Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Üç aylara Girerken
"Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pekçok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî ...
Üç aylarda tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin fazileti hakkında bilgi verir misiniz?
"Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pekçok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî ...
Recep Ayı
Receb, tazim ve saygı anlamına gelir, îslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi. Receb ayı gelince kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına yerleştirilir, derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir ...
Hz Muhammed (asm)'in kısa öz geçmişi hakkında bilgi verir misiniz? Efendimizin ümmetine tavsiyeleri nelerdir?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), 571 yılında Mekke'de doğdu. Mekke'nin ve Arabistan'ın en nüfuslu kabilesi olan Kureyş'in, Benihaşim (Haşimoğulları) boyundandır. Babası Kureyş kabilesinin lideri ve Mekke yöneticisi olan Abdülmuttalip'in oğlu Abdullah, annesi ise yine aynı ...
Peygamberimiz'in Kuran-ı Kerimde Bahsedilen Mucizeleri
Bu makaleyi PDF formatında indirmek için tıklayınız SESLENDİRME1- MUCİZE VERİLMESİNİN SEBEBİ VE MUCİZEYE OLAN İHTİYAÇ2- MUCİZE VERMEK HUSUSUNDA ALLAH-U TEÂLÂ’NIN ÂDETİ VE DİĞER PEYGAMBERLERE OLAN MUAMELESİ.3- EFENDİMİZE (S.A.V.) AİT KUR’AN’DA ZİKREDİLEN ...
Mısır ve Suriye gibi ülkelerdeki olaylarda ne yapmamız gerekiyor?
Zulmün arşa dayandığı, gözyaşlarının sel olduğu ve mümin ruhların kederle dolup taştığı bu günlerde her hamiyet sahibi aynı soruyu soruyor: Ne yapmamız gerekiyor?  Böyle sessiz mi kalacağız? Bize bir görev düşmüyor mu?Önce şunu belirtmek isteriz: Bu hamiyetli ...
Sahih İslam (Ehl-i Sünnet İslam'ı)
Ehl-i sünnet ve cemaat İslam'ı nedir? Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nden özetleyelim: Ehl-i sünnet, Hz. Peygamber (s.a.) ile ashabın dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler anlamında bir tabirdir. Sözlükte 'manevî alanda çizilen yolu ...
Zorlama Yok Davet Var
İslam, iman ve amelde kusurlu olanlar ile gayr-i müslimleri inanmaya veya amel ve ibadete zorlamaz; bu konuda baskıya izin vermez. Çünkü baskı ve tehdit altında 'inandım' diyen gerçekte inanmamış olabilir ve o kimseyi iki yüzlülüğe zorlamış oluruz. Yine baskı ve tehdit altında ...
Usul, fürû', fürûât, teferruat kavramları hakkında bilgi verir misiniz?
Dinin iman ve amel (uygulama, yaşama) ile ilgili kuralları "usûl" ve ''fürû' diye ikiye ayrılır. Kökler manasındaki usûl kelimesinin tekili 'el-aslu', dallar manasındaki fürû kelimesinin tekili de 'el-fer'u' dur. Yani fürû kelimesi çoğuldur, eğer 'fürû'ât' diye Arapça'da ...
Tevrat Ve İncil Peygamberimizin Nübüvvetine Delildir
Tevrat Ve İncil Peygamberimizin Nübüvvetine DelildirGeçmiş peygamberlerle birlikte, geçmiş mukaddes kitaplardan Tevrat ve İncil, Hâtem-i Enbiyânın peygamberliğine birer delil ve şâhiddir. Tahrif edilmiş olmalarına rağmen, Hüseyin Cisrî gibi allâmeler, elimizdeki Tevrat ve İncil ...
"Ben lânet edici olarak gönderilmedim, rahmet olarak gönderildim."
(Müslim, Birr, 87)
Editörün Seçimi
Hadislerde geçen Ramazan ve Recep Allah’ın ayı, Ramazan ümmetin ayı şeklindeki ifadeler nasıl anlaşılmalıdır?
Ramazan-Receb-Muharrem ayı gibi bazı ayların -sözün makamına göre- Allah’a nispet edilmesi, onların özel şereflerine, faziletlerine bir vurgudur. Yoksa her şey gibi bütün aylar da Allah’a aittir. Örneğin bir baba faziletini takdir etmek için bir çocuğu için “bu benim ...
Recep ayında nasıl oruç tutmak gerekir?
Cevap 1:Kaza orucu olan kişi önce kaza orucunu tutar daha sonra da nafile oruç tutmak isterse onları tutabilir. Önce kaza oruçlarını tutması daha doğru olur.Böyle bir orucu tutacak kimsenin durumu ve niyeti de önemlidir. Örneğin orucunu bilerek tutmayan ve kazaya bırakan kimse ile, ...
Haram aylar ve Recep ayı orucu
Abbâd ibni Hanif anlatıyor:Sa’id ibni Cübeyr Rahimehullaha, Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi:İbni Abbas Radıyallahu Anhümâyı dinledim, şöyle demişti: “Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem Recep ayında, bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, ...
"Ölmeden önce ölünüz!" hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
İnsan, kendisinin âciz ve zelil, dünyanın aldatıcı ve fâni; âhiretin ise çok yakın olduğunu, tam olarak, ancak ölünce anlar. Bu hadis-i şerif ile ölmeden önce uyanmamız, hayatımıza çeki düzen vermemiz ihtar ediliyor.Ölmeden önce ölmeyi başarmak, seçkin insanlara mahsus. ...
Vücuttaki kabarcıklardan ve sivilcelerden çıkan su / sıvı abdesti bozar mı?
Bu durumda iki görüş vardır, ikinci görüşe göre hareket edebilirsiniz şöyle ki;Vücuttaki kabarcıklardan çıkan safi su, sahih olan görüşe göre, kan gibidir, abdesti bozar. Diğer bir görüşe göre ise, abdesti bozmaz.Bu ikinci görüşte, uyuz olanlar ve çiçek çıkaranlar ...
Tüp bebekle çocuk sahibi olmak caiz midir, şartları nelerdir? Cinsiyet belirleme yöntemleri caiz midir?
1. Tüp Bebek Nedir?Çocuksuz ailelerde anne adaylarından elde edilen en az 7-9 yumurta hücresi baba adayının spermleri ile laboratuar koşullarında döllenir ve yine laboratuar koşullarında embriyoların gelişmesi için üç gün beklenir. Elde edilen embriyolardan iki ile üçü rahme ...
“Sakalı bıraktıktan sonra kesmek, tahrimen mekruhtur.” veya “Dinimiz bu konuda bir zorunluluk getirmemiştir” gibi hükümlerin kaynağı nedir? Hanefi alimlerinden de kaynak gösterebilir misiniz?
Peygamberimiz(a.s.m) kendisi bizzat sakal bıraktığı gibi, “bıyıkları kısaltın, sakalı ise bırakın”(Buharî, İstaizan, 51; Müslim, Taharet, 53-55) mealindeki ifadeleriyle de sakalın bırakılmasını emretmiştir. Alimlerin bir kısmına göre, bu hadis ifadesinde yer alan emir ...
Kutlu Doğum Haftası´nın bid´at olduğunu söyleyenler var. Onlara ne cevap vermeliyiz?
Nebi (s.a.v) Fil yılında, Rebi'ülevvel ayının on ikinci pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir (İbn Sa'd,et-Tabakatul-Kübrâ, Beyrut, t.y. I, 100-101). Bu, miladî takvime göre, 571 yılının Nisan ayının yirmisi olarak hesaplanmıştır. (bkz. Salih Suruç, Kainatın Efendisi, Nesil ...
Buluğ çağına gelmeden vefat eden çocukların ahiretteki durumu nasıl olacaktır?
Buluğ çağına girmeden ölen çocuklar, anna baabları hangi dinden olursa olsun cennete gireceklerdir. Bu dünyada küçük çocuğunu kaybeden anne babaya bir mükafat olarak, cennette o çocukları onlarla birlikte olacak ve bu dünyadaki kısa bir çocuk sevgisine bedel, ahirette ebedi bir ...
Allah, kendi katından yeryüzüne yüz parça rahmetinden sadece biri göndermiştir. Bu yüz parça rahmet konusunu açıklar mısınız?
Bu konuda Ebu Hureyre, İbn Abbas ve Hasan-ı Basrî’den nakledilen hadis rivayetleri vardır:“Allah’ın yüz rahmeti vardır; bunlardan bir rahmeti yeryüzü halkı arasında paylaşmış ki, onların ecelleri gelene kadar (hayatları boyunca) onlara kâfi gelir. Rahmetin doksan dokuz ...
Son Cevaplananlar
Şafii mezhebine göre abdestte elleri yıkama ve tertip hakkında bilgi verir misiniz?
Şafiilerde belirttiğiniz gibi abdest alırken tertib fazdır. Abdestin başlangıcında elleri yıkamak sünnettir. Çünkü kirli ellerle yüzü yıkamak uygun olmaz. Bu şekilde elleri yıkadıktan sonra tertibe uyarak yüzü yıkadıktan sonra eller dirseklerle beraber tekrar yıkanır. Bu ...
Namazda secdelerden birini terk edince ne yapmak gerekir; namazı iade mi, sehiv secdesi mi?
Namazın rekatlarından birindeki iki secdeden biri yanılarak terk edilip ondan sonraki rekatın veya kadenin sonunda hatırlansa, bunun geciktirilmesinden dolayı namazı iade gerekmez, hemen o secde kaza edilir.  Eğer son orutuşta iken hatırlansa, bu secde yapılır ve ondan sonra bu ...
İbadetlerin tanzimi konusunda, hikmet ve taabudi açısından bilgi verir misiniz?
Bu ve buna benzer meselelerde bir ölçü olması bakımından şu hususu belirtmekte fayda vardır:“Mesâil-i şeriattan bir kısmına taabbüdî denilir. Aklın muhâkemesine tâbi değildir. Emrolunduğu için yapılır. İlleti emirdir.”1Yâni, dinî meselelerden bir kısmına ...
Bilinçaltını İslamî bakışla nasıl yorumluyoruz? Devrin ve küfrün tazyiki altında kirlenen bilinçaltımızı temizlemenin yolları nelerdir?
Bilinçaltı, bir kap olarak düşünülebilir. Bu kaba eskiden beri ekşi ayran koyduğumuz olmuştur. Şimdi onların yerine taze, güzel ayranı doldurmak istiyorsa, önce onu boşaltmamız gerekir. Boşaltma işlemi iki şekilde olabilir.Birincisi: Oraya güzel ayranı koya koya kap ...
Timur’un mezarını açan lanetlenir mi?
- Önce bu söylenen hikayenin doğruluğunu tespit edemedik.Aksine aşağıdaki şu bilgi, bu hikayenin doğru olmadığını göstermektedir.“Timur, Şehr-i Sebz’de yazlık sarayı yakınlarında, genç yaşta ölen iki oğlu, Cihangir ve Ömer Şah için Mozeleum Kompleksi inşa ettirmişti. ...
Hz. İsa’ın Allah hakkında baba dediği doğru mudur?
- Peygamberler herkesten daha çok muhataplarının seviyelerini nazara alır ve onların akıllarına göre konuşurlar. Ayrıca, bulundukları çevrede mecaz olarak kullanılan örfi ifadeleri de kullanırlar. Bu husus Kur’an ve hadislerde de söz konusudur.  - Daha önceki ümmetler çok ...
El, baş ve işaretle selam vermek, Yahudi ve Hristiyan adeti midir?
- Hadisin kaynağı  “Tirmizi İsitzan,7”dir. “Edeb, 7” bir sehiv olmuştur.- Her şeyden önce bu hadisi rivayet eden Tirmizi, bunun zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. Tirmizi, İstizan, 7)- Dahası, Tirmizi’nin belirttiğine göre, İbn Mübarek bu hadisi, -Peygamberimize ait bir ...
Kevser suresinde geçen ebter ifadesini açıklar mısınız?
O dönemde erkek çocuk güçlüülüğün simgesi idi. Çünkü kabileler arasındaki egemenliği güç belirlemekteydi ve kalabalık olan kabile gücü de elinde bulundurmaktaydı. Araplar erkek çocuğu olmayan kimseyi "soyu kesik" gibi sıfatlarla niteler ve bu tür lakaplarla anarlardı. ...
Dil ile niyet getirmeden oruç tutabilir miyiz? Akşamdan yemeğimizi yesek ve niyet etmeden yatsak, ertesi gün oruç tutabilir miyiz?
Orucun edâsının sahih olmasının şartları: Bu hususta da iki şartın bulunması gerekir. Birincisi, niyet etmek; ikincisi, kadınlar için hayızdan ve nifastan temizlenmektir.Bilindiği gibi niyet; kalbe ait olan kat'i bir azimdir. Mükellefin oruç tutacağını kalbi ile bilmesi ve ...
Şeytan azabının arttığını bildiği halde, neden hâlâ insanları yoldan çıkarıyor?
“Şeytan beş şey yüzünden ebedi kaybedenlerden oldu:1. Günahını kabul etmediği için,2. Pişmanlık duymadığı için,3. Kendini isyan ettiren nefs-i emmaresini kınamadığı için,4. Tövbeye yanaşmadığı için,5. Rahmeti İlahiden umudunu kestiği için.”( İbn-i Hacer, ...
Son Cevaplananlar