Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Tenkit ve Eleştiri Usulü Nasıl Olmalıdır?
Tenkit, bir şeyin kusurunu göstermek, ayıbını ortaya koymak; bir kelâmın içindeki kusurları ayıklayarak, sözdeki güzellikleri ortaya çıkartmak demektir. Tenkit edene münekkit denir. Türkçe’de tenkit yerine kullanılan "eleştiri", bir insanı, bir eseri, bir ...
Dikkat, fitneler kardeşliğimizi bozmasın!
Şunu unutmayalım ki, biz şunun bunun değil, “Bilerek karıncaya ayak basmayın” diyen bir dinin ve “Kim gayr-ı müslim bir vatandaşa eziyet ederse kıyamet günü onun hasmı ben olurum” diyen Hz. Muhammed(a.s.m) gibi bir peygamberin kurduğu bir medeniyetin mensuplarıyız.Bu ...
Cenin, Ruh ve Kürtaj
Kürtaj bir cinayettir ve biz bu cinayete fetva vererek ortak olmaktan kesinlikle uzak durmalıyız. Yazdıklarımın bir özeti şu soru-cevapta görülebilir: Soru: Cenine ruh ne zaman üflenir? Cevap: Cenine ruh üflenmesi hakkında Buhârî ve Müslim gibi muteber hadis ...
Kürtler ve Aleviler ümmetin içindedirler...
İcabet ümmeti içinde meşhur tabirle yetmiş iki millet (mezheb mensubu) vardır. Bunlardan 'ehl-i sünnet ve cemaat' olarak anılan büyük kitle, diğerlerini 'yanlış yola sapmış olarak' kabul eder ve kendilerince 'doğru olan yola' çağırırlar. Ama bu fark ve çağrı dinin aslı ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz. Birlik ve BeraberlikDr. Burhan ...
İslam birliği nasıl gerçekleşir, halifelik vazifesi nasıl yerine getirilir?
Bugün ümmet (İslam dünyası) altmıştan fazla devlete bölünmüştür ve bu devletlerin bir kısmı diğeri ile savaşmaktadır. Hal böyle iken herhangi bir İslam devleti veya bu topraklarda örgütlenmiş bir yapı hilafet ilan ederse, bir kişiye halife der ve diğer ülkelerdeki ...
Dînî Lider Olarak Kabul Edilen Şahsa İtaatin Ölçüsü
İslam'ı kaynak göstererek kendilerine itaat edilmesini isteyenler arasında topluluk liderleri ile tasavvuf önderleri (şeyhler) de vardır. Müminler İslam'ın itâatla ilgili temel kurallarını bilmezlerse sırayı şaşırır, yetkileri altüst eder ve sonunda yollarını da ...
Müstehcen görüntülere sebep olanlar, kul hakkına girer mi?
Maddenin ön plana çıktığı, menfaat kavgalarının hep maddede yoğunlaştığı bu dehşetli asırda, “kul hakkı” denilince de öncelikle kişinin malına ve bedenine verilen zararlar hatıra geliyor. Halbuki, kul hakkının en geniş ve en önemli boyutu onun manevî hukukunda kendini ...
Tesettür ve Türban Özel Dosyası...
Başörtüsü, kadını, erkek bakışlarından koruyarak ve cinsiyetler arasındaki sınırları belirleyerek, mahrem alanı, yasak koyarak çizmektedir. Zira cemaatin birliği, erkeğin şerefine bağlıdır ki, bunun da ölçüsü kadının mahrem alanda korunan namusudur.Kur'an-ı Kerim'de ...
Hz. Muhammed (asm)'in insani yönünü, yani adaleti, hoşgörü ve güvenilirliğini anlatır mısınız?
Peygamber Efendimizin (asm) on yıl hizmetinde bulunmuş olan Enes bin Malik Hazretleri anlatır:"Resul aleyhisselamdan, bir şey istenmezdi ki, Resul aleyhisselam, onu, isteyene vermiş olmasın." (Buhârî, Edeb, 39; Müslim, Fedâil, 56)"Peygamber aleyhisselamın yanına bir adam gelir sadece, ...
"Kim akşam namazından sonra aralarında kötü bir şey konuşmaksızın altı rekat namaz kılarsa, (kıldığı bu altı rekatlık namaz) onun için on iki senelik ibadete denk kılınır."
(Tirmizi, Salat 431)
Editörün Seçimi
Süt hısımlığı / akrabalığı ve süt bankası tabirlerini açıklar mısınız?
Süt hısımlığı, İslâm hukukuna has evlenme engellerinden biridir. Bu yasak Nisa Sûresinin 23. âyetinde getirilmiş ve bu âyette Cenâb-ı Hak mü'min erkeklerin süt anneleriyle ve süt hemşireleriyle evlenmelerini yasaklamıştır. Bir hadis-i şerifte de "Doğumdan (nesepten) haram ...
Merhamet ve cehennem, ikisi bir çelişki değil midir?
- Milyarlarca insan ve diğer canlıların bütün hayatî ihtiyaçlarını temin eden, dünyaya gelir gelmez rızkını bulması için annelerin meme musluklarından yavruların rızkını gönderen, en acımasız canavarlara dahi bir anne şefkatini vererek aciz yavruların yardımına koşturan, ...
Tenkit veya eleştiri nedir? Eleştirideki usul ve esaslar nelerdir? Eleştiren ve eleştirilen kişi nelere dikkat etmelidir?
Tenkit, bir şeyin kusurunu göstermek, ayıbını ortaya koymak; bir kelâmın içindeki kusurları ayıklayarak, sözdeki güzellikleri ortaya çıkartmak demektir. Tenkit edene münekkit denir. Türkçe’de tenkit yerine kullanılan "eleştiri", bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve ...
"Âlimin mürekkebi, şehidin kanından ağır gelecek." Burada hangi âlim söz konusu?
"Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır, âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir." (Suyûti, el Câmiu’s Sağir, nr 10026; İbn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l- İlm, nr. 139.İlmin şerefi, Allah’ı tanıtma göreviyle paralel artar veya ...
Hac hakkında sık sorulan sorular ve cevapları nelerdir?
 İçindekilerHac nedir?Hac ve Umre arasındaki fark nedir? Hac niçin yapılır?Hac Kimlere Farzdır? Haccın edasının şartları nelerdir?Hac yerine fakirlere sadaka verilebilir mi?Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur? İhram ne demektir?Hacda kesilmesi gereken kurbanlar, harem ...
Peygamber Efendimizin çok evlenmesinin hikmetleri nelerdir?
Mevzuyu ilk önce, O pâk şahsiyete bakan yönüyle ele alalım. Her şeyden evvel bilinmelidir ki, güzel ahlakın zirvesinde olan Efendimiz (sav), yirmi beş yaşına kadar hiç evlenmedi. O sıcak memleketin hususî durumu da göz önüne alınacak olursa, bu kadar zaman iffetiyle yaşaması ve ...
Kurban kesmekle ilgili sık sorulan sorular ve cevapları nelerdir?
 İçindekilerKurban ne demektir?Kurbanın dini dayanağı nedir?Kurban kesmenin dini hükmü nedir?Kurban ne için kesilir?Kimler kurban kesmelidir?Ailede yeterli birikimi olan karı-kocadan ve çocuklardan her birinin kurban kesmesi gerekir mi?Kadın kurban kestirebilir mi?Yolcunun kurban ...
Işid nasıl bir örgüttür? Yaptıkları İslam’a uygun mudur?
- Kendilerine, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) diyen grup, Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren silahlı bir örgüttür. Harici bir ideolojiye sahip IŞİD; Irak, Suriye, Filistin ve Ürdün topraklarını içine alan bölgede Şeriat'a dayalı bir devlet kurmak istediğini iddia ediyor.- ...
Hz. Muhammed'in hayatına bakıldığı zaman sıradan bir insanın hayatında olan yemek, içmek, uyumak, evlenmek, savaşmak gibi fiiller gözükmektedir. Bu fiilleri yapan bir insanın sıradan bir insandan farkı ne olabilir?
Hazret-i Peygamberin (ASM) halleri ve vasıfları, hayatını anlatan eserlerde ve tarih kitaplarında çokça bahsedilmiştir. Fakat o vasıfların ve hallerin büyük çoğunluğu, Hz. Peygamberin (ASM) insan yönüne bakmaktadır ve anlatılanlar Hz. Peygamberin (ASM) sadece maddi şahsına ...
Çocukların, anne babalarına şefaatçi olacaklarını bildiren rivayetleri nasıl anlamalıyız?
Cevap: 1Çocukların şefaat etmeleri, bazı günahların affında çocukların terbiyeleri, nazları ve niyazları ile sevimli halleriyle, rahmete ve şefkate yakın duruşlarıyla, anne ve babalarını Allah’ın bağışlamasında ve merhamet etmesinde vesile olmaları demektir. Onların ...
Son Cevaplananlar
Süt hısımlığı / akrabalığı ve süt bankası tabirlerini açıklar mısınız?
Süt hısımlığı, İslâm hukukuna has evlenme engellerinden biridir. Bu yasak Nisa Sûresinin 23. âyetinde getirilmiş ve bu âyette Cenâb-ı Hak mü'min erkeklerin süt anneleriyle ve süt hemşireleriyle evlenmelerini yasaklamıştır. Bir hadis-i şerifte de "Doğumdan (nesepten) haram ...
Küpe için kulak deldirmek caiz midir, gusülde küpe deliği yıkanmalı mıdır?
Boy abdesti dediğimiz “gusül” de vücudun her tarafını yıkamak farzdır. Göbek çukuru, parmak araları, kulak delikleri, kasıklar vs. ovularak yıkanması ise sünnettir.Kulak delikleri eğer çok kapalı ise, suyun gitmesine engel varsa, bu durumda o deliklere suyun ulaşması için ...
Bayan neden dört erkekle evlenemiyor? Erkeğe, dört hanıma kadar evlenmeye ruhsat verilmesine rağmen, bayanın neden böyle bir hakkı yok?
Her şeyden önce kadının aynı anda birden fazla erkekle evli bulunamamasının sebebi, Allah emrettiği içindir. Bunun dışında bizim bildiğimiz bilmediğimiz çok hikmetleri de olabilir.Çocuğun nesebinin günümüzde biliniyor olması, bu hükmü değiştirmez. Bunun dışında bir ...
Bir yere dayanmadan uyumak abdesti bozar mı? Bu konuda hadis var mıdır?
Uyku abdesti bozar. Çünkü uyku ile birlikte his kaybolur. Ağır uykunun veya kısa sürmeyen bir uyumanın abdesti bozduğunun delili, Hz. Ali (r.a.)'nin rivayet ettiği Peygamber (a.s.m)'in, "Göz makatın bağıdır. Bu bakımdan uyuyan bir kimse abdest alsın"(1) hadisi ile Hz. Muâviye ...
Namaz kılarken euzü-besmele çekmek sünnet midir? Besmele her rekatta çekilir mi?
Teavvüz (İstiâze), eûzü:Namazda istiâze çekmek yani “Eûzübillâhimineşşeytânirracîm” demek, Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre birinci rek‘atta, Şâfiîler’e göre her rek‘atta sünnettir. Mâlikîler ise bunu farz namazlarda mekruh görmekle birlikte nâfile namazlarda ...
Sadece resmi nikah yeterli midir. Dini nikah yapmak şart mı? Sonra dini nikah yapılabilir mi?
Nikahın bazı şartları vardır. Bu şartlara uyulduğu takdirde resmi nikah geçerlidir.Nikâh dinî bir müessesedir ve belli şartları vardır. Aynı şart ve esaslar resmî nikâhta, yani belediye memuru tarafından kıyılan nikâhta mevcutsa nikâh nikâhtır. Ancak şart ve esaslara ...
Hz. Ali, ahrete inanmayan birine, "Eğer yoksa benim kaybedecek bir şeyim olmaz. Ya varsa sen ne yapacaksın'' demiş midir?
- Hz. Ali’ye nisbet edilen sözün doğrusu şudur:Müneccim ve tabip ikisi de dediler ki: Ölüler diriltilmez (yani ahiret yoktur); dedim: bakın;Eğer sizin dedikleriniz doğru ise benim bir zararım olmaz/ ya benim dediğim doğru ise o zaman siz çok zarar edersiniz”Fahruddin Razi, bu ...
Kadın elini kocasının elinin üzerine koyar ve işte elim elinde; sen benden razı olmadıkça uyku uyumayacağım, anlamındaki hadis sahih midir?
- Hadisin ravilerinden İbrahim b. Ziyad el-Kureşi, Buhari tarafından zayıf sayılmıştır. Ancak Heysemi, Buhari’nin bu şahsı tamamen mi zayıf kabul etmiş yoksa bu hadis rivayeti konusunda mı zayıf saymış olduğunu belirtmediğini bildirmiş ve geri kalan ravilerin sağlam ...
Kuran'da cehennemin anlatılması, Kuran'i ilk defa okuyanlar için kötü mü oluyor?
Ateistlerin Kur’an’ı tenkit etmeleri onların dinsizliklerinin bir gereğidir. Ateistler, Kur’an’a da Allah’a da ahirete de düşmandır. Bu zavallı güruhun hatırı için cehennemden söz eden onlarca ayeti -haşa - dosya altı edecek değiliz.Kaldı ki, cehennem iyi olanların asla ...
Merhamet ve cehennem, ikisi bir çelişki değil midir?
- Milyarlarca insan ve diğer canlıların bütün hayatî ihtiyaçlarını temin eden, dünyaya gelir gelmez rızkını bulması için annelerin meme musluklarından yavruların rızkını gönderen, en acımasız canavarlara dahi bir anne şefkatini vererek aciz yavruların yardımına koşturan, ...
Son Cevaplananlar