Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Üç Aylar Sonrası ve Şevval Orucu
Üç aylar manevî ticaret bakımından çok bereketli, kazançlı ve sevaplı bir mevsimdir. Bu mevsimde yapacağımız mânevi" çalışmalar, iç âlemimizde bambaşka ufuklar açar. Ancak, bu aylarda kazanılan ruh disiplinini daha sonra da devam ettirmek gerekir. Çünkü bir sonraki üç ...
Güle Güle Ramazan-ı Şerif
Ne çabuk geçti bir ay… Ruhumuzun en ücra köşesini dahi kuraklıktan kurtaran rahmet yağmuru; sabah gibi karanlıksız, bahar gibi hazansız, riyasız, yalansız olan ümit mevsimi; bütün günahlarımızdan arındığımız mağfiret çeşmesi, dünya kazuratını silip süpüren ...
Elveda Ramazan, Hoşgeldin Bayram
Bayram bir sevinç ve neşe günüdür. Yüce duyguların coştuğu, sevgi ve saygı, hislerinin mü'minler arasında alabildiğine canlandığı güzel günlerden biridir. O günde yardımlaşma ve kaynaşma son sınırına varır.Bayram insanları kaynaştırıp biraraya getiren en güzel ...
Ramazan Bayramı ve Peygamber Efendimizin Bayramı
Bayram bir sevinç ve neşe günüdür. Yüce duyguların coştuğu, sevgi ve saygı, hislerinin mü'minler arasında alabildiğine canlandığı güzel günlerden biridir. O günde yardımlaşma ve kaynaşma son sınırına varır.Bayram insanları kaynaştırıp biraraya getiren en güzel ...
Kadir Gecesi
En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Kur'ân'da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesidir. Bu bereketli saatlerin şeref ve kıymetini Kâinatın Rabbi Sevgili Habibine haber vermektedir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde ...
Kadir Gecesini Kimler Bilir?
Bu soru Hz.Peygamber’den bu yana her Ramazan’da birçok müslümanın gündeminde yer alagelmiştir. Kur’an ayeti ile bin aydan hayırlı diye haber verilen bir geceyi aramanın heyecanıdır insanı bu soruya sevkeden. Birçok soru gibi bu sorunun da tek bir cevabı yok. Kimilerine göre ...
Hz. İsa`yı Beklerken
HIRİSTİYANLAR neredeyse 2000 yıldır Hz. İsa’yı bekliyorlar ve onu bekleyen yalnız onlar değiller. Bekleme şekilleri, bekledikleri yer ve onun gelme biçimine olan itikadları çok farklı da olsa, bugün yeryüzündeki Müslümanlar da Hz. İsa’yı en az Hıristiyanlar kadar merak ve ...
Oruç ile ilgili sık sorulan sorular...
Oruç ibadetinin hikmet ve faydası nedir?Ramazan Orucu Kimlere Farzdır? Hangi Hallerde Ramazanda Oruç Tutulmayabilir? Fidye Ne Demektir? Fidye Miktarı Ne Kadardır? Oruca Niyet ne zaman yapılır? Oruç ne zaman başlar ne zaman biter? Akşamleyin Yatmadan Önce Yemek Yeyip Oruç Tutmaya Niyet ...
Neden Ramazan, Neden Oruç?
Ramazan, İslam’ın temel esaslarından olan oruç tutmakla emredildiğimiz, her yılın bir ayına özel ibadet mevsimidir. Oruç, kul olduğumuzun farkına varma, nimetlerin değerini anlama, nefsi terbiye etme, toplumdaki muhtaç insanların durumlarını daha iyi anlama ve beden için bir ...
Dua Ayı Ramazan
Dua her zaman mü`minin dayanıp güveneceği bir esastır. Hayatının her safhasında duaya sarılıp İlahi rahmete iltica etmek, mü`mini diğer insanlardan ayıran belli başlı vasıflardan biridir. Mü`min duayı hayatının her anına sindirmiştir. Günde beş vakit kıldığı namazın ...
"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a: "Ey Allah'ın Resûlü, kim cennete gidecek?" diye sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir: "Peygamber cennetliktir, şehid cennetliktir, çocuk(ken ölen) cennetliktir, diri diri gömülen çocuk cennetliktir."
(Ebu Dâvud, Cihâd 27)
Editörün Seçimi
Kadının aile içerisindeki sorumlulukları ve kocasına karşı görevleri nelerdir?
Kadının Kocasına Karşı Vazifeleri: 1. Kanaat. Çünkü kanaatkar olmak kalp rahatlığının sebebidir. Bir kadın arsızlık ve açgözlülük ederek efendisini, kendisinden ve evinden soğutmaktan sakınmalıdır. Kanaat; kafi gelecek miktar ile yetinmek, tamahkarlık etmemek ...
İki bayram arasında nikâh yapılır mı?
Halk arasında konuşulan bazı meseleler yarım ve yanlış anlaşılmıştır. Bunlardan birisi de "İki bayram arasında düğün yapılmaz, nikâh kıyılmaz" düşüncesidir.Şartlar ve imkânlar hazır olduğu zaman senenin bütün gün ve saatlerinde düğün yapılabilir, evlenilebilir, ...
Oruç borcumuz varsa, önce kaza orucu mu yoksa Şevval orucunu mu tutmalıyız?
"Kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval'den altı gün katarsa, bütün seneyi (sevabca) oruçlu geçirmiş gibi olur."(İbni Mace, Sıyam: 33)mealindeki hadisten hareket eden müçtehidlerden bazıları, Ramazan’ı müteakip bayramın birinci gününden sonra Şevval ayı içinde oruç ...
Cinsel ilişkide sınırlar nelerdir ve oral yolla yapılan uygulamalar caiz midir?
"Eşlerin birbirine her yerleri mübahtır, haram değildir" şeklindeki bir hüküm doğru değildir; kadına anüsten yaklaşmak (ters ilişki) ehlisünnete göre caiz değildir. Ağız da cinsel temas için değil, başka işler için var edilmiştir; oradan cinsel temas yaratılış amacına ...
Ramazan Bayramı arefesine mahsus bir ibadet şekli var mıdır?
Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmektedir.Resulullahın (asm) bildirdiğine göre:"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe ...
Bayram ve Bayram Namazları
Bayram Ve Bayram NamazlarıBayram Namazlarının Hükmü Nedir?Bayram Namazlarının Kılınışı Nasıldır?Bayram Âdâbı Nedir?Bayram Ve Bayram NamazlarıBayram Namazlarının Hükmü Nedir?Bayram Namazlarının Kılınışı Nasıldır?Bayram Âdâbı Nedir?Teşrik Tekbirleri Nedir, Ne Vakit ...
BAYRAM, BAYRAM NAMAZLARI
İslâm ümmetinin iki bayramı vardır. Bunlar bütün İslâm âleminde kutlanan bayramlardır. Biri Kurban Bayramı, diğeri de Ramazan Bayramı`dır. Ramazan Bayramı Ramazan ayının bitiminde, Şevvâl`in birinde; Kurban Bayramı da Zilhicce ayının onuncu gününde olur. Ramazan bayramı ...
Dâbbetü'l-arz nedir?
Kıyamet alametlerinden biri "dâbbetü'l - arz"ın çıkışıdır. Peygamber efendimiz şöyle bildirir:"Onun alametlerinden biri, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine "dâbbe''nin çıkmasıdır. Bu alametlerden hangisi önce belirirse, ötekisi onu kısa ...
Ahirette müflis olan kişi hakkındaki hadisi açıklar mısınız? “Ümmetimden müflis o kişidir ki; kıyamet günü namaz, oruç ve zekât gibi ameller ile gelir. Buna karşılık ona buna sövmüş, iftira etmiş,.." hadisi şerifi ile kastolunanı açıklar mısınız?
Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:"Kimin üzerinde kardeşine karşı ırz veya başka bir şey sebebiyle hak varsa, dinar ve dirhemin bulunmadığı kıyamet (ve hesaplaşmanın olacağı) gün gelmezden önce daha burada iken ...
Ramazan ayının son cuması kılınan 4 rekat namaz, 400 senelik kaza namazına denk midir?
- Bu bilgi, hiçbir -ne sahih ne zayıf- hadis kaynağında geçmez.- Bunu internette tedavüle çıkaranların kaynağı, muasır Şii yazarlardan biri olan ve 1918 doğumlu olan Muhammed Salih el-Bahrani adındaki şahsın “en-Nemariku’l-Fahire ila Taraiki’l-Ahire” adlı eseridir. Kendisi ...
Son Cevaplananlar
Hayızlı kadın ile cinsel ilişkinin sınırları nelerdir?
Muayyen (hayızlı) halde bulunan bir kadınla beraber olmanın bazı sınırları var. Bilindiği gibi, bir koca hanımıyla normal vakitte beraber olabilir. Bunun da İslamın izin verdiği kadının üreme organından olması gerekir. Fakat kadın muayyen halde iken, kocası ile istediği ...
Vahdaniyet ile ehadiyet arasındaki fark ve bunların kâinattaki tecellileri konusunda bilgi verir misiniz?
Hatibî, vahidiyet ve ehadiyet kavramlarını şu şekilde açıklar:“Ehadiyet zâtın birliğidir, vahidiyet ise sıfatta ortaklığı red içindir.”Bu konu Nur Küliyatı'nda şöyle nazara verilir:“Vahidiyet ise, bütün o mevcudat birinindir ve birine bakar ve ...
Aile hayatında (karı-koca ilişkilerinde) cinsel hayatın ölçüleri nelerdir?
Cevap 1:İslam, kişinin bütün hayatını içine alan ve her konuyu değerlendiren bir dindir. Bu sebeple insanın hayatında önemli bir yer tutan cinselliği ve eğitimini de ihmal etmemiştir. Belirli ölçüler içerisinde helal dairesinde keyfe kafi gelecek şekilde düzenlemiştir.Her ...
Kâfirler için ahiret gününde, tartı, terazi, mizan var mıdır yok mudur? Müminun 102, 103 ve Kehf 105 ayetlerine göre, ahiret gününde kâfirler için tartı konup konmayacağını açıklar mısınız?
Bu konuyla ilgili alimlerin farklı değerlendirmeleri vardır.Taberî ve İbn Kesir’e göre, Muminun suresinin 102-103. ayetlerin açıklaması şöyledir:“Kimin tartıdaki iyilikleri ağır, kötülükleri ise hafif gelirse, onlar kurtuluşa erenlerin ta kendilerdir. Kimin tartıdaki ...
Ev yaptırmak, iş kurmak için düşük faizli banka kredisi almak caiz midir? Bankalardan alınan enflasyon oranındaki faiz caiz değil midir?
Düşük de olsa, faizli bir muameleye girmek caiz değildir. Şimdilik muamele faiz sayıldığına ve istikbaldeki durumu meçhul olup her an değişmesi mümkün olduğuna göre, hüküm değişmez. Yalnız borcu kapatmak hususunda Ebu Yusuf’a göre durum değişir.Mesela, bir kimse bir milyon ...
Mevlana, Peygamberimizin bazı sünnetlerini önemsiz mi görüyor?
Sizin verdiğiniz kitaplarda yazıldığına göre bir aslı vardır. Fakat, tamamen doğru olarak tespit edilip edilmediğini tahkik etmek çok zordur. Çünkü, bu gibi olaylar, hadis rivayetleri gibi bir senetle gelmiyor. Onun için doğruluğunu kesin olarak tespit etmek imkânsız gibidir. Bu ...
Kim bayram namazını imamla birlikte kılamazsa dört rekat namaz kılsın, hadisinin kaynağı ve sıhhati nedir?
"Bayram namazını kaçıran kimseler iki rekat namaz kılarlar." mealinde bir hadis vardır. (bk. Buhari, el-İdeyn,25; İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 2/474)- Hz. Peygamberin (asm), bayram namazlarını iki rekat olarak kıldığı rivayet edilmiştir. (bk. İbn Ebni Şeybe, Musannaf, 2/8).- İbn ...
Namaz kılan kişi, kaç rekat kıldığında şüphe ederse, yeniden mi kılmalıdır?
İlgili hadis rivayeti sizin de verdiğiniz el-İhtiyar isimli fıkıh kitabında geçmektedir. (bk. el-İhtiyar, 1/74)- El-İhtiyar’daki şekliyle gelen rivayete, hadis  kaynaklarında rastlayamadık. Bu hadiste vurgulanan nokta: “İlk defa şüpheye düşmek”tir. Bu kaydı ihtiva eden ...
Namazda kaçıncı rekatta olduğunu unutan kişi nasıl davranmalıdır?..
Bir kimse namazında şüphelenerek üç mü yoksa dört mü kıldığını hatırlamasa, eğer yanılma olayı bu kişinin başına ilk defa gelmişse, yani bu gibi şüphelenmeler o kişide devamlı bir âdet hâline gelmemişse namazını yeniden kılmalıdır. O namaz batıl olmuştur. Bunu ...
Kaç rekat kıldığını unutan veya rekatlarda hata yapan kimse nasıl hareket etmelidir?
Dört rekatlı bir namazda yanlışlıkla üçüncü rekatta teşehhüde oturan kimse bunu hatırladığında ayağa kalkıp namazına devam eder, rekatlerini tamamlar ve namaz sonunda sehiv secdesi yapar. Çünkü namazın farzlarından olan kıyam ertelenmiştir.Namazda farzın te'hiri, ...
Son Cevaplananlar