Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Anarşi ve Gençlik
Anarşi : karışıklık, kargaşalık, düzensizlik. Anarşilik: karışıklık çıkarmak, insanları kanunsuzluğa itmeye çalışmakAnarşist: düzen tanımaz, yıkıcı, isyancı, bozguncu. Genellikle anarşi ve terör kelimeleri birbiriyle karıştırılır. Anarşide daima kaos ve kargaşa ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz. Birlik ve BeraberlikDr. Burhan ...
Gıybet Felaketiyle Savaş
Eğer insanlar gerçekleri açık ve cesur bir ortamda eşit şartlar altında paylaşabilselerdi; yüzlerinden başka, gıyaplarında başka olmasalardı, savaşlar çıkmayacaktı; kavgalara, üzüntülere yer kalmayacaktı. Tüm felaketlerin, hatta ebedî kahroluşların ardında, gıybet ...
BİLİM ADAMLARININ ÇOĞU EVRİMİ NİÇİN KABUL EDİYOR?
Bir okuyucumuz aşağıdaki soruları yöneltmiş: “Bilim adamlarının neredeyse tamamı evrim teorisini kabul etmektedir. Sadece dine inananlar kabul etmemektedir. Evrimi kabul eden bu bilim adamları nasıl yanılıyor olabilir? Üstelik bu kişiler sıradan insanlar değil bilim ...
Bozguncular bölücüler toplum mikropları
Kendilerini kötülüğe ayarlamış insan suretindeki şeytanların işi gücü insanları biribirine düşürmek, birlikleri bozmak, dostları ayırmak, biribirine düşman etmek, kavgayı, savaşı, kanı ranta çevirmektir. Allah Teâlâ bu insan şeytanlarına karşı kullarını ...
Irklar Ötesi Dava, Ruhun Irkı Yoktur
Her yatsı namazından sonra okuduğumuz bir aşr-ı şerif var. Bakara suresinin son iki ayeti olan ve Amenerresulü olarak bilinen bu aşr-ı şerifin önemli bir yönü de Mi’raç’dan bize hediye gelmesidir.Bütün alemlerin Rabbi; o en müstesna, en mükemmel, en ileri kulunu, bütün ...
Terör Saldırıları ve İslamiyet
Müslüman Terörist Olamaz, Terörist de Gerçek bir Müslüman OlamazDünyayı sarsan ve sadece Amarikan halkının değil bütün dünyanın üzüntüsü haline gelen trajediyi Türkiye’den gelen bir telefonla öğrendiğim zaman, benim ilk tepkim, odamda bulunan arkadaşlara, biraz sonra ...
Üç Aylar Sonrası ve Şevval Orucu
Üç aylar manevî ticaret bakımından çok bereketli, kazançlı ve sevaplı bir mevsimdir. Bu mevsimde yapacağımız mânevi" çalışmalar, iç âlemimizde bambaşka ufuklar açar. Ancak, bu aylarda kazanılan ruh disiplinini daha sonra da devam ettirmek gerekir. Çünkü bir sonraki üç ...
Güle Güle Ramazan-ı Şerif
Ne çabuk geçti bir ay… Ruhumuzun en ücra köşesini dahi kuraklıktan kurtaran rahmet yağmuru; sabah gibi karanlıksız, bahar gibi hazansız, riyasız, yalansız olan ümit mevsimi; bütün günahlarımızdan arındığımız mağfiret çeşmesi, dünya kazuratını silip süpüren ...
Elveda Ramazan, Hoşgeldin Bayram
Bayram bir sevinç ve neşe günüdür. Yüce duyguların coştuğu, sevgi ve saygı, hislerinin mü'minler arasında alabildiğine canlandığı güzel günlerden biridir. O günde yardımlaşma ve kaynaşma son sınırına varır.Bayram insanları kaynaştırıp biraraya getiren en güzel ...
"Her kim şu (sarımsak ismi verilen) bitkiyi yerse kokusu (ken­disinden iyice) gidinceye kadar (mescidimize) yaklaşmasın."
(Ebu Davud, Et'ime, 40)
Editörün Seçimi
Peygamberimiz (s.a.v.)'in doğumu sırasında yanında bulunanlar tarafından müşahede edilen olağanüstülükler nelerdir?
Annesinin Dilinden:Yeryüzünde hiçbir anneye nasip olmayan eşsiz şerefe mazhar kılınan aziz anne, Hz. Âmine, o mes'ud ânı şöyle anlatır:"Hamileliğimin altıncı ayında bir gece rüyâda karşıma bir zât çıkıp dedi ki:'Yâ Âmine! Bil ki, sen âlemlerin hayrına hamilesin. ...
Kehf suresi'ni cuma günü okumanın fazileti hakkında bilgi verir misiniz?
Kehf Suresi'ni, cuma gecesi ve gündüzü okumanın çok faziletli olduğuyla ilgili hadisler vardır. Örneğin:"Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur." (Değişik rivayetler için ...
Peygamberimiz arefe günü oruç tutar mıydı?
Ebu Katade Radiyallâhu Anh anlatıyor:Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:“Arefe günü tutulan orucun, geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına keffaret olacağına Allah’ın rahmetinden ümidim var.”(Tirmizî, Savm: 46; İbni Mâce, Sıyâm: 40; Müslim, ...
Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?
İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:"Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad’  Sûresini okursa, kendi nefsini Allah'tan satın almış olur." (2)"Kim ki Arefe gününde ...
Arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir? Arefe gününü nasıl değerlendirmek gerekir?
Kur'ân-ı Kerim'de Fecr sûresinde "Ve on geceye yemin olsun." ifadesinde kastedilen on gece, bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son on günü veya Muharrem'in ilk on günü olarak belirtilse de genel görüş, bu mübarek on günün Zilhicce ayının ilk on günü olduğudur.Kamerî ayların ...
Kurban kesmek kimlere vaciptir? Kimler kurban keser?
Hanefi mezhebinde servet kiminse kurban borcu da onun olduğundan, aile içinde kimin şahsına ait parası varsa onun kurban kesmesi gerekir. Bu ister erkek ister kadın olsun. Şayet bir ailede hem kadının hem de erkeğin ayrı ayrı sermayeleri varsa, dinen zengin sayılan kişi kurban ...
Kurban kesmekle ilgili sık sorulan sorular ve cevapları nelerdir?
 İçindekilerKurban ne demektir?Kurbanın dini dayanağı nedir?Kurban kesmenin dini hükmü nedir?Kurban ne için kesilir?Kimler kurban kesmelidir?Ailede yeterli birikimi olan karı-kocadan ve çocuklardan her birinin kurban kesmesi gerekir mi?Kadın kurban kestirebilir mi?Yolcunun kurban ...
Müslümanlar Tevrat'ın değiştirildiğini iddia ediyorlar. Halbuki Maide, 43 ve 44; Ali İmran, 3 ve 93; Bakara 113 ve Nisa 136. ayetler Tevrat'ın değiştirilmediğinin alenen ispat etmektedir?
Öncelikle söyleyelim ki, Kur’an’a göre Tevrat, Hz. Musa (as)’a, İncil ise Hz. İsa (as)’a indirilmiş semavî kitaplardır. Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğuna iman etmek zorunlu olduğu gibi,  Tevrat ve İncil adında Yahudi ve Hristiyanların kitaplarına iman etmek de ...
"Benim şefaatim ümmetimin günah-ı kebair (büyük günah) işleyen kısmınadır" hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
Peygamberleri, insanlar için birer rehber, birer önder olarak gönderen Allah, onları günahsız kılmakla insanlara şu mesajı da vermiş oluyor: “Günah işlememeye bütün gücünüzle çalışın!”Sözü edilen hadis-i şerifi bu gerçeğin ışığında değerlendirmek gerek. Bu ...
Benî Esed heyeti ve "Onlar İslâma girmekle seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki: Müslümanlığınızı başıma kakmayın. Eğer îmânınızda sâdıksanız, sizi îmâna kavuşturduğu için ..." ayetinin nüzul sebebini anlatır mısınız?
Hicretin 9. senesi Muharrem ayı idi. Medine'ye gelen heyetlerden biri de on kişilik Benî Esed Kabilesi idi. Müslüman olduklarını Resûl-i Ekrem Efendimize arzettikten sonra şöyle dediler:"Yâ Resûlallah! Herkes kıtlık ve kuraklık içinde sıkıntıdan kıvranırken, biz kendi ...
Son Cevaplananlar
Kâbe'nin yeniden imar ve tamir edilmesi ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir? Hacerü'l-Esved'in yerine konması konusunda çıkan anlaşmazlığı Peygamberimiz (s.a.v.) nasıl çözmüştür?
Kâinatın Efendisi otuz beş yaşında idi.Bu sırada Kureyş kabilesi, Kâbe duvarlarını yıkıp, yeniden tamir kararını verdi. Zira, yıllardan beri yağan yağmur ve neticede meydana gelen seller, yapı itibarıyla pek sağlam olmayan bu ma'bedi oldukça yıpratmıştı. Çatısız ...
Zeyd bin Hârise'nin köle olarak satılması, Peygamberimiz (s.a.v.)'in himayesine girmesi, Peygamberimiz (s.a.v.)'in Zeyd bin Hârise'yi azad etmesi ve onu evlatlık edinmesi nasıl olmuştur?
Zeyd bin Hârise, Kelb kabilesine mensuptu. Henüz sekiz yaşlarında bir küçük çoban iken, annesiyle beraber gittiği akrabalarının yanında, bir başka kabilenin baskını sırasında esir alınmıştı. Esirler pazarından da Hz. Hatice'nin yeğeni Hâkim bin Hizân tarafından 400 dirheme ...
Peygamberimiz (s.a.v.)'in Hz. Hatice ile olan aile hayatı nasıldı, Hz. Hatice'den kaç çocuğu dünyaya gelmiştir?
Efendimiz ile ona ilk hanım olma şerefini kazanmış bulunan Hz. Hatice, Ebû Tâlib'in evinde ancak birkaç gün kaldılar. Sonra tekrar Hz. Hatice'nin evine döndüler. Artık mes'ud hayatlarını burada geçireceklerdi.Kâinatın Efendisi Peygamberimiz, kendisine "Hatice-i ...
Peygamberimiz (s.a.v.)'in Hz. Hatice ile evlenmesi nasıl gerçekleşmiştir; düğün merasimleri nasıl olmuştur?
Hz. Hatice, Kâinatın Efendisini çocukluğundan beri tanıyordu. Ticaret mallarının başında Şam'a göndermesi ise, onu daha da yakından tanımasına vesile olmuştu.Dul olan Hz. Hatice, o sırada Kureyş kadınları arasında asâlet, şeref ve zenginlik bakımından üstün mevkie sahip ...
Peygamberimiz (s.a.v.)'in ticaret için çıktığı ikinci Şam yolculuğu nasıl gerçekleşmiştir? Bu yolculuk sırasında peygamberlik alametleri olan harika hadiseler nelerdir?
Mekke halkının meşguliyetlerinin başında ticaret geliyordu. Ebû Tâlip de bir müddet ticaretle uğraştı. Ancak, kıtlık kuraklık yıllarının baş göstermesi, kabile savaşlarının birbirini takip etmesi ve âile efradının fazla oluşu gibi sebepler yüzünden ticaret yapabilecek ...
Saç jölesi kullanmak abdeste ve namaza zarar verir mi?
Öncelikle bir hususa işaret etmekte fayda vardır:Kur’ân’da “hamr” olarak geçen ve “sarhoş edici” özelliği bulunan alkol türleri necistir ve haramdır. Hem içilmesi haramdır hem de bulaştığı yeri necis yapar.Bunun dışında, meselâ, etil alkol -içilmesi haram olmakla ...
İslam’daki ibadetlerin doğru düzgün uygulanması için Dünya'nın düz mü olması gerekir?
- İlgili ayetlerin hiç birinde dünyanın düz olduğunu gösteren bir ifade yoktur.Namaz vakitlerinin güneşle irtibatlı olmasını dünyanın düz olduğuna delil getirmek akla ziyan bir yorumdur.- “Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame et. Muhakkak ...
İlk defa sizi o yaratmıştır (Fussilet 21) ayetinde, neden "ilk" kelimesi kullanılmıştır?
Fussilet 21. ayetin meali şöyledir:“(İnkârcılar) Derilerine: "Niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz?" deyince onlar: "Bizi konuşturan, her şeyi konuşturan Allah’tır. Zaten sizi ilkin yaratan ve sonunda da huzuruna götürüleceğiniz Rabbiniz de O’dur."- Ayette yer alan “sizi ilkin ...
Resimli yerde namaz kılmak mekruh mu?
Resmin gazetede veya televizyonda olmasının farkı yoktur.Fotoğrafı ikiye ayırmak gerek; canlıya âit fotoğraflar, cansıza ait fotoğraflar. Canlıya âit fotoğraflar, ya yaşayacak şekilde boy resmi olur yahut da yaşamayacak şekilde yarım resim olur. Yaşamayacak şekilde yarım, ...
Nisa Suresi 11. ayete göre, vefat edenin mirasından annesi ne kadar alır?
Vefat eden çocuğunun mallarına mirasçı olan anne için diğer mirasçıların yakınlık ve sayılarına göre değişen üç durum söz konusudur.Eğer anne, ölenin çocuğu veya oğlunun çocuğu ya da birden fazla kardeşi ile birlikte mirasçı olursa altıda bir, bunlar bulunmazsa üçte ...
Son Cevaplananlar