Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
İNSANIN TUHAF HALLERİ
Bazı insanlar kainattaki akıl almaz derecede haşmetli ve azametli faaliyetleri akıllarına sığıştıramadığından inkâr yoluna girerler. Bazıları da  faydasını bilemediği varlıkları, yahut hikmetini  kavrayamadığı hadiseleri Cenab-ı Hakk’ın yaratmış olmasına bir ...
Milletvekilleri ve kamu görevlilerinin mesuliyeti...
Özel olsun kamuya ait olsun vekile verilen yetki sınırlıdır ve emanettir. Özelde bir kimse diğerine vekalet verse vekili mutlak manada yetkili kılmaz, kayıtlar ve şartlarla vekil kılar, vekil de bu kayıt ve şartların dışına çıkamaz. Gizli olarak çıkarsa ahrette, aleni ...
FARKLI GÜZELLİKLER
Allah’ın bütün isimleri güzeldir. Ancak, bu güzellikler birbirinden çok farklı oldukları gibi, tecellilerinin güzellikleri de birbirine benzemez.  Meselâ, Allah’ın Rezzak ismi güzeldir. Bu, diğer isimlerin güzelliğine benzemediği gibi,  tecellilerinin ...
NİMET SOFRALARI
Nur Külliyatı'ndan Yirmi Dördüncü Söz’de, kulluk görevimizi, geçmiş nimetlere şükür için yaptığımız beyan edildikten sonra, mazide nail olduğumuz şu nimetlere özellikle dikkat çekiliyor:  Yoklukta kalmayıp var olmak, cansız olmayıp hayata kavuşmak, hayvan ...
AHİRETTEN GELENLER
Akıl; hislerden gelen mesajları bilgiye dönüştüren, o bilgi üzerinde derinleşen, yeni hedeflere uzanan ve bütün bunları kalbe intikal ettirmekle onda hayret, muhabbet ve iman feyizlerinin doğmasına vesile olan müstesna bir mahluk… İnsana en büyük bir İlâhî ihsan...Bir hayvan ...
Mezhepler Dosyası - İkinci Bölüm
II. BÖLÜM1. Soru: Mezhepler nereden çıktı?2. Soru: Peygamber Efendimiz (asm) zamanında mezhep var mıydı?3. Soru: Bu zamanda ictihad yapılabilir mi?4. Soru: Niçin bu asırdaki bazı kişiler Sahabelere ve müctehidlere karşı üstünlük iddia ediyor?5. Soru: En ...
Sorularla Ticaret Ahlakı
Ticaretin ruhu, doğruluk, emniyet, yaşanan devri idrak, müşteriye karşı fevkalâde nazik ve terbiyeli davranmaktır. Bu hususların birinde kusur eden, ticaretin ruhunu hırpalamış, dolayısıyla da kendi kazanç yollarını tıkamış olur.Ticaretin esası alış-verişe, girişimciliğe ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz. Birlik ve BeraberlikDr. Burhan ...
Taciz, Tecavüz ve Tahrik
Allah Teâlâ Kitab'ında aynı kelimeleri, aynı üslubu kullanarak hem kadınların hem de erkeklerin iffetlerini korumaları için hem kendilerine hem de karşı cinse yönelik vazifelerinin bulunduğunu açıklıyor. (bk. Nur, 24/31-32)Bu vazifeler de 1. Cinsel duygunun sevki ve tatmini ...
İdam Cezası...
Arşivime baktım, 2008 ve 2011 yıllarında da idam konusu tartışılmış ve ben, siyasi suç işleyenlerin değil de haksız yere ve kasten adam öldürenin kısas yoluyla öldürülmesini (idam edilmesini) savunan yazılar yazmışım. Bugün onlardan birini hatırlatıyorum: Allah ...
"Ülkeler Allah’ın mülkü, kullar Allah’ın kullarıdır. Öyle ise, nerede hayrı bulursan oraya yerleş."
(İbn Kesîr, Tefsirü'l-Kur'âni'l Azim, II/14)
Editörün Seçimi
Bir namaz kılmamanın cezası, seksen yıl cehennem azabı, diye bir hadis var mı?
Herhangi bir ayette veya bir hadisde, namaz kılmayanın cezası seksen yıl olduuğuna dair bir ifadeye rastlayamadık. Alimler, Nebe’ suresinin 23. ayetinde, bazı rivayetlerde geçen ve cehennemliklerin “hukub”larca kalacağını ifade eden “Ahkab” kelimesinin manası üzerinde ...
Gümrük memuru, denetlemeye gitmediği halde, araç parası alması helal olur mu?
Memura araç tahsis edilmiş ise ayrıca araç parası alamaz.Araç parası verilmediği takdirde memur işi aksatıyor veya engelliyorsa aldığı rüşvet olur. Memurun, denetlemeye gitmediği halde araç parası alması da caiz olmaz. Bu para zorunlu olarak veriliyor ve iade ...
Peygamber Efendimiz'in ticaret ve ticaret ahlakıyla ilgili hadisleri nelerdir?
İslam dini belli bir kâr oranı getirmemiştir. Karı belirleyen piyasa şartlarıdır. Bir mal piyasada ne kadar ise üç aşağı beş yukarı bir fiyata satılabilir. Müşteriyi aldatacak kadar fahiş bir fiyatla malı satmak ise caiz değildir.Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- ...
1 Nisan şakası yapmak caiz midir? Hristiyanları taklit etmek midir? Bu günün binlerce Müslümanın katliam günü olduğu iddiasının aslı var mıdır?
Bu günün Müslümanlar için bir katliam günü olduğuna dair de herhangi bir sağlam bilgiye rastlayamadık.Genellikle değişik ülkelerde belli bir efsaneye dayalı olarak söz konusu edilen bazı menkıbeler vardır.Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler ...
Cemaatle namaz kılmanın önemi nedir? İlk safta yer almanın, safları sık ve düzgün tutmanın sevabıyla ilgili hadisler var mıdır?
Peygamber Efendimiz (asm), cemaatle namaz kılmayı teşvik ederek, cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namazdan yirmi yedi veya yirmi beş derece daha faziletli olduğunu bildirmiştir. (Buharî, Ezan, 30; Müslim, Mesacid, 42) Allah Resulü (asm), hayatı boyunca cemaate namaz ...
Müezzinin vasıfları nelerdir? Kimlerin ezan ve ikamet okuması caiz değildir? Abdestsiz ezan okunur mu?
İslâm'da şerefli hizmetlerden biri de şüphesiz ki müezzinliktir. İnsanları Allah'a ibâdete çağıran kimsenin sözünden daha güzel söz mü vardır? Günde beş vakit minareye ya da yüksekçe bir yere çıkıp Allah'tan başka ilâh olmadığını, Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve ...
Koma halindeki kimse, o haliyle ölürse ölümü nasıl hisseder?
İnsanlar zaten ölümü çok farklı şekilde hissedebilirler. Koma halindeki bir insanın da kendine has şartlara göre ölümü hissetmesini düşünmek yanlış olmasa gerektir.Rüyada gördüğü sıkıntılar veya zevk ettiği lezzetleri, dış görünüşü itibariyle göremediğimiz gibi, ...
Hz. Musa (as) ve Firavun kıssasından çıkarmamız gereken dersler nelerdir?
Hz. Musa (as) kıssasının bir çok hikmetleri vardır. Kur’an, değişik yerlerde bu kıssanın bir ucunu, bir parçasını göstererek o hikmetlerden biri veya birkaç tanesini ders vermektedir. Gösterdiği üstün ahlakı ve samimi imanı ile zamanımıza ışık tutan peygamberlerden biri ...
Cemaatle namazda safların sıklaştırılması hususundaki rivayetleri aktarır mısınız?
Hz. Peygamber (s.a.s): "Safları düzgün tutun, omuzları bir hizaya getirin, boşlukları doldurun, safa girerken kardeşlerinize, ellerinizi hafifçe dokundurun, şeytana açık yerler bırakmayın. Kim safları sık tutarsa Allah onu hayra eriştirir. Kim de saflar arasında boşluk bırakırsa ...
Ne için varım? Allah’a kulluk etmek için mi yoksa Peygamber Efendimize (sav) dost olmak için mi yaratıldım?
- Hadisin meali şöyledir:"Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım."Bu hadisi sahih hadis kaynaklarında  görme imkânımız olmadı. Alimler, hadis olarak kaynağı olmasa da bunun manasının doğru olduğunu söylemişlerdir.(bk. Leknevî, el-âsaru’l-merfua, ...
Son Cevaplananlar
Türkler Ermenilere soykırım yapmış mıdır?
- İslâm Hukukunda, kâfirlerle yapılan savaşlarda dahi katliam yani soykırım yapmak haramdır. Zira Hz. Peygamber (asm), savaş halinde dahi, çocuklar, kadınlar, din adamları ve yaşlılar gibi yedi grup insanı katletmenin caiz olmadığını bütün komutanlarına talimat olarak ...
Cennette pişmanlık ve gıpta var mıdır?
“Cennet ehli, başka hiçbir şeye değil, sadece, dünyada Allâh’ı zikretmeksizin geçirmiş oldukları anlara hasret ve nedâmet duyarlar!” anlamında bir hadis vardır. (bk. Taberani, el-Mucamu’l-Kebir, 20/93/h. no:182).- Heysemi, bu hadisin senedindeki ravilerin sika olduklarını, ...
Allah için ifade edilen, bacağın açılması ne demektir?
- Kalem suresinin 42. ayetinde yer alan “yükşefu” kelimesi, k-ş-f kökünden türeyen ve “açılır/açığa çıkarılır” manasına gelen “meçhul-muzari” bir fiil kalıbıdır.Türkçe’deki “keşif” (keşfetmek) kelimesi de Arapça kökenlidir. Maddi-manevi “keşifler”in ...
Müspet hareketle ilgili ayetler ve hadisler var mı?
Müspet hareket, fitnenin ayyuka çıktığı ve fesadın çok can yaktığı dönemlerde pozitif davranmak, her zaman için asayişi muhafaza etmek, menfî tepki ve davranışlardan kesinlikle kaçınmak, dahilde şiddete şiddetle karşılık vermekten sakınmaktır.Şu ayet ve hadisler bu konuda ...
Filistinli Müslümanlar şimdiki durumda en iyisi ne yapmalıdırlar ve başka Müslümanlar onlar için ne yapabilirler?
Herkes mesul olduğu alan kadar veya elinin ulaştığı yere kadar hesaba çekilecektir. Bizim bulunduğumuz ortamda -Allah bizi ve tüm Müslümanları muhafaza etsin- savaş gibi bir afet olmadığı için, hem Allah'a şükretmek hem de savaş olmasını istememek gerekir. Çünkü, musibet ...
Akşam ile namazı arasında kılınan "Evvabin namazı" nasıl kılınır?
"Evvabin namazı", akşam namazından sonra kılınan sünnet-müstehap olan altı rekatlık namaz.Evvabin kelimesi "evvab" kelimesinin çoğuludur. Evvab, işlediği bir günahtan hemen tövbe ve istiğfar eden demektir. Tövbe ve istiğfar edenlerin namazı demek olan "evvabin namazı" bir çok ...
Ölmüş bir yakınımızın arkasından veya mezarının başında sesli ağlamak günah mıdır? Bu durum ölüye azap verir mi?
Ölüye ağlamak âdeti, eskiden beri câhil insanlar arasında revaç bulmuş, yaygın hâle gelmiş bir âdettir. Mesela, eski Mısır'da eşraftan biri öldüğü zaman, bir çok kadın ve erkek, üstlerine başlarına yas alâmetleri süre­rek, bağıra çağıra sokaklarda gezerlermiş.1 ...
Anne karnında ölen çocuğun ahiretteki durumu nedir?
Çocuk anne karnında kırk veya kırk iki günlükken ruh üflendiğine dair hadisler bulunmaktadır. Bu bakımdan iki aylık bir çocuk, eğer ruh üflendikten sonra anne karnında ölmüş ise, ahirette cennette olacağı ve yine ahirette anne babasına şefaatcı olacağı kanaatindeyiz.Ölen ...
Sabah namazına uyanamadık, söz gelimi 09:00 da kalktık; bu durumda sabah namazını nasıl kılarız?..
Namazın farzlarından birisi de vaktinde kılmaktır. Bu bakımdan vaktinde kılınmayan namazlar kazaya kalmış olur. Namazı kazaya bırakmak ise insanı mesul eder.Kazaya kalan namazın kazasını kılmakla birlikte ayrıca tövbe istiğfarda bulunmak ve bir daha namazı kazaya bırakmamaya ...
İslam günümüz ihtiyaçlarına cevap verebiliyor mu?
Hırsızlık, başkasının ter dökmek suretiyle kazandığı malını çalıp, kalbini yaralayan büyük bir hıyanet, vicdana sığmayan bir cinayettir. Bu cinayet, her asırda ve her yerde bulunmuş ve bulunmaktadır. Bunun için; yüce İslâm dini, verilen ceza, yapılan işe uygun olsun ...
Son Cevaplananlar