Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Tenkidin Altın Kuralları
Allah Resûlü dışında bütün insanlar yanılabilirler, günah işleyebilirler, eksik ve noksan yapabilirler; bu insanlara alimler, erenler, şeyhler, dervişler, liderler, başkanlar, okumuşlar, cahiller… dahildir. Gerçek bundan ibaret olunca iyi niyetle ve yapıcı tenkit ve ...
Kandil gecelerinin oruçları ne zaman tutulur, geceden önceki gün mü sonraki gün mü?
Kandil gecesi akşam namazından başlar sabah namazına kadar devam eder. Geceden önceki ve sonraki gündüz de oruçlu olmak en güzelidir. Ancak tek gün oruç tutulacaksa geceden sonraki gün oruç tutulması daha faziletlidir.Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni ...
Gıybet Felaketiyle Savaş
Eğer insanlar gerçekleri açık ve cesur bir ortamda eşit şartlar altında paylaşabilselerdi; yüzlerinden başka, gıyaplarında başka olmasalardı, savaşlar çıkmayacaktı; kavgalara, üzüntülere yer kalmayacaktı. Tüm felaketlerin, hatta ebedî kahroluşların ardında, gıybet ...
Üç Aylara Girerken
"Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pekçok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî ...
Recep Ayı
Receb, tazim ve saygı anlamına gelir, îslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi. Receb ayı gelince kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına yerleştirilir, derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir ...
Üç aylarda tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin fazileti hakkında bilgi verir misiniz?
"Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pekçok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî ...
İNSANIN TUHAF HALLERİ
Bazı insanlar kainattaki akıl almaz derecede haşmetli ve azametli faaliyetleri akıllarına sığıştıramadığından inkâr yoluna girerler. Bazıları da  faydasını bilemediği varlıkları, yahut hikmetini  kavrayamadığı hadiseleri Cenab-ı Hakk’ın yaratmış olmasına bir ...
Milletvekilleri ve kamu görevlilerinin mesuliyeti...
Özel olsun kamuya ait olsun vekile verilen yetki sınırlıdır ve emanettir. Özelde bir kimse diğerine vekalet verse vekili mutlak manada yetkili kılmaz, kayıtlar ve şartlarla vekil kılar, vekil de bu kayıt ve şartların dışına çıkamaz. Gizli olarak çıkarsa ahrette, aleni ...
FARKLI GÜZELLİKLER
Allah’ın bütün isimleri güzeldir. Ancak, bu güzellikler birbirinden çok farklı oldukları gibi, tecellilerinin güzellikleri de birbirine benzemez.  Meselâ, Allah’ın Rezzak ismi güzeldir. Bu, diğer isimlerin güzelliğine benzemediği gibi,  tecellilerinin ...
NİMET SOFRALARI
Nur Külliyatı'ndan Yirmi Dördüncü Söz’de, kulluk görevimizi, geçmiş nimetlere şükür için yaptığımız beyan edildikten sonra, mazide nail olduğumuz şu nimetlere özellikle dikkat çekiliyor:  Yoklukta kalmayıp var olmak, cansız olmayıp hayata kavuşmak, hayvan ...
"Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim."
(Beyhakî, VII/81)
Editörün Seçimi
"Deccal" ve "Süfyan" hakkında bilgi verir misiniz ?
Âhir zamanla alakalı rivayetlerde geçen önemli şahıslar: Deccal, Mehdî ve Hz. İsa... Birincisi din, îman, ahlâk, fazilet ve insanlık namına ne varsa tahrip eden, istibdat, zulüm ve terör estiren, diğerleri de ona karşı çetin bir mücadele veren üç insan... İşte Deccalın ...
"...Hüküm vermek ancak Allah'a aittir..." (Yusuf 12/40) ayetini nasıl anlamalıyız? Seçimlerde oy kullanmak bu ayete ters düşmüyor mu?
"... Hüküm vermek ancak Allah'a aittir; kendisinden başkasına değil, O'na tapmanızı emretmiştir..."  (Yusuf, 12/40)Hakiki olarak hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Hüküm, hâkimiyyet, yönetim başkasına değil, ancak Allah'a aittir. Kur'an bu gerçeği önemine binaen birçok ...
Seçimlerde oy kullanmanın hükmü nedir; nelere dikkat etmemiz gerekir? Seçimlerde kullandığımız oylardan dolayı mesul olur muyuz?
Bizim görevimiz iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz, vatana faydalı olacağına inandığımız insanlara oy vermektir. Bizim mesuliyetimiz buraya kadardır. Bundan sonraki yapılanlardan seçilen kimseler sorumludur.Beş yıl boyunca idarecileri tenkit etme ihtiyacı duyan millete, ...
Bir kimsenin eşiyle cinsel ilişkide bulunması ibadet midir?
İslâmiyet, insan yaratılışına uygun en tabiî bir dindir. Bu nedenle müminleri evlenmeye teşvik etmiştir. Evlilik sayesinde cinsi arzular tatmin edilir, iffet ve namus korunur, neslin devamı mümkün olur.Kişinin eşiyle cimada bulunması ibadet sayılır. Çünkü bunda haramdan korunma ...
Ülkesini koruyan asker ve polis şehit olur mu?
Vatanımızı düşmanlardan korumak için vefat eden askerlerimiz şehit olduğu gibi, iç karışıklıklarda vefat eden polis, jandarma ve askerlerimiz de şehittir.   Bununla beraber devlet reisine ittiba etmek için kışın soğuğunda donan askerimiz de şehittir.Ayrıca Müslüman ...
Şafii mezhebi'ne göre abdest alırken elleri yıkamış isek, kolları yıkarken de elleri yıkamak gerekir mi?
Şafii mezhebi'nde abdestin farzlarından birisi de "kolları dirseklerle beraber yıkamak"tır.Kol, parmak uçlarından dirseğe kadardır; dirsek de dahildir. Abdeste başlarken ellerin yıkanması kâfi değildir. Yüzü yıkadıktan sonra kolları yıkarken de elleri yıkamak ...
Peygamber Efendimiz'in ticaret ve ticaret ahlakıyla ilgili hadisleri nelerdir?
İslam dini belli bir kâr oranı getirmemiştir. Karı belirleyen piyasa şartlarıdır. Bir mal piyasada ne kadar ise üç aşağı beş yukarı bir fiyata satılabilir. Müşteriyi aldatacak kadar fahiş bir fiyatla malı satmak ise caiz değildir.Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- ...
Cennette huriler tek tip mi olacak, yoksa farklı farklı mı olacaklar?
Bahsettiğiniz özellikler genel hatlarıyladır. Yoksa her hurinin ayrı hasiyetleri de bulunacaktır. Nasıl ki cennetin mertebeleri var, öyle de her mertebenin de kendine has hurileri olacaktır. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor:“Hûriler yetmiş elbiseyi giydikleri halde, bacaklarının ...
Peygamberimizin Mirac'a çıkarken cehennemlik insanların halini ifade eden rivayetleri anlatır mısınız?
Rasûlullah (asm) Miraç yolunda ilk semaya varınca kapısının kapalı olduğunu gördü. Nö­betçi melekler "Kim geliyor?" diye sordular. Cebrail (a.s.) kendi ismini söyledi. Melekler, "Seninle beraber olan kimdir?" diye tekrar sordular. Cebrail, "Muhammed" dedi. Kendisinin çağırılıp ...
MİRAC
Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayı. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki ...
Son Cevaplananlar
"Deccal" ve "Süfyan" hakkında bilgi verir misiniz ?
Âhir zamanla alakalı rivayetlerde geçen önemli şahıslar: Deccal, Mehdî ve Hz. İsa... Birincisi din, îman, ahlâk, fazilet ve insanlık namına ne varsa tahrip eden, istibdat, zulüm ve terör estiren, diğerleri de ona karşı çetin bir mücadele veren üç insan... İşte Deccalın ...
İnsanlara bilmeyerek yanlış şeyler anlatmanın bir günah var mıdır?
Bu konunun iki yönü vardır:1. Eğer din alanında uzman bir insan hata ile yanlış bir şeyler anlatmışsa bundan mesul olmaz.2. Eğer dini konularda uzman olmadığı hâlde hata ile de olsa bir şeyler anlatmışsa mesul olur. Çünkü bilmediği bir konu hakkında kişinin konuşması ...
İsrail Filistin'e saldırırken, bizim oraya gidip onlara yardım etmememizde bir beis var mıdır?
Her Müslüman, kendi üzerine düşen görevi yapmakla sorumludur. Bir insanın toplumda bulunduğu konum ona bazı sorumluluklar yükler; her Müslüman da o kunumuna göre sorumlu olur. Bu konuya bir hadisi şerifle bakabiliriz:“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz ...
Müceddid kimdir, her asırda bir müceddid gelmiş midir?
Cenab-ı Allah, insanlara doğru yolu göstermek için ihtiyaç nispetinde onlara zaman zaman peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerin sonuncusu Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'dir. Ondan sonra artık peygamber gönderilmeyecektir."Muhammed adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. ...
Deccal kimdir? Deccal'in istidrac (olağanüstü şeyler) göstermesi nasıl yorumlanabilir? Hindistan da ortaya çıkan Sai Baba adında bir adamın Deccal olduğu söyleniyor.
Dünya, imtihan yeridir. İnsanlar bu dünyada imtihana tabi tutulmaktadırlar. Deccal da bir imtihan vesilesidir. Allah'ın kendisine verdiği güçle birtakım hârikalar gösterecektir. Deccâl'in göstereceği hârikalara "istidrâc" denir. İstidrâc, "inançsız ve şerîr kimselerin ...
Deccal kimdir ve bir gözü kör müdür? Deccal evimizdeki televizyon mudur?
Bir aletin kendisi fayda zarar vermez. Onu iyi yönde kullandığınız zaman fayda verir. Kötü yönde kullandığınız zaman zarar verir. Bu bakımdan televizyon gibi bir aletin deccal olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü onu faydalı veya zararlı yönlerde kullanmak bizim ...
Sopa cezalarının erkeğe ve kadına eşit uygulanması haksızlık değil midir?
İslam’da celde (sopalama) cezası uygulanırken cinsiyete bakılmaksızın eşit sayıda sopa vurulur. Zira Kur’an-ı Kerim, zina eden kadına ve erkeğe cinsiyet ayrımı yapmaksızın yüz mutedil (sakat bırakmayan, vücutta iz yapmayan) sopa vurulmasını emretmektedir. (bk. Nur 24/2)Şu ...
"Namazı dosdoğru kılın." ayetini açıklar mısınız? Vesveseler namaza mani midir?
"Namazı dosdoğru kılmak" Rabbimizi anmak, O'nu yüceltmek ve bütün eksikliklerden münezzeh tutarak O'nu tek bir ilah olduğunu kabul etmektir.Allah'ın rızasını kazanmak ve teveccühüne nail olmak için ne halka karşı gösteriş, ne de gönüllerinde bir gurur ve iftihar duygusu ...
Namaz kılarken istemeden de olsa aklıma surekli bir şeyler geliyor, bir şeyleri düşünüyorum; bu durum namazımı bozar mı?
Bu konuda vesvese yapmanız doğru olmaz. Bu şekilde kıldığınız namazlarınız geçerlidir.Etrafımıza şöyle bir göz atalım; dağlar, taşlar, bitkiler, hayvanlar, ay, güneş ve yıldızlar hayalimizden sıra ile geçsinler. Bunların hepsi maddî varlıklar, ama birbirlerinden ne kadar ...
İncil'in Hz. İsa'ya yüce Allah tarafından vahyi / tebliğ ediliş şekli nasıldır?
Kur'an dışındaki semavi kitaplar bir defada inidirlmiştir. (bk. Razi, Furkan, 32. ayetin tefsiri)Tevrat'ın tamamı Hz. Musa'ya levhalar halinde yazılı olarak bir defada toptan inmiştir.Zebur, Hz. Davud'a bir defada toptan indirilmiştir.İncil ise bir defada inmiş, ancak Hz. İsa'nın ...
Son Cevaplananlar