindedir. Çünkü kendini yaratan Allah`ın (C.C.) emrine uymanın mutluluğunu da ...
Dua Ayı Ramazan
Dua her zaman mü`minin dayanıp güveneceği bir esastır. Hayatının her safhasında duaya sarılıp İlahi rahmete iltica etmek, mü`mini diğer insanlardan ayıran belli başlı vasıflardan biridir. Mü`min duayı hayatının her anına sindirmiştir. Günde beş vakit kıldığı namazın ...
Bir kadın, dokuduğu kumaşı Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem´e getirip verdi ve, "Bunu senin giymen için ellerimle dokudum." dedi. Hz. Peygamberin böyle bir kumaşa ihtiyacı vardı; onu aldı ve giyinip yanımıza geldi. Elbiseyi Resûl-i Ekrem´in üzerinde gören bir adam, Hz. Peygambere, "Bu ne kadar da güzelmiş! Verseniz de ben giyinsem." dedi. Resûl-i Ekrem, "Peki" dedi. Orada biraz oturduktan sonra evine gitti; kumaşı katlayıp o adama gönderdi. Sahâbîler, kumaşı isteyen o zâta, "Hiç de iyi yapmadın. Resûl-i Ekrem´in bir elbiseye ihtiyacı vardı. Onun kendisinden birşey isteyeni geri çevirmediğini bile bile kumaşı istedin." dediler. O zât şunları söyledi: "Vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim." Gerçekten de o kumaş bu zâtın kefeni oldu.
(Buhârî, Libâs 18; Nesâî, Zînet 97; İbni Mâce, Libâs 1)
Editörün Seçimi
Fıtır sadakası (fitre)
Abdullah ibni Abbas Radiyallâhu Anhümâ rivayet ediyor: “Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem, oruçlunun boş, çirkin ve ölçüsüz sözlerden temizlenmesi ve fakirlere bir azık olması için fıtır sadakasını emretti. Kim bunu bayram namazından önce öderse, o makbul bir sadaka ...
BAYRAM, BAYRAM NAMAZLARI
Neşe ve sevinç günleri. Hemen hemen her akîde ve ümmetin kendine has bir bayramı veya bayramları vardır.İslâm ümmetinin iki bayramı vardır. Bunlar bütün İslâm âleminde kutlanan bayramlardır. Biri Kurban Bayramı, diğeri de Ramazan Bayramı'dır. Ramazan Bayramı Ramazan ayının ...
Kadir Gecesi'nde neler yapmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz? O gün bütün dualarımız, yani isteklerimiz kabul olcakmış, temiz kalble dua edersek, doğru mu?
Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Kadir, 1).Kadir ...
KADİR GECESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Kadir Gecesinin değeri ve değerlendirilmesi konusunda sahih bilgiler var mıdır?Sorunun cevabı için su açıklamalara girmek zorundayız:1. Anlamı:Birtakım zamanlarda mesai yapanlara, normal zamanların birkaç katı fazla ücret verilir. Bazı olayların yıldönümleri ikramiye ...
Kadir Gecesi'nin vaktinin ramazan içinde değişmesi ve bunun gizli olma hikmetleri nelerdir?
Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, genellikle ramazanın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber (asm) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak şöyle buyurmuştur:"Siz Kadir Gecesi'ni ramazanın son on günü ...
Panislamizm (İttihad-ı İslam, İslam birliği) hakkında bilgi verir misiniz?
İttihâd-ı İslâmın varlığı ve devamı için:1. İslâm milliyetini esas alıp, menfi unsuriyet fikrini bırakmak;2. İslâm dünyasındaki dini cemaatler, gayede ve dini esaslarda ittifak edip teferruat meseleleri medar-ı niza etmemek.3. İslâm devletleri arasında, meşveret-i ...
İslâm'da birlik
Aziz ve muhterem Müslümanlar!Hutbemiz İslâm'da birlik hakkındadır.Müslümanları birbirine bağlayan manevî bağlar pek çoktur. Başta îmandan doğan İslâm kardeşliği bağı gelir. Dinimiz buna çok ehemmiyet vermiştir.Uhuvvet dairesinde, muhabbet hisleriyle birlikte yaşamak insanı ...
Müslümanların çile çekmesinin sebebi nedir? Dünyada çile çekenler, zulme uğrayanlar hep Müslümanlar. Afganistan, Filistin, Irak, Çeçenistan gibi ülkelerde Müslümanlar ızdırap içindeler. Neden?..
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de saadet ve refah çoğu zaman karıştırılıyor. Bu yanlış değerlendirme, istikbale de intikal edeceğe benzer.Bazıları, servet ve makamı, şan ve şöhreti, lüks ve debdebeyi saadetle aynı zannederler. Halbuki çevrelerinde nice insanlar görürler ...
Bugün İsrail'in (yahudilerin) Filistin'e yaptığı zülümler yer göğe sığmıyor. Bu nereye kadar sürecek. Allah neden yardım etmiyor?
Musibet kelimesi, daha çok, insana isabet eden hastalık, bela, sıkıntı gibi elem ve keder verici hâdiseler için kullanılır. Ve bunlarla insanoğlu, sabır imtihanına tabi tutulur. Bir hadis-i şeriften aldığımız müjdeye göre, lambanın sönmesiyle yeniden yanması arasında çekilen ...
Vesvesenin zararı var mıdır, nasıl kurtuluruz?
Vesvesenin kalbe yansıması, bir yılanın aynaya yansıması gibidir. Nasılki aynadaki yılan ne aynaya nede başkasına zarar vermez.Bunun gibi kalp aynamıza yansıyan vesveselerde bize bir zarar vermez. Bunun için ümitsizliğe kapılmanıza gerek yoktur.İlave bilgi için tıklayınız:- ...
Son Cevaplananlar
Futbol oynamak, takım tutmak caiz midir?
Futbol oynamak caizdir. Takım tutmaya gelince; rakip takımın taraftarına hakaret etmemek ve onlara zarar vermemek ve kalben kırgın olmamak şartıyla caizdir.Futbol için Müslüman kardeşimize hakaret etmek, onlara darılmak gibi İslam'ın yasakladığı şeyleri yapmak haramdır. Buna ...
Sigorta ve kasko yaptırmak caiz midir?
Herhangi bir malı sigorta ettirip bir kazaya uğraması hâlinde sigortaya ödettirme işi, son iki asırdır İslâm âlemine de girmiş bulunmaktadır.Buna göre dükkânını, yahut arabasını, ya da bir başka kıymetini sigorta ettiren kimse, her sene belli miktar para ödüyor, sene içinde ...
Her canlı sudan yaratıldığına göre, melekler ve cinler de sudan yaratılmıştır?
- Bu ayette yer alan “Biz her canlıyı sudan yarattık” mealindeki ifadede geçen “her canlı”dan maksat dünyada görülen hayat sahibi olan insanlar, hayvanlar ve bitkilerdir. Nitekim alimler ayette geçen “külle şeyin hay” (her hayat sahibi/her canlı) cümlesini “külle ...
Transparan (içini gösteren) ve dar giyimle tesettür olur mu?
TRANSPARAN GİYİMLE TESETTÜR OLUR MU?Önce bir temel hususa işaret etmek istiyorum. Sonra konunun ayrıntısına geçeceğim. Şöyle ki:İnsan bir doğruyu tatbik edemeyebilir. Yanlışı yaşıyor olabilir. Burada çok önemli olan nokta, yaşadığı yanlışı savunmak değil, doğruyu ...
Uyumak abdesti bozar mı?
İnsanın kendine hâkimiyetini kaybettiren uyku abdesti bozar. Bu uyku ister yan üstü yatarak, ister sırtüstü yatarak, ister yüzü koyun yatarak, ister oturup dirseğine dayanarak olsun, hüküm aynıdır.Yanında konuşulanları duyacak derecedeki hafif uyuklamalar ise abdesti bozmaz.Bir ...
Abdestsiz Kur'an okumanın ve Mushafa dokunmanın hükmü nedir?
Kuranı Kerimi belden aşağı tutmak doğru değildir. Ancak Kuran-ı Kerim'i çantada taşımak caizdir. Saygısızlık amacı olmaksızın Kur'an'ı belden aşağıda tutmak ve böyle taşımak da caizdir. Yani günah değildir. Kuranı Kerim bulunan çantayı yere koymak da ...
Giydiğimiz mestteki yırtık miktarı ne kadar olursa kullanılamaz?
Mestlerde, ayak parmaklarının en küçüğü itibariyle üç parmak sığacak kadar yırtık bulunursa mestler üzerine mesh caiz değildir.Yırtıkların mestin altında, üstünde veya kenarında olması hükmü değiştirmez. Farklı mestlerdeki yırtıklar toplanmayıp bir mestteki ...
İnsanda bağımlılık yapan, zarar veren her şey haram mıdır? Uyuşturucular, alkol, kafein ve kafeinli içecekler haram mıdır?
Neskafe, kola ve pepsi içmek caizdir.Ancak bazı âlimlerimiz bu konularda şüphe olduğu için içilmese iyi olur demişlerdir. Şüpheli şeylerden kaçınmak her zaman daha iyidir. Hatta bazı Hanefi âlimleri kahvenin bile haram olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu fetvalar genel kabul ...
Gusül Abdestinde Besmele ve Niyet Şart mıdır?
Gusül abdestinde niyet ve besmele şart değildir. Bunlar olmadan da gusül geçerlidir.Niyet gusül abdestinin sünnetlerindendir. Bu bakımdan niyet getirilmeden alınan gusül abdesti geçerlidir. Niyet getirildiği zaman ayrıca sünnet sevabı kazanılır. Getirilmediği zaman da abdeste mani ...
Araf 187 ve Muhammed 18’e göre kıyamet ansızın mı gelecek?
“Sana kıyametin ne zaman geleceğini sorarlar. De ki: Onun ne zaman geleceğine dair bilgi yalnız Rabbimin nezdindedir. Vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. O kıyamet öyle bir meseledir ki, ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur! O size ansızın gelecektir. ...
Son Cevaplananlar