Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Cennet ve Cehennem Ebedi midir? Delilleri Nelerdir?
I.  Cennet ve Cehennemin Ebedi olmadığına dayanak olarak kullanılan Kasas suresinin 88. ayetinin tahlili:Ayetin meali: “Allah ile birlikte başka şeylere ibadet etmeyin, Ondan başka ilah yoktur. Onun Zat-ı Akdesinden başka her şey hâliktir(yok olmaya mahkûmdur). Hüküm yalnız ...
Tenkit ve Eleştiri Usulü Nasıl Olmalıdır?
Tenkit, bir şeyin kusurunu göstermek, ayıbını ortaya koymak; bir kelâmın içindeki kusurları ayıklayarak, sözdeki güzellikleri ortaya çıkartmak demektir. Tenkit edene münekkit denir. Türkçe’de tenkit yerine kullanılan "eleştiri", bir insanı, bir eseri, bir ...
Dikkat, fitneler kardeşliğimizi bozmasın!
Şunu unutmayalım ki, biz şunun bunun değil, “Bilerek karıncaya ayak basmayın” diyen bir dinin ve “Kim gayr-ı müslim bir vatandaşa eziyet ederse kıyamet günü onun hasmı ben olurum” diyen Hz. Muhammed(a.s.m) gibi bir peygamberin kurduğu bir medeniyetin mensuplarıyız.Bu ...
Cenin, Ruh ve Kürtaj
Kürtaj bir cinayettir ve biz bu cinayete fetva vererek ortak olmaktan kesinlikle uzak durmalıyız. Yazdıklarımın bir özeti şu soru-cevapta görülebilir: Soru: Cenine ruh ne zaman üflenir? Cevap: Cenine ruh üflenmesi hakkında Buhârî ve Müslim gibi muteber hadis ...
Kürtler ve Aleviler ümmetin içindedirler...
İcabet ümmeti içinde meşhur tabirle yetmiş iki millet (mezheb mensubu) vardır. Bunlardan 'ehl-i sünnet ve cemaat' olarak anılan büyük kitle, diğerlerini 'yanlış yola sapmış olarak' kabul eder ve kendilerince 'doğru olan yola' çağırırlar. Ama bu fark ve çağrı dinin aslı ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz. Birlik ve BeraberlikDr. Burhan ...
İslam birliği nasıl gerçekleşir, halifelik vazifesi nasıl yerine getirilir?
Bugün ümmet (İslam dünyası) altmıştan fazla devlete bölünmüştür ve bu devletlerin bir kısmı diğeri ile savaşmaktadır. Hal böyle iken herhangi bir İslam devleti veya bu topraklarda örgütlenmiş bir yapı hilafet ilan ederse, bir kişiye halife der ve diğer ülkelerdeki ...
Dînî Lider Olarak Kabul Edilen Şahsa İtaatin Ölçüsü
İslam'ı kaynak göstererek kendilerine itaat edilmesini isteyenler arasında topluluk liderleri ile tasavvuf önderleri (şeyhler) de vardır. Müminler İslam'ın itâatla ilgili temel kurallarını bilmezlerse sırayı şaşırır, yetkileri altüst eder ve sonunda yollarını da ...
Müstehcen görüntülere sebep olanlar, kul hakkına girer mi?
Maddenin ön plana çıktığı, menfaat kavgalarının hep maddede yoğunlaştığı bu dehşetli asırda, “kul hakkı” denilince de öncelikle kişinin malına ve bedenine verilen zararlar hatıra geliyor. Halbuki, kul hakkının en geniş ve en önemli boyutu onun manevî hukukunda kendini ...
Tesettür ve Türban Özel Dosyası...
Başörtüsü, kadını, erkek bakışlarından koruyarak ve cinsiyetler arasındaki sınırları belirleyerek, mahrem alanı, yasak koyarak çizmektedir. Zira cemaatin birliği, erkeğin şerefine bağlıdır ki, bunun da ölçüsü kadının mahrem alanda korunan namusudur.Kur'an-ı Kerim'de ...
“Geçimini sağlaması gerekenleri ihmâl etmek, insana günah olarak yeter.”
(Ebû Dâvûd, Zekât 45)
Editörün Seçimi
Hurûf-ı Mukattaa harflerinin anlamları yok mudur?
Kur’ân-ı Kerim'de “elifbadaki harf sayısınca, yirmi dokuz sûrede huruf-u mukattaa vardır.Huruf-u mukattaa, sûre başlarında kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir. Zaten bu harfler okunurken de teker teker okunur, bir kelime gibi ...
İslam Tarihi'nde Filistin'in önemi nedir? Bu yaşanan olayların ilk başlangıcı ne olmuştur? Bu savaşta Filistinliler'in de hataları var mı?
- Filistin’in önemi, üç semavî din mensupları için de, oranın dinî misyonsa sahip olmasıdır. Mescid-i Aksa’nın Peygamberlerin kıblesi olması, Hz. Muhammed (a.s.m)’in miraç esnasında -İsra kısmını teşkil eden- ilk durağı olması, bu mescidin Hz. Süleyman tarafından ...
İbadet için kurulan ilk ev Kâbe olduğuna göre, İslam'ın ilk zamanlarında Mescid-i Aksa neden kıble olmuştur?
Cevap 1:Kâbe, Mekke şehrinde Mescid-i Haram'ın ortasında yaklaşık 13 m. yüksekliğinde, 12 m. boyunda ve 11 m. genişliğinde taştan yapılmıs dört köşe bir bina. Haccın sebebi ve bütün Müslümanların kıblegâhı olan Kâbe, yeryüzünde yapılmış olan ilk mukaddes mabettir. ...
MESCİD-İ AKSÂ
El-Mescidü'l-Aksâ, Kudüs'te eski Süleyman mabedinin bulunduğu yerde inşa edilmiş olan camiin adı. "En uzak mescit" anlamına gelen bu tabire ilk olarak Kur'ân-ı Kerîm'in Mirac'la (bk. "rnirac" "İsrâ" ve "İsrâ Suresi" maddeleri) ilgili olarak şöyle yer verilir: "Kulu Muhammed'i, ...
Peygamber Efendimiz'in ticaret ahlakıyla ilgili hadisleri nelerdir?
İslam dini belli bir kâr oranı getirmemiştir. Karı belirleyen piyasa şartlarıdır. Bir mal piyasada ne kadar ise üç aşağı beş yukarı bir fiyata satılabilir. Müşteriyi aldatacak kadar fahiş bir fiyatla malı satmak ise caiz değildir.Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- ...
Yaşlı (ihtiyar) olan anne babaya karşı davranışlarımız nasıl olmalıdır; bazen yanlış davranışlarına sabretmekte zorlanıyoruz, ne tavsiye edersiniz?
İnsan nefsine yenik düşecek olursa, hadiselerdeki neticeyi akla gösterip aklı ve nefsi bu şekilde ikna etmek gerekir. Büyüklere saygı esastır. Şayet büyüklerimizin kalbini kıracak şekilde davranırsak ebedi bir azaba müstahak olabiliriz. Bu sebeple davranışlarımızın bize neye ...
Meleklerde cüz'i irade var mıdır? Varsa, insanın cüz'i iradesinden farkı nedir?
Cüz-i irade meleklerde de var, ama insandakinden çok farklı. Cebrail (a.s.) kendisine verilen bir ilâhî emrin gereğini cüz-i iradesiyle yerine getirir. İlâhî bir emri başka meleklere yine iradesiyle tebliğ eder. Şu farkla ki, onda emrin zıddına hareket etme iradesi yoktur ve insan ...
İslamiyete göre ırkı inkar etmek gerekir mi?
İnsanların başka ırk ve milletlere düşmanlık beslemeden kendi akraba ve yakınlarını, ırk ve kabilesini sevmesi, onlara şefkat etmesi, bu anlamda maddî-mânevî hizmetlerine koşması, fıtrîdir, meşrudur, mâkuldür.Elbette ırk, kabile, akraba sevilecektir. Amma İslâm dininde, ...
Müslümanların karşı cinsten (kızla / erkekle) yabancı bir insanla chatleşmesi, normal konularda forum sitelerinde, internette (msn) konuşması caiz midir?
Bir Müslümanın başka Müslüman kardeşleriyle ister karşılıklı isterse sanal ortamda olsun konuşup dertleşmesi güzel bir şeydir. Ancak bu aynı cins olanlar içindir. Bir erkeğin bir kadınla konuşması ise bazı yönlerden dikkat etmeyi gerektirir.Örneğin aşk, sevgi, gıybet, ...
Âdet / hayız / regl halindeki kadın Kur'an-ı Kerim ve mealini okuyabilir mi; okurken başı örtmek gerekir mi?
Kadınların başı açık meal okumaları caizdir. Âdet halindeki kadınların da meal okumaları caizdir. Çünkü meal Kur'an-ı Kerim'in aslı gibi değildir.Cünüp, âdetli veya lohusa olan kadın Kur’ân âyetlerinden hiç birini okuyamaz, caiz değildir.Şayet içerisinde hem Arapça ...
Son Cevaplananlar
Şafiilerin cuma namazından sonra, cemaatle kıldıkları dört rekatlık namaz nedir?
Bu kılınan namaz, öğle namazıdır. Niyeti de "o günün öğle namazının farzına" diye olmalıdır.Günümüzde cuma namazı kılacak Müslümanların bir yerde toplanması, -hele hele şehir gibi yerlerde- mümkün olmadığından, birkaç camide cu­ma namazı kılınmaktadır. Bu nedenle ...
Hurûf-ı Mukattaa harflerinin anlamları yok mudur?
Kur’ân-ı Kerim'de “elifbadaki harf sayısınca, yirmi dokuz sûrede huruf-u mukattaa vardır.Huruf-u mukattaa, sûre başlarında kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir. Zaten bu harfler okunurken de teker teker okunur, bir kelime gibi ...
Huruf-u mukattaa (elif-lam-mim...) hakkında açıklama yapar mısınız?
Kur’ân-ı Kerim'de “elifbadaki harf sayısınca, yirmi dokuz sûrede huruf-u mukattaa vardır.Huruf-u mukattaa, sûre başlarında kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harflerdir. Zaten bu harfler okunurken de teker teker okunur, bir kelime ...
Ebû Hanife’nin içtihad sistematiği nasıldı, içthatlarının kaynaklarına nasıl ulaşılabilir?
Cevap 1:Ebû Hanife’nin içtihad metodu ile ilgili rivayetler incelendiğinde onun kitap ve sünnet başta olmak üzere konuyu aklî ve naklî boyutlarıyla ele aldığı ve her bir hüküm ile ilgili delillerden nasıl hükme ulaşıldığını tartıştığı ve bir neticeye vardığı ...
Allah, ateşte yanan birisinin acı hissini ondan daha iyi nasıl bilebilir?
- Allah’ın yaratmadığı hiç bir şey kendi kendine var olmaz. Her cisim gibi acı gibi vasıflar da buna dahildir.- Allah bir yaratıcı olarak her şeye onun kendisinden daha fazla yakındır. “Andolsun ki, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine ne fısıldadığını biliriz. Biz, ...
Devlet başkanının yaptığı harcamalarda ölçü ne olmalıdır?
İslam’da israf haramdır. Bu haramlılık yalnız devlet erkanı için değil herkes için geçerlidir.İsraf bir kaynağı lüzumsuz yere, gereğinden fazla harcamaktır. Şüphesiz, fakir kimsenin bol keseden pahalı bir ayakkabı alması israfa girer. Fakat aynı ayakkabıyı bir zengin giyse ...
Kuran’a benzer bir sure yazılsa da, müminler bunu zaten kabul etmez ki?
- Kur’an’ın meydan okuması, onun en küçük bir suresinin bir benzerinin bile yapılamayacağı davasına dayanır. Bu ise, sadece benzer kelimelerin kullanılması veya benzer bir hükmü ifade etmesi değil, her bir ayetin başka ayetlere bakacak şekilde bir kompozisyonu gösterecek ...
Her yasak kendi isyancısını doğurur, sözü doğru mudur?
- Evvela, “Her yasak kendi isyancısını doğurur" sözünün hiç bir dini referansı yoktur. Bu gibi sözlerin içinde (yasaklara karşı insanın daha iştihalı olması gibi) bazı hakikatli noktalar olsa bile, tamamen bunun doğru olduğunu kabul etmek insan aklıyla ve tecrübesiyle alay ...
Dinler birbirinin kopyası mı?
- Hiçbir din önceki dinin bir kopyası değildir. Böyle düşünenler, haşa Allah’ı abesle iştigal etmekle suçlamış olur. Çünkü,  aslı varken, onun kopyalarını çoğaltmak ya (ne yaptığını bilmediği için) cehaletten, ya da (aslını istediği yerlere ulaştıramadığı ...
Allah'tan korkulduğu için inanmak günah mıdır?
- İnanmak demek, bilerek, inanarak bir şeyin varlığına veya yokluğunu kabul etmek anlamına gelir.Bu zaviyeden meseleye bakıldığı zaman, istemeden inanmak diye bir şey mümkün değildir. Örneğin, eğer siz gerçekten cinlerin varlığına inanıyorsanız, onlardan korktuğunuz için ...
Son Cevaplananlar