Peygamberler - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Peygamberler - Alt Kategoriler
Peygamberler - İçerikler
Hz. Lut hakkında iddia edilenler gerçek midir; hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Gelmiş geçmiş tüm peygamberler aynı soydan mı gelmiş?
Hz İsa öldü mü; Hz İsa'nın kardeşi var mı?
Âdem aleyhisselamın bu dünyaya geçişi nasıl olmuştur?
Neden peygamberlerin geneli İsrailoğulları soyundan gelmiştir?
Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş midir; bu konuyu izah eder misiniz?
Suret güzelliği açısından Hz. Yusuf mu daha güzeldi Hz. Muhammed mi?..
Kutsal kitaplar ve peygamberlerin sayısı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Davud ve Urya konusunda anlatılanlar doğru mudur?
Nûh tûfanı, bütün dünyayı / yeryüzünü kaplamış mıdır? İnsanlığın soyu Hz. Nûh'un oğullarından mı devam etmiştir?
Hz. Eyyub'un hastalığı hakkında bilgi verir misiniz? Vücudunu kurtların kapladığı söyleniyor. Peki bir peygamber, kavmine tiksinti verebilir mi?
Hz. Âdem'in yaratıldığı toprağın arta kalan kısmından hurma ağacının yaratıldığı doğru mudur?
Kavimlere ayrı ayrı peygamber gönderilmesi hakkında bilgi verir misiniz? Hangi peygamberler aynı zaman ve mekanda bulunmuşlardır, bunun sebebi nedir?
Peygamberlerin nübüvvet vazifesinden önceki dönemleri masum olmayabilir mi? İsmet sıfatı vazife başladıktan sonrasını mı kapsar?
Hz. İbrahim (a.s.) hangi ırktan gelmektedir?
Peygamberler günah işler mi? Bazı âyetlerde, Peygamber Efendimizin "günahından af dilemesi" istenmektedir. Bunlar ismet sıfatına aykırı olmaz mı?
Hz. Âdem babamızın ismini kim koydu? Konuştuğu dil ne idi? Bir de madem bir tek atadan geliyoruz ırklar, renkler ve farklı diller nasıl ortaya çıkıyor?
Hz. Zekeriya'nın bir ağacın içine gizlenmesi ve bu ağacın kesilmesi olayının, nedenini ve nasıl olduğunu açıklar mısınız?
Ruhu veya bedeni ilk yaratılan kimdir? Allah, Hz. Havva'yı neden Hz. Âdem gibi ayrıca yaratmamış da Hz. Âdem'in kaburga kemiğinden yaratmıştır?
Peygamberlerin günahı yoktur; peygamberlerde zelle olacağı söyleniyor. Peygamberlerin günahsız olması ne demektir?
Hz. Eyüp hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Âdem'in cennette günah işlemesi, ismet sıfatına ters değil mi?
Hz. Musa'nın adam öldürdüğü doğru mudur? Öldürmüşse bu büyük günah değil midir?
Hud suresinin 77-81. ayetlerin tefsiri ve Lut kavminin helak edilmesi hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. İshak (as) hakkında bilgi verir misiniz?
Sırasıyla Kur'an'da adı geçen peygamberler hangileridir?
Evliyalar ve peygamberler seçilmiş insanlar mıdır, yoksa iyi olduklari için mukafatlandırılan insanlar mı? Hz. Muhammed neden en son peygamber olarak gönderilmiştir?
Azer, Hz. İbrahim'in babası mı idi?
Her topluma, her kıtaya peygamber gönderilmiş midir?
Hz. Adem cennette mi yaratılmıştır? Müfessirlerimizin farklı görüşleri var; bu konuda nasıl düşünüp inanmalıyız?
Hz. İdris (a.s)'in hayatta olduğu, ölmediği ve göklere yükseldiği söyleniyor, doğru mudur, hayatta ise ne zaman ölecektir? Ayrıca hayatı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Peygamberlere iman etmenin önemi nedir?
İlk insan Hz.Adem okur-yazar mıydı? İnsanlığın ilk devri vahşi miydi?
Hz. İsa, İdris, İlyas ve Hızır'ın farklı hayat mertebelerinde bulunmasının hikmeti nedir ki diğer peygamberlerden farklı bir hayat mertebesinde bulunuyorlar?
Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmesi Allah'ın emri ise, Allah emrinden, hükmünden vaz geçer mi?
Tüm peygamberler çobanlık yapmış mıdır?
Hz. Havva, Hz. Âdem ile nikahlanmış mıdır; cennetten neden kovulmuşlardır?
Hz. Yusuf Züleyha ile evlenmiş midir?
Peygamberler kişisel hata işlemiş olamazlar mı? Peygamberlerde "zelle" denilen kişisel hatalar mevcut ise, bunlar nelerdir?
Hz. Âdem ile Hz. Havva annemiz hangi dili konuşmuşlardır? Cennette hangi dil konuşulacaktır?
Hazreti Adem (a.s) sünnetli olarak mı yaratıldı? Sünnetli doğan peygamber var mıdır?
Neden peygamberlerin çoğu Orta Doğu'da gelmiştir? Her topluma peygamber gönderilmiş midir?
Hz. İbrahim'in Ay ve Güneşe önce rabbim deyip, sonra batanları sevmem demesi ismet sıfatıyla ters düşmez mi?
"Hazreti İbrahim'in milletindenim." ne demektir? Haniflik hakkında bilgi verir misiniz?
Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in yolunda gidilmesini söylemesinin hikmeti nedir?
Her kavme peygamber gönderilmiş midir?
Yusuf (as.)'ın çocukları var mıdır, adları nelerdir?..
Risaletle nübüvvet arasındaki fark nedir
Bazıları, Hz.İbrahim'in kurban etmeye niyetlendiği oğlunun Hz. İshak olduğunu söylüyor... hangisi ne kadar doğrudur?
Her kıtaya peygamber gönderilmiş midir? Neden peygamberlerin çoğu Arap yarımadasına gelmiştir de başka bir kıtaya gelmemiştir? O zamanlar diğer kıtalarda insanlar yaşamıyor muydu?
Hz. Yahya (as) ne zaman gelmiştir ve hangi kitapla amel etmiştir?
Hz. Nuh (as) ın uzun yaşaması
Peygamberimiz'in peygamberliği konusunda şüpheye düşen kafir olur mu? Küfre düşüren vesvese ile küfre düşürmeyen vesvese nasıl ayırt edilir?
Hz. Adem'e cennette yasaklanan ağaç ne idi, bunun cinsellik olduğunu duydum, doğru mu?
Gözü görmeyen (âmâ) peygamber gelmiş midir?
Hz. İsmail'in, babası Hz. İbrahim tarafından kurban edilemek istenmesi nasıl olmuştur? Bu olay Kur'an'da var mıdır?
Yunus suresi 47. ayette "Her ümmetin bir peygamberi vardır..." deniliyor. Her ümmete yalnız bir peygamber mi gönderilmiştir? Gerçi İsrailoğullarına bakıldığında kendilerine birden fazla peygamber gönderildiğini biliyorum...
İsrailoğullarına bu kadar çok peygamber gönderilmesinin sebebi nedir?
Hz. Adem'in dünyaya gönderilmesi?
Hz. Ademin boyu ne kadardır ve kaç yıl yaşamıştır?
Hz. Hızır hakkında bilgi verir misiniz?
Kuranı Kerimde Hz. Musadan çok bahsedilmesinin hikmeti nedir. Medyende karşılaştığı kızların babası Hz. Şuayb mıdır?
Kabenin hicr kısmında Hz. İsmail ve Hz. Hacerin kabirleri olduğu yazıyor. Bu doğruysa orada nasıl namaz kılınıyor?
Hz. İsa zamanında şarap helal miydi?
Hz. Adem kusur işlemeseydi hakikaten biz şimdi cennette mi olurduk?
Namazlarımızın sonunda salli barikleri okurken niçin diğer peygamberlere mesela Hz. Adem'e değil de Hz. İbrahim(as) salavat getiriyoruz?
Hz. Yusuf (a.s.) ve Saat Mucizesi Hakkında.
Belirli bir kavime peygamber gönderildiğinde diğer kavimler ne yapıyordu?
- Mesih kurtarıcı demek ise Hz. İsa kurtarıcı mıdır?
"Uyarıcı"dan kasıt sadece peygamberler midir; yoksa bazı toplumlarda nebi olmadan, bilginler de bu görevi üstlenmiş midir? Batı, peygamberlik kavramına aşina mıdır?
Hz. İsanın (as) babasız olarak yaratılmasının hikmeti nedir?
Hristiyanlar Ruhul Kudüs ifadesi için Allahın ruhu olduğunu ifade etmektedirler. Hz. İsa Allahın ruhu mudur?
Şeytan cennetten kovulduğu halde nasıl Hz. Ademe yasak meyveyi yemesi için vesvese vermiştir?
Hz. Azrailin Hz. Ademin hamuru için farklı yerlerden toprak getirdiğini okumuştum. Bu konuyu açıklamanız mümkün müdür?
Bazı Peygamberler hak dini tebliğ ederken öldürülmesine müsade edildiği halde Hz. İsa neden göğe yükseltilmiştir?
Hz. Adem ve Hz. Havva yer yüzüne indirilince cennetteki bedenleri ile mi indirilmiştir?
Hz. Ali Peygamber midir. Hz. Ali hakkında bilgi verir misiniz?
Neden bir çok peygamber ve kitap gönderildi?
Hz. Ademin (as) annesi olmadığı için ve doğmadığı için göbeğinin olmadığını duydum. Doğru mudur?
İsa (as) beşikte iken konuştu bu hal hep böyle devam mı etti yoksa normale mi döndü
Kuranda ismi geçen Peygamberlerin meslekleri nelerdir?
Kuranı Kerimde Hz. İsanın ahirzamanda geleceğini neden açıkça ifade etmemiştir?
Bazı Hristiyanlarda müslümanların Hz. İsayı kötü gördüğü inancı hakim olmaktadır. Bu inancın yanlış olduğunu nasıl anlatabiliriz??
Rus televizyonlarının birinde Hz. Isa (as)'nın Allah'ı gördüğü söylendi, bu doğru mu? Hz. Isa Allah'ı gördü mü?
Kur'an-i Kerim'de Musa Aleyhisselamın çokça zikredilmesinin, Yahudilere daha sert ifadelerin geçmesinin hikmetleri neler olabilir?
Hz. Yakup (a.s.) ile birlikte aileleriyle Mısır'a giden İsrailoğullarının adları nelerdir?
Peygamberimizden başka diğer peygamberlerin miraç hadisesi olmuş mudur?
Hz İbrahim yalan mı söyledi?
Hz. Yunus peygamber hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamberler neden insanlar tarafından seçilmez?
Hz. Ebu Bekir (ra)'in hayatını açıklar mısınız?
Hz. Yusuf'un hayatını anlatır mısınız?
Hz. Danyel (as) hakkında bilgi verir misiniz?
Bazı peygamberlerin bir çok eşi olmuş, hem ibadetle meşgul olmak hem de bu kadar eş ile ilgilenmek nasıl olur?
İslam, Eski ya da Yeni Ahit Sümerlerden etkilenmiş olabilir mi?
Nuh aleyhisselamın eşi müslüman mıydı?
Peygamberimizin ümmetine bin yıldan daha hayırlı olan Kadir gecesinin verilmesi ve diğer ümmetlere verilmemesi haksızlık değil midir?
Kuranı Kerim de Peygamberlerin sabırlı olduğu bildirilmektedir. Hz. Yunus sabretmediğine göre peygamber değil midir?
Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelmesi, göğe yükseltilmesi, ölüleri diriltmesi onun ilah olduğunu gösterir mi?
Hz. Musa (as) ile Hz. İsa (as) arasında hangi peygamberler gelmiştir ve tebliğ ettikleri din Yahudilik midir?
Hz. Adem ve Havva hangi dil ile konuşmuşlardır?
Hz. İsa ile Hz. Muhammet arasında bir peygamber gönderilmiş midir?
Hz Musa'nın, dilindeki bağın çözülmesi için yaptığı dua kabul oldu mu? Eğer kabul olduysa Firavun neden onunla alay etti?
Hz. Eyyub (a.s.) ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Elyesa (a.s.) hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Adem'den sonra dinler ve diller nasıl ortaya çıktı?
Hz. Adem'in hayatı hakkında bilgi alabilir miyim?
Araf suresi 143. ayeti açıklar mısınız? (Hz. Musa'nın Allah'ı görmek istemesi...)
Hz. Adem (as)'in kaç çocuğu olmuştur?
Hz. Yuşa ve Hz. Danyal hakkında geniş bilgi verir misiniz?
Hz. İdris peygamber hakkında bilgi verir misiniz, Hz. İdris'in (a.s.) göğe yükseltilmesi nasıl olmuştur?
Her canlı ölümü tadacaksa Hz. İdrisin ölümü nasıl olacaktır?
Hz. Süleyman hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Adem Hz. Muhammedi ne zaman öğrenmiştir? Peygamber efendimizin ismini ilk olarak nerede görmüştür?
Hz. İsanın aslında milatdan 300-400 sene önce yaşadığı iddia edilmektedir. Bunun aslı var mıdır?
Bazı kaynaklarda geçen Yusuf ile Züleyha hikayesi hakkında bilgi verir misiniz. Böyle bir hikayenin gerçekliği var mıdır?
?(Habibim!) Sana Musa'nin haberi geldi mi?? diye yazılı! Oysa ki daha önceki sûre'lerde Musa?nın haberi bir çok defalar anlatılmıştır. Neden böyle denilmektedir?
Hz. Zekeriya Peygamberin mesleği ne idi, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. İsa (as) ölmüş müdür?
Kurban edilmek istenen Hz. İsmail?in yerine, neden dünyadaki koçlardan biri kesilmedi de gökten indirilen koç kesilmiştir?
Meryem suresi 30. ayette Hz. İsa'nın bebekken konuşup kendisine peygamberlik verildiğini söylemesini açıklar mısınız? Hz. İsa'ya peygamberlik bebekken mi geldi?
İnsanların peygamberlere ihhtiyacı var mıdır?
Peygamberler şu an cennette mi?
Hz. Muaviye ve Hz. Ali arasında gerçekleşen olay hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Adem günah işlemiş midir?
Hz. Hızır ne zaman doğmuştur ve Peygamberimiz'le a.s. hiç görüşmüş müdür?
Hz. Musa (a.s) ve sinek arasında bir konuşma gerçekleşmiş. Sineklerin sürekli zikirde oldukları fakat insanların çoğunun gaflette olduğunu söylemiş. Bunu anlatabilir misiniz?
Kuran?da Hz. İbrahim için "tek başına bir ümmet" deniliyor. Bu ne anlama gelmektedir?
Hz. Şuayb (as) hakkında bilgi verir misiniz?
Torunundan genç olan peygamber kimdir? Allah onu 100 yıl uyutmuş deniliyor?
Hz. Uzeyr hakkında bilgi? Üzeyr aleyhisselama, Yahudiler neden (haşa) Allah'ın oğlu demişler?
Hz. Musa?ya gelen on emir neleri içeriyordu. Bu on emir nelerdi?
Mu'minun suresi 68. ayette geçen, yoksa kendilerine ilk atalarına gelmeyen bir şey geldi diye mi inanmıyorlar, ifadelerini açıklar mısınız?
Hz. Yuşa?nın (a.s.) kabrinin İstanbul Beykoz?daki Yuşa tepesinde olduğu doğru mu?
Ress Halkı (Ashabu'r - ress) hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. İbrahim ateşten kurtulunca, nasıl bir tepki almış ve nasıl serbest kalmıştır?
Hz. Musa?nın ağaçtan ses işitmesi nasıl oldu, bu ses kime aittir, Kelimullah ne demektir?
Mü'min Süresi 28. ayette geçen Firavun sarayındaki mü'minin kıssası hakkında bilgi verir misiniz?
-Hz. Yusuf?un güzelliği hakkında bilgi var mı? Hz. Musa?nın kız kardeşinin adı Meryem mi, yoksa Gülsüm müdür?
Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yasak meyveyi yemeden önce Cennetteki giysileri nasıldı?
Hz. Musa kaç yılında öldü, Tevrat kaç yılında tamamlanarak ahit sandığına kondu, Ahit sandığı ne zaman kayboldu?
İsrailoğullarına gönderilen Peygamber isimlerinin İbranice olanları mı yoksa Arapça olanları mı doğrudur?
Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya zamanında tevrat tahrif edilmiş miydi. Eğer edildiyse bu peygamberler tevratı düzelttiler mi?
Hz. İsmail (a.s.) Peygamberimiz'in soyunun devamına vesile olan evliliğini kiminle yapmıştır? Kaç çocuğu olmuştur?
Hz. Muhammmed (s.a.v.)'in peygamberlik nuru, Hz. Nuh (a.s.)'dan Hz İbrahim (a.s.)'a kimler vasıtası ile intikal etmiştir?
Hz. Yusuf?a bütün insanlığın güzelliginin yarısının verildiği, doğru mudur?
Peygamberlerin soy ağacı ve geliş sırası hakkında bilgi verir misiniz?
Allah-u Teala, neden Hz. Musa'dan kutsal vadide, ayakkabılarını çıkarması istemiştir?
Peygamberimizin vahiy almadan önce yalnız olarak dağa çıkıp tefekkür etmesinin ne hikmeti vardır? Bu vahiy için gerekli mi?
Hz. Musa (as) ve Firavun kıssasından çıkarmamız gereken dersler nelerdir?
İlk şehit edilen peygamber kimdir?
Kuran-ı Kerim?de Hz. İsa?ya kelam ismi verildiğine göre, Hz. İsa da mahluk değildir, denilebilir mi? Kuran'da geçen Kelimetullah kavramı ne demektir?
Hızır aleyhisselamın farklı insan kılıklarına girdiği söyleniyor. Bu doğru mudur?
Gönderilen bütün peygamberler, inanmayanlar tarafında yurtlarından çıkartılmış mıdır?
Diğer peygamberlere vahiy gelirken, titreme gibi haller neden olmamıştır?
Yahudilere verilen ağır yükler nelerdir?
Keşke yaşasaydım da O'na (asm) ümmet olabilseydim, diyen kimdir?
Hz. Adem (a.s), Hz. Havva anamızdan kaç yıl ve neden dolayı ayrı kalmıştır?
İslamiyet'ten önce yaşayan Yahudilerin ve Hristiyanların imanları geçerli midir? Sadece kendi peygamberlerine inanmaları yeterli midir?
Yavuz Sultân Selim'in sol kulağında küpe bulunan bir resmi mevcuttur. Bu doğru mudur?
Hud suresi 71. ayet hakkında açıklama yapar mısınız? Hz. İbrahim (as)'in ilk oğlu Hz. İsmail (as) değil miydi?
Hz.Yusuf (as) Mısır?da yönetici olduğunda, peygamberlik görevine başlamış mıydı?
Kendi kavmi olmayan, yabancı bir kavme gönderilen peygamberler kimlerdir? Bu, Kur?an?daki "Her kavme kendi içinden peygamber çıkardık." ayetiyle nasıl bağdaşır?
Bakara Suresinin 249. ayetinde geçen, ?Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir? ifadeye göre, ırmakla nasıl bir imtihan olunmuş, açıklar mısınız?
Neml Suresi 16. ayette anlatılan ?kuş dili öğretilmesi?nin anlamı nedir? Kuş dili bilince ne oluyor ve ne işe yarıyor?
Kur?an?da Hz. İbrahim?in ?hastayım? diyerek yalan söylediğinin bildirilmesi, Tevrat?ta peygamberlerin büyük günah işledikleriyle ilgili verilen bilgilerin de doğru olduğu anlamına gelmez mi?
Hz. Şuayb?ın gönderildiği Medyen halkı, Araplar'dan mıdır?
Yunus (a.s)'a ibn-i metta denmesinin sebebi nedir?
Hz. İsmail (as) kurban edilmeye götürülürken İshak (as) doğmuş muydu ya da Sara, İshak?a hamile miydi?
Juda (Tatyanos) kimdir ? Gerçekten Hz. İsa"nın havarilerinden birisi midir ? Tatyanos ile judas iscariot aynı kişi midir?
Hz. Yusuf, sadece kardeşlerine ders vermek için mi gönderilmiştir? Bir peygamberin Dini yayması gerekmiyor mu? Yusuf Suresinden alacağımız dersler neler olabilir?
İmran ailesinden bahseden ayetleri açıklar mısınız? Ayetlerde (3/31-38) bahsi geçen Meryem'in, Hz. Musa'nın kız kardeşi Meryem mi, yoksa Hz. İsa'nın annesi Meryem mi olduğu konusunda karışıklık var mıdır?
Peygamber efendimiz (s.a.v) dışında başka ümmi Peygamber var mıdır? Yoksa ümmi olan sadece Peygamber efendimiz midir?
Yusuf Suresi 15. ayeti açıklar mısınız? Hazreti Yusuf (a.s) çocukken vahiy almış mıdır?
Hazreti Yusuf (a.s) zindanda kaç yıl kalmıştır, kaçıncı yılındayken iki tane zindan arkadaşı yanına gelmiştir, babası Hz. Yakub (a.s) dan kaç yıl ayrı kalmıştır?
Hz. Yusuf ile Züleyha olayını haber veren ayette ?Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi o da kadına meyledecekti.? denilmektedir. Bu ayette geçen ?burhan? nedir?
Hz. Şit (a.s.)'a 50 sahife indirildiği halde Kur'an-ı Kerimde neden ismi geçmiyor?
Hz. İsa (a.s.) 12 - 30 yaşları arasında nerede yaşadı ve neyle meşgul oldu?
Karun'un helakinin Hz. Musa'nın istemesiyle olduğu doğru mudur?
Allah Hz. İbrahim?e babası için dua etmemesini söylediği halde, onun İbrahim Suresi 41. ayette ?beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!" diye dua etmesinin sebebi nedir?
İbrahim Suresi 45. ayette bahsedilen yurt, kimlerin yurdudur? Araplar, helak olmuş olan hangi milletin yurdundalar?
Türkiye topraklarında yaşamış peygamberler var mıdır?
Yusuf aleyhisselam zamanında yaşayan Kral, Hz. Yusuf?a tabi mi olmuş yoksa karşı mı çıkmıştır?
Musa (as) ile nil nehrini geçen İsrailoğullarının 12 kabileden oluştukları ve 12 farklı koldan nilden çıktıkları doğru mudur?
Firavun kavmine gönderilen ?kan?ın ve diğer mucizelerin mahiyeti nedir?
Hazreti Musa (a.s), Firavun?un, diğer milletlerin durumunun ne olacağı şeklindeki bir sorusuna muhatap olmuştur. Firavun niçin böyle bir soru sorma gereği duymuştur?
Kur'an'da, Hz. İsa aleyhisselamın hayatı, peygamberliği ve ümmetiyle olan ilişkileri hakkında neden detaylı bilgi yoktur?
Hz. Adem'e Allah'ın neden çocukluğunu yaşatmadığını yorumlar mısınız? Bunun bizim anlayacağımız bir tarafı var mıdır?
Hz. Süleyman rüzgar ile ordusunu ve kendisini nasıl uçuruyordu? Rüzgarda giderken bu askerler savrulmuyorlar mıydı?
Besmele diğer dinlerde Arapça olarak aynı mıydı, ya da nasıl yer alıyordu?
Hz. Salih'in (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Şanlıurfa?daki balıklı göl, Hz. İbrahim?in ateşe atıldığı yer midir?
Hz. Nuh'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Hud'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. İbrahim'in (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu (Sad, 38/41), ayetinde geçen acı ve azaptan maksat nedir? Şeytan Peygambere vesvese verebilir mi?
Hz. İbrahim?in, Ya Rabbî, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin?, (Bakara, 2/260) isteğinde bulunması, bir vesveseye mi işarettir?
Hz. İsmail'in hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Yakub'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Yahya'nın (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Harun'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Selam vermek diğer dinlerde de var mıydı? Bu ümmete verilen üç şeyden birinin cennetliklerin selamı olduğu doğru mudur?
Hz. Adem ile Hz. Havva, doğduklarında kaç yaşındaydılar? İlk yaratıldıklarında bebek miydi, çocuk muydu yoksa ergen bir insan mıydılar?
Hüdhüd-ü Süleymani (a.s.) hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. İlyas'ın (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Şit aleyhisselam hakkında bilgi verir misiniz?
Hangi peygamberde hangi esma'ül hüsna tecelli etmiştir?
Nuh (a.s.) tufandan önce kavmine hiç mucize göstermiş midir?
Hz. İsa'nın ve Peygamberimizin (s.a.v.) mucizesi olarak Allahın izniyle dirilttiği ölüler uzun süre yaşamışlar mıdır?
Tabutu sekine ve onu gün ışığına çıkaracak Mehdi hakkında bligi verir misiniz?
Hz. Yakup (a.s.)'ın Hz. Yusuf (a.s.)'ın ayrılığına dayanamayarak kırk yıl ağlaması Peygamberlik makamı ile nasıl bağdaşır? Sabretmesi gerekmez miydi?
Nuh (a.s.)´ın gemiye aldığı canlıların sadece evcil hayvanlar olduğuna delil nedir?
Doğrusu onların İbrahim´e en yakın olanı, ona uyanlar, şu Peygamber ve iman edenlerdir (Al-i İmran 3/68) mealindeki ayete göre, Hz. İbrahim diğer peygamberlere göre daha üst bir mevkide miydi?
Hz. Musa, vahyin gelişinden sonra, Firavun’un ve saray ehlinin karşısındaki tebliğini neden alenen yapmıştır? Tebliğini gizliden gizliye yapıp, yeterli güce ulaşınca Firavun ve ehlinin karşısına çıkması daha doğru olmaz mıydı?
Şura Suresinin 51. ayeti, Kasas Suresinin 30. ayetini yalanlıyor mu? Allah, ağaç bedenine girip Hz. Adem ile konuşmuş mudur?
Sokrates, Aristo gibi filozofların yaşadığı dönemlerde hangi peygamberler dünyadaydı.Ve bu peygamberler Allah yolunu dünya insanlarına hangi yollar ile anlatmıştır?
Hz. Muhammed Miraç hadisesinde rüyete/Allah’ı görmeye mazhar olduğu halde, Hz. Musa’ın bu isteği neden reddedilmiştir? Birbirinden ayrı gözüken durumlara nasıl bakmalı, bu konulardan neyi anlamalıyız?
Hz. Eyyub Peygamber'in (a.s.) kabri nerededir?
Bazı Hristiyanların, tanrının Hz. İsa’nın içine girmesi veya ona hulul etmesi tanrının mekandan münezzeh olmasına aykırı olmaz, anlayışını nasıl değerlendirirsiniz?
Hz. Nuh 950 sene yaşamasına rağmen kavmi bu kadar açık bir mucizeyi neden fark edemedi?
Hz. Lut'un (as) kavmi nerede helak olmuşlardır, İtalya'daki Pompei şehrinde mi yoksa Lut Gölü denilen Ölü Deniz'de mi?
Hz. Musa'nın mucizeleri nelerdir?
Musa Peygamberle Harun Peygamberin aynı kavme ve aynı zamanda gönderilmesinin hikmeti nedir? Bir kavme, neden iki ayrı peygamber gönderilmiştir?
Hz. Davud (a.s)'un çalgı çalarak dua ettigi söylenir? Açıklar mısınız?
Hz. Musa´nın daha önce birini öldürdükten sonra “ben peygamberim” diyerek geri dönmesi, o günün şartlarında inanılabilir bir şey miydi?
Hz. İsa Peygamberin "Ben dünyaya barış için değil savaş için geldim." diye bir sözü var mıdır?
Samuel Peygamber kimdir? Hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Lut'un (a.s.) karısı neden helak oldu?
Hz. Musa evlilik yapmış mıydı, yapmışsa kaç çocuğu olmuştur ve çocuklarının isimleri nelerdir?
Hz. Süleyman’ın Mekke’ye geldiği, ancak içine girmediği için Kâbe’nin ağladığı şeklinde gelen bir rivayet var mıdır?
Hz. Davut, Hz. Musa’dan daha sonraki dönemlerde geldiği hâlde, ayetlerde Hz. Musa’nın ordusunda savaştığı ve Calut’u öldürdüğü bilgisi nasıl doğru olabilir?
"Musa" ismini, Hz. Musa (a.s.)'ya kim vermiştir?
“Musa Peygamber Mısır'dan çıkış sırasında Kızıl Denizi çok iyi biliyordu, denizin yarılarak geçilmesi olayı sadece Musa’nın gel-git zamanını çok iyi bilmesiydi ve Musa katliam yapan zalim bir kraldı.” iddiasına ne dersiniz?
Âl-i İmran 81. ayette; “Ağır ahdimi üzerinize aldınız mı?” “Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım." ifadeleri ne anlama gelmektedir?
Hz. İbrahim’in yüz yaşına kadar isminin "Avram" olduğu söyleniyor. Buna göre ayetlerde ona "İbrahim" denilmesi bir hata değil midir?
Peygamberler hakkında bilgiye, neden sadece kutsal kitaplardan erişiyoruz?
Hristiyanlık tahrif edildiğine göre, Hz. İsa'nın babasız doğması ve mucizeleri de uydurma hikayeler olamaz mı?
Hz Davud'un demircilerin piri olduğu doğru mudur?
Hz. Züleyha'nın gözlerinin açılması ve gençleşmesi doğru mudur?
Hz. Yusuf’un on bir erkek kardeşi, anne ve babası kendisine secde ederken, tek kız kardeşi neden ayrı tutulmuş olabilir?
Hz. Meryem'in babası Kur'an'da İmran olarak geçiyor. Batılılar ise Joachim diyor. Bu iki isim arasında bir bağlantı var mıdır?
Hz. Zekeriyya peygamber olmadan önce mi Hz. Süleyman mabedinde din alimiydi, yoksa peygamber olduktan sonra mı?
Peygamberimiz Hz. Muhammed ümmî olduğu gibi, diğer peygamberler de ümmî miydi?
Hz. Yakub'un, kardeşi Ays'dan kaçmasının sebebi nedir?
Hz. Âdem'in fiziksel özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Yusuf, “Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat." (Yusuf, 12/101) duasından sonra hemen vefat etmiş midir?
Hz. İbrahim, neden oğlu olursa onu Allah'a kurban etmeyi adamış?
Tevrat’ta, neden Peygamberimiz Hz. Muhammed müjdelenmiştir de diğer peygamberler müjdelenmemiştir?
Hz. İbrahim'in Firavun olduğunu iddia eden Fıransız yazarlara nasıl cevap verebiliriz?
Peygamberimiz'in zamanına yakın bir zamanda Araplar içerisinden bir peygamber geldi mi?
Cennetteki yasak meyveyi ilk olarak Hz. Âdem mi, yoksa Hz. Havva annemiz mi yemiştir?
“Şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz.” (Mücadele, 58/21) ayetine göre, Hz. Zekeriya Peygamberin şehit edilmesi nasıl açıklanabilir?
Hz. İsa'nın yerine kim öldürüldü?
Kur’an’da geçen Musa ve Hızır olayının, Gılgamış destanından alındığı iddiasına ne dersiniz?
Musa'nın hikayesinin, sami bir halk olan Akadların kralı Sargon ile fazlaca örtüşmesinin, kopya olduğu görüşüne ne dersiniz?
ASHÂBU'R-RESS
Hz. Nuh (as)'ın gemisi nasıldı?
Dünyaya kaç peygamber gönderilmiştir?
Peygamberlere neden ihtiyaç vardır?
Peygamberlerin görevi nedir?
Melekler, Âdem (as)'a nasıl secde etmişlerdir? Secde etmeleri ne türden bir secdedir?
Risalet ve velâyet nedir?
Secde yalnız Allah'a yapılacağına göre, meleklerin Hz. Âdem'e secdesini nasıl değerlendirmeliyiz? Yaratılış yönünden şeytanla melekler arasında nasıl bir münasebet vardır?
Cinlerden peygamber gelmiş midir?
Şu anda, toplumda bulunan huzursuzluk ve sıkıntıların gerçek sebebi nedir?
Gerçeği arayan bir insan, peygamberlerin bildirdiği gerçeklere karşı kayıtsız kalabilir mi?
Hz. İsa'nın babasız doğuşunu aklına sığıştıramayanlar oluyor, bunlara nasıl bir açıklama getirebiliriz?
Yahudilerin beklediği peygamberin ırkı nedir?
Hz. İbrahim, neden Hz. Hacer ve Hz. İsmail?i Mekke'de bırakıp gitmiştir?
Hz. Âdem (as), Hz. Havva anamızdan kaç yıl ve neden dolayı ayrı kalmıştır?
Allah Kur?an?da, Hz. İbrahim?e babasını ve yaşadığı ülkeyi terk edip başka bir ülkeye gitmesini buyurmuş mudur?
?Hz. Yusuf (as) zindandayken, Allah?ın yerine kuldan medet beklediği için, fazladan sekiz sene zindanda kaldı? açıklaması doğru mudur?
Hz.Yusuf (as) Mısır'da yönetici olduğunda, peygamberlik görevine başlamış mıydı? Mısır hükümdarlığındayken Allah'ın hükümleri ile mi hükmediyordu?
Hz. Musa'nın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Yeryüzüne 124.000 civarı peygamber inmişse, bu demek oluyor ki her kavime bir peygamber gelmiştir. Yani "Biz peygamber göndermediğimiz kavimi sorumlu tutmayız." ayetini nasıl anlayacağız?
Hz. Cercis Peygamber hakkında bilgi verir misiniz?
Her kavme peygamber geldi, deyip de, İsrailoğullarına gelen peygamberlerden başkasının izine rastlanamaması, nasıl açıklanabilir?
Hz. Lokman kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. İbrahim, neden Hz. Hacer ve Hz. İsmail'i Mekke'de bırakıp gitmiştir?
Kur'an'da, Hz. İbrahim'in "hastayım" diyerek yalan söylediğinin bildirilmesi, Tevrat'ta peygamberlerin büyük günah işledikleriyle ilgili verilen bilgilerin de doğru olduğu anlamına gelmez mi?
Hz. Şuayb (as)'ın gönderildiği Medyen halkı, Araplardan mıdır?
Yahudilere verilen ağır yükler nelerdir?
Diğer peygamberlere vahiy gelirken, titreme gibi haller neden olmamıştır?
Gönderilen bütün peygamberler, inanmayanlar tarafında yurtlarından çıkartılmış mıdır?
Hz. Hızır aleyhisselamın farklı insan kılıklarına girdiği söyleniyor; bu doğru mudur?
İlk şehit edilen peygamber kimdir?
Zülkifl (a.s.) hakkında bilgi verir misiniz?
Allah Teala, neden Hz. Musa'dan kutsal vadide, ayakkabılarını çıkarması istemiştir?
Peygamberlerin soy ağacı ve geliş sırası hakkında bilgi verir misiniz?
Juda (Tatyanos) kimdir ? Gerçekten Hz. İsa"nın havarilerinden birisi midir ? Tatyanos ile Judas İscariot aynı kişi midir?
Azer, Hz. İbrahim (as)'ın babası mıdır ve Hz. İbrahim'in babası Müslüman mıydı?
Hz. Yusuf (as)’a bütün insanlığın güzelliğinin yarısının verildiği, doğru mudur? Hz. Yusuf (as)’ın güzelliği hakkında bilgi var mıdır?
Hz. İbrahim (as)'e evlat sahibi olacağı müjdesi verildiğinde hangi bölgedeydi ve hangi kavimdeydi? O zaman Hz. Lut (as) neredeydi ve hangi kavmin önderiydi?
Yol kapamak veya engellemek sebebiyle helak olan kavim var mıdır?
İsrailoğullarına gönderilen peygamber isimlerinin, İbranice olanları mı yoksa Arapça olanları mı doğrudur?
Hz. Musa (as) kaç yılında öldü, Tevrat kaç yılında tamamlanarak ahit sandığına kondu, Ahit sandığı ne zaman kayboldu?
Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya zamanında Tevrat tahrif edilmiş miydi?
Hz. İsmail (a.s.) Peygamberimiz'in soyunun devamına vesile olan evliliğini kiminle yapmıştır? Kaç çocuğu olmuştur?
Hz. Musa (as)’ın kız kardeşinin adı Meryem mi, yoksa Gülsüm müdür?
Hz. Yusuf, sadece kardeşlerine ders vermek için mi gönderilmiştir?
İmran ailesinden bahseden ayetleri açıklar mısınız? Ayetlerde (3/31-38) bahsi geçen Meryem'in, Hz. Musa'nın kız kardeşi Meryem mi, yoksa Hz. İsa'nın annesi Meryem mi olduğu konusunda karışıklık var mıdır?
Hz. Musa (as)'ın ağaçtan ses işitmesi nasıl oldu, bu ses kime aittir, Kelimullah ne demektir?
Peygamber Efendimiz (s.a.v) dışında başka ümmi Peygamber var mıdır? Yoksa ümmi olan sadece Peygamber Efendimiz midir?
Hz. İbrahim (as) ateşten kurtulunca, nasıl bir tepki almış ve nasıl serbest kalmıştır?
Hz. Nuh'un (a.s.) anne ve babası iman etmişler miydi?
Ress Halkı (Ashabu'r - Ress) hakkında bilgi verir misiniz?
Hazreti Yusuf (a.s) zindanda kaç yıl kalmıştır, kaçıncı yılındayken iki tane zindan arkadaşı yanına gelmiştir, babası Hz. Yakub (a.s) dan kaç yıl ayrı kalmıştır?
Hz. Musa'nın kayınpederi, Hz. Şuayb mıdır? Hud, Suresi 89. ayette geçen Lut Kavmi size pek uzak değildir, ne demektir?
Hz. Şit (a.s.)'a elli sahife indirildiği halde Kur'an-ı Kerim'de neden ismi geçmiyor?
Hz. İdris (as)'a astroloji mucizesi verilmesi, onun kendi kudretiyle gaybı bilir demek değildir, değil mi?
Karun'un helakinin Hz. Musa (as)'ın istemesiyle olduğu doğru mudur?
İbrahim Suresi 45. ayette bahsedilen yurt, kimlerin yurdudur? Araplar, helak olmuş olan hangi milletin yurdundalar?
Hz. Yuşa (as)'ın kabrinin, İstanbul Beykoz'daki Yuşa tepesinde olduğu doğru mu?
Hz. Yakup dayısının büyük kızıyla evlenmiş. Sonra karısı vefat edince karısının kardeşiyle evlenmiş. Bu bilgi doğru mu?
Türkiye topraklarında yaşamış peygamberler var mıdır?
Bazı yazarların söylediğine göre Hz. Hızır (a.s) ile Hz. Musa (a.s)'ın buluşma yerinin İstanbul'daki Kız Kulesi olduğu söyleniyor. Bu sahih bir görüş müdür?
Hz. Musa (as)'a gelen on emir nelerdir?
Yusuf Aleyhisselam zamanında yaşayan Kral, Hz. Yusuf'a tabi mi olmuş yoksa karşı mı çıkmıştır?
Musa (as) ile Nil nehrini geçen İsrailoğullarının on iki kabileden oluştukları ve on iki farklı koldan Nil'den çıktıkları doğru mudur?
Firavun kavmine gönderilen "kan"ın ve diğer mucizelerin mahiyeti nedir?
Hz. Üzeyr hakkında bilgi? Üzeyr aleyhisselama, Yahudiler neden -haşa- Allah'ın oğlu demişler?
Hazreti Musa (a.s), Firavun'un, diğer milletlerin durumunun ne olacağı şeklindeki bir sorusuna muhatap olmuştur. Firavun niçin böyle bir soru sorma gereği duymuştur?
Torunundan genç olan peygamber kimdir? Allah onu 100 yıl uyutmuş deniliyor?
Hz. Davud (as)'ın tövbesi ve duası nasıldı? Neden dolayı tövbe etmiştir?
Hz. Şuayb (as) hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Yakup Peygamber nasıl o kadar sabırlı olabilmiş? Yusuf'u canavar yediği halde duasına nasıl devam etmiş?
Allah'ın, Hz. Adem (as)'a neden çocukluğunu yaşatmadığını yorumlar mısınız? Bunun bizim anlayacağımız bir tarafı var mıdır?
Hz. Süleyman (as) rüzgar ile ordusunu ve kendisini nasıl uçuruyordu? Rüzgarda giderken bu askerler savrulmuyorlar mıydı?
Besmele diğer dinlerde Arapça olarak aynı mıydı, ya da nasıl yer alıyordu?
Hz. Salih (a.s.)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Ebced hesabıyla Kur'an'daki bilinmeyen harfleri topladıklarında, Milad 1844, Bahai Dini ortaya çıkıyor. Her peygamber, ben sonuncuyum, demiştir, iddialarına nasıl cevap vermek gerekir?
Hz. Hud (a.s.)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Şanlıurfa'daki balıklı göl, Hz. İbrahim (as)'in ateşe atıldığı yer midir?
Hz. İsmail (as)'in hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Yakub (a.s.)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Kur'an'da Hz. İbrahim için "Tek başına bir ümmet." deniliyor; bu ne anlama gelmektedir?
Hz. Yahya (as)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Musa (a.s) ve sinek arasında bir konuşma gerçekleşmiş. Sineklerin sürekli zikirde oldukları fakat insanların çoğunun gaflette olduğunu söylemiş. Bunu anlatabilir misiniz?
Hz. Harun (as)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Davud (a.s.)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hüdhüd-ü Süleymani (a.s.) hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Adem (as) ile Hz. Havva, doğduklarında kaç yaşındaydılar? İlk yaratıldıklarında bebek miydi, çocuk muydu yoksa ergen bir insan mıydılar?
Hz. İlyas (a.s.)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Yusuf Peygamber (as) zamanında olan Mısır kralı Aziz ve eşi Züleyha tarih kitaplarında geçmiyor; acaba olay başka bir yerde mi yaşanmıştır?
Peygamberler, peygamberlik fıtratı üzerine mi doğmuşlardır?
Hz. Şit aleyhisselam hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Hızır ne zaman doğmuştur ve Peygamberimiz (a.s.v) ile hiç görüşmüş müdür?
Diyorlar ki, bazı peygamberler aileye gelmişler, doğru mu? Peygamberler hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Adem (as) günah işlemiş midir?
Kur'an'a göre Hz İbrahim (as)'ı anlatabilir misiniz?
Nuh (a.s.) tufandan önce kavmine hiç mucize göstermiş midir?
Hangi peygamberde hangi esmâ-i hüsnâ tecelli etmiştir?
Peygamberlik nedir? Her devirde Peygamber gönderilmiş midir?
Peygamberlerin gönderilmesinin sebepleri nelerdir? Fetret ehlinin durumu nedir?
Peygamberlerde bulunması gereken vasıflar nelerdir? Nebi ile resul arasındaki fark nedir?
Tabutu sekine ve onu gün ışığına çıkaracak Mehdi hakkında bligi verir misiniz?
Hz. Adem (as)'in meleklere üstünlük vesilesi olan isimlerin öğretilmesi olayını nasıl anlamalıyız? Bu öğretilen isimlerden maksat nedir?
Hz. İsa (as), Hz. İbrahim (as) ile Hz. Muhammed (asv) arasında ne kadar zaman geçmiştir?
Hz. Yakup (a.s.)'ın Hz. Yusuf (a.s.)'ın ayrılığına dayanamayarak kırk yıl ağlaması peygamberlik makamı ile nasıl bağdaşır; sabretmesi gerekmez miydi? Peybamberimiz (asv)'in de çocukları vefat etmiş, torunlarının şehadetini bilmiş;..
Nuh (a.s.)´ın gemiye aldığı canlıların sadece evcil hayvanlar olduğuna ve kelebek yılan vb hayvanların alınmadığına delil nedir?
"Doğrusu onların İbrahim´e en yakın olanı, ona uyanlar, şu Peygamber ve iman edenlerdir." (Al-i İmran, 3/68) mealindeki ayete göre, Hz. İbrahim (as) diğer peygamberlere göre daha üst bir mevkide miydi?
Hz. Musa, vahyin gelişinden sonra, Firavun’un ve saray ehlinin karşısındaki tebliğini neden alenen yapmıştır? Tebliğini gizliden gizliye yapıp, yeterli güce ulaşınca Firavun ve ehlinin karşısına çıkması daha doğru olmaz mıydı?
Sokrates, Aristo gibi filozofların yaşadığı dönemlerde hangi peygamberler dünyadaydı? Ve bu peygamberler Allah yolunu dünya insanlarına hangi yollar ile anlatmıştır?
Hz. Muhammed (asv) Miraç hadisesinde rüyete/Allah’ı görmeye mazhar olduğu halde, Hz. Musa (as)’ın bu isteği neden reddedilmiştir? Birbirinden ayrı gözüken durumlara nasıl bakmalı, bu konulardan neyi anlamalıyız?
Bazı Hristiyanların, tanrının Hz. İsa’nın içine girmesi veya ona hulul etmesi, tanrının mekandan münezzeh olmasına aykırı olmaz, anlayışını nasıl değerlendirirsiniz? Ayrıca, bizim inanışımıza göre Allah mekandan münezzehtir; bu ne demektir?
Hz. Nuh (as) 950 sene yaşamasına rağmen, kavmi bu kadar açık bir mucizeyi neden fark edemedi?
Hz. Lut'un (as) kavmi nerede helak olmuşlardır, İtalya'daki Pompei şehrinde mi yoksa Lut Gölü denilen Ölü Deniz'de mi?
Her peygamberin kendi ümmetine verdiği bir şey varmış bunlar nelerdir? Peygamberimiz (asv) bunu ahirete bırakmış. Diğer peygamberlerin ümmetlerine verdiği şeyler nelerdir?
İnsanların peygamberlere ihtiyaçları var mıdır?
Hz. Davud (a.s)'un çalgı çalarak dua ettigi söylenir? Açıklar mısınız?
Dünya imtihan yeri olduğuna göre, Hz. Adem (as)’in durumu imtihan için ters olmuyor mu? Sonuçta Allah Teala'yı, cehennemi, ahireti, melekleri, şeytanı ve diğer dünya dışı varlıkları gören birisinin, iman etmemesi zaten olacak şey değildir.
Hz. Zekeriya Peygamberin (as) mesleği ne idi, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamberlere iman, neden gayba iman içerisinde değerlendirilmektedir?
Bazı kaynaklarda geçen Yusuf ile Züleyha hikayesi hakkında bilgi verir misiniz? Böyle bir hikayenin gerçekliği var mıdır?
Hz. İdris (as) göğe yükseltilmiştir. Her canlı ölümü tadacaksa, Hz. İdris (as)'in ölümü nasıl olacaktır?
Hz. Süleyman (as) hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Yuşa ve Hz. Danyal (aleyhimesselam) hakkında geniş bilgi verir misiniz?
Hz. Lut (as)'ın karısı neden helak oldu?
Şehirli olmak peygamberliğin şartlarından birisi midir? Evet ise, Hz. Âdem (as) şehirli midir?
Hz. Adem (as)'in kaç çocuğu olmuştur?
Hz. Adem (as)'in hayatı hakkında bilgi alabilir miyim?
Hz. Zekeriyya (a.s)'ın üç gün konuşmaması hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Elyesa (as) hakkında bilgi verir misiniz?
Allah'a iman edip de peygamberlere iman etmeyenin iman durumu nedir? Peygamberlere iman etmek şart mıdır?
Hz. Eyyub'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. İsa (as) ile Hz. Muhammed (asv) arasında bir peygamber gönderilmiş midir?
Hz. Musa (as) ile Hz. İsa (as) arasında hangi peygamberler gelmiştir ve tebliğ ettikleri din Yahudilik midir?
Kur'an-ı Kerim'de (En'am Suresi 34. ayet) peygamberlerin sabırlı olduğu bildirilmektedir. Hz. Yunus (as) sabretmediğine göre peygamber değil midir?
Hz. Eyyüb (as), eşinin yaptığı bir hatadan dolayı, iyileşince kendisine yüz sopa vurmaya söz vermiş. Bu durum nasıl açıklanabilir?
Peygamberimizin ümmetine, bin yıldan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin verilmesi ve diğer ümmetlere verilmemesi haksızlık değil midir?
Bazı peygamberlerin birçok eşi olmuş; hem ibadetle meşgul olmak hem de bu kadar eş ile ilgilenmek nasıl olur? Çok evlilik ve hatta sahabe zamanında da birçok evlilik ve boşanmalar nasıl açıklanabilir?
Hz. Danyel (as) hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamberler neden insanlar tarafından seçilmez?
Hz. Yunus peygamber hakkında bilgi verir misiniz? Hz. Yunus büyük bir balığa yem mi olmuştur?
Peygamberimizden başka diğer peygamberlerin miraç hadisesi olmuş mudur? Bu konuda İslam alimlerinin görüşleri nelerdir?
Hz. Süleyman'ın karıncası cennetlik midir? Eğer öyleyse buna hangi hareketi sebep olmuştur?
Hz. Yakup (a.s.) ile birlikte aileleriyle Mısır'a giden İsrailoğullarının adları nelerdir?
Peygamberlerin bir çoğunun aynı soydan gelmelerinin sebebi nedir?
Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin meslekleri nelerdir?
Hz. Adem (as)'in annesi olmadığı için ve doğmadığı için göbeğinin olmadığını duydum; doğru mudur?
Hz. Ali peygamber midir? Hz. Ali hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Adem ve Hz. Havva yer yüzüne indirilince, cennetteki bedenleri ile mi indirilmiştir? Çünkü; cennet şartlarına uygun vücut ile dünya şartlarına uygun vücudun farklı olması gerekmez mi?
Bazı peygamberler hak dini tebliğ ederken öldürülmesine müsade edildiği halde, Hz. İsa neden göğe yükseltilmiştir? Hatta Efendimizin dahi savaşta dişi kırılmıştır; bu durum Hz. İsa'ın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
İslam inancına göre kadın peygamber gelmiş midir?
"Uyarıcı"dan kasıt sadece peygamberler midir; yoksa bazı toplumlarda nebi olmadan, bilginler de bu görevi üstlenmiş midir? Batı, peygamberlik kavramına aşina mıdır?
Belirli bir kavime peygamber gönderildiğinde diğer kavimler ne yapıyordu? Diyelim ki Hz. İsa (a.s.) belirli bir kavme gönderilen bir peygamberdir. Onun gönderildiği kavimin dışındaki bütün kavimler hak yolunda mıydılar? Yani namaz kılan, oruç tutan,..
Hz. Yusuf (a.s.)'un saat mucizesi ve bu saatin mahiyeti hakkında bilgi verebilir misiniz?
Namazlarımızın sonunda "Salli Barik"leri okurken, niçin diğer peygamberlere, mesela Hz. Adem (as)'e değil de Hz. İbrahim (as) salavat getiriyoruz?
Hz. Adem kusur işlemeseydi, hakikaten biz şimdi cennette mi olurduk? Sizce bu konuda Hristiyanlar haklılar mı?
Hz. Hızır hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Adem (as)'in boyu ne kadardır ve kaç yıl yaşamıştır? Buna gösterebileceğimiz bir kaynak var mıdır?
Hz. Âdem'in dünyaya gönderilmesi nasıl olmuştur?
İsrailoğullarına bu kadar çok peygamber gönderilmesinin sebebi nedir?
Peygamberlere İhtiyaç
Peygamberler Arası Mertebe Farkı Olur mu ?
Zülkarneyn
İsmet Sıfatı
Hz. Yunusu Balık Niçin Yuttu ?
Peygamberlere iman bize neler kazandırır?
Peygamber kıssalarının -haşa- diğer ilahi kitaplardan alıntı olduğu iddialarına cevap verir misiniz?
Hz. Hızır (A.S.) Kimdir? Tarihte Böyle Bir Şahıs Var mı? Hayatta mıdır? Ne Zaman Yaşadı?
Hz. İsa'nın, Yahudilere muhalefet olsun diye sünnet olmadığı doğru mudur?
Hz. Süleyman (a.s.) kaç yıl yaşamıştır?
Elyesa isminin anlamı nedir?
En'am 89. ayetteki kitap bildiğimiz kutsal kitaplar mı yoksa başka anlamda mı?
Nil nehrinden Fırat nehrine kadar, Hz. İbrahim'in nesline verilmesi ne demektir?
Peygamberlere, ölüm anında seçme özgürlüğü verildiği doğru mudur?
Yüce Allah elçileri olan peygamberin kavimler tarafından katledilmesine neden izin vermiştir?
İnsanların kusurlarını gizlemek gerekirken, Allah neden Peygamberlerin zellerini ortaya çıkarıyor?
Yahudilerin mesih anlayışı ile Hristiyanların mesih anlayışı aynı mıdır?
Ölü Deniz Parşömenlerinde, Peygamber efendimizin ismi neden yok?
Peygamberlik iddiasında bulunan yalancılar, helak olmuş mudur?
Lut kavminin putperest olduğuna dair ayet veya hadis var mıdır?
Hz. Yusuf’un, kardeşlerine devlet malını ücretsiz vermesi, ailesini kayırmak anlamına gelmez mi?
Hz. Adem, Allah'ın ahdini unuttu mu, yoksa unutmadı mı?
Hz. İsa’ya, “Ey Meryem oğlu İsa” denilmesi ona saygısızlık olmaz mı?
Melekler görevlerini, Hz. Lut'a ne zaman açıklamışlardır?
Hz. İdris ile Hz. İlyas'ın; Hz. İsa ile Hz. Hızır'ın aynı hayat mertebesinde olmasının hikmeti nedir?
Peygamberlerin beddua etmelerinin hikmeti nedir? Bu onlar için bir kusur değil midir?
Hz. Yusuf zamanındaki firavun kimdir?
Hz. Yusuf’u günah işlemekten Allah koruduysa, bize nasıl örnek olacak?
Semud kavmine ait olduğu söylenen yapıların, Nebatiler’in olduğu iddiasına ne dersiniz?
Her ümmete peygamber gönderildiyse, fetret ehlinin olması bir çelişki değil mi?
Hz. Yakub'un (as) Hz. Yusuf (as)'a gösterdiği aşırı sevgi bir peygamber için uygun mudur?
Hz. Adem (as) cennet'e konulduktan sonra neden çıkarıldı?
Hz. Adem'in (as) bir peygamber olarak Allah'ın emrini çiğnemesini nasıl değerlendirmeliyiz?
Niçin Allah son peygamber Hz. Muhammed'i teknoloji asrında göndermedi?
Hiç bir peygamber yoktur ki ümmetinden biri ona imam olmadan vefat etmiş olsun, anlamında hadis var mı?
Şeytan Peygamberlere vesvese verebilir mi?
Hz. Lut'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Zekeriya’nın testere ile kesilmesi, çocukların psikolojisini kötü etkilemez mi?
Hz. Zekeriya’nın testere ile kesilmesi, çocukların psikolojisini kötü etkilemez mi?
Hz. Nuh kavmini helake iten nedenler nelerdir?
Şeytan, bir peygamber olan Hz. Eyyüb'e nasıl yorgunluk ve eziyet verebilir?
Hz. Adem, Ülü’l-azm peygamberlerden miydi?
İncil, Zebur ve Tevrat da, Kur'an-ı kerim gibi sonradan mı kitap haline getirilip, çoğaltılmıştır?
Hz. Harun (a.s.) nasıl vefat etmiştir?
Mısır Piramitleri hakkında İslami bilgiler var mı?
Tevrat hak kitapsa, İsa neden peygamber olarak gönderilmiştir?
Bir peygamber, karınca ısırdı diye karınca yuvasını nasıl yerle bir eder?
Bütün peygamberlerin öğretileri, inanç esaslarında bir midir?
Eş'ari mezhebine göre kadın peygamber olma ihtimali Yusuf Suresinin 109. ayetine ters düşmüyor mu?
Hz. İsmâil’e bir kitap indirilmediği halde, neden Resül denilmiştir?
Hızkil bin Nuri adında bir peygamber var mıdır?
Hz. Yakub’un, Hz. Yusuf’u diğer oğullarından daha çok sevmesi eşitliğe aykırı değil mi?
Araf 6'ya göre Peygamberler de mi hesaba çekilecek?
Hz. Adem'e inen ilk ayet besmele midir?
Araf 143 ve Enam 162-63 ayetlerine göre ilk Müslüman kimdir?
Peygamberler evrensel midir yoksa sadece tek bir kavme mi gönderilmişlerdir?
Peygamberler nasıl seçilir?
Bazı peygamberlerin minyatür resimlerini gördüm, bu resimlerin yapılması caiz mi?
Peygamberlerin resmini yapmak ve filmlerde onları artistlerle temsil ettirmek caiz midir?
Her insanın genlerinde peygamber olma potansiyeli var mıdır?
Allah her insanda peygamberlik istidadı yaratmış mıdır?
Kendinin Peygamber olmadığını kendisi de bilen Müseylime, ölümü nasıl göze aldı?
Hz. İdris'in Kur'an'dan bazı ayetleri okumasıyla ilgili rivayet sahih midir?
Hz. Süleyman'ın hayvanlarla konuşması hikmete ters değil midir? Hayvanlar konuşuyorsa iradeleri var demek değil midir?
Peygamberlerin memur olmaları, peygamberlikle nasıl açıklanabilir?
Nebiler vahiy almazlar mı?
Hz. Yusuf, kardeşlerine tuzak mı kurmuş?
Peygamberler doğmadan belli oluyor mu?
Tarihî belgelere dayanarak Belkıs’ın kimliğini belirlemek mümkün müdür?
Peygamberler - Editörün Seçimi
Yahudilerin beklediği peygamberin ırkı nedir?
Hz. İbrahim, neden Hz. Hacer ve Hz. İsmail?i Mekke'de bırakıp gitmiştir?
Hz. Âdem (as), Hz. Havva anamızdan kaç yıl ve neden dolayı ayrı kalmıştır?
Yeryüzüne 124.000 civarı peygamber inmişse, bu demek oluyor ki her kavime bir peygamber gelmiştir. Yani "Biz peygamber göndermediğimiz kavimi sorumlu tutmayız." ayetini nasıl anlayacağız?
Hz. Cercis Peygamber hakkında bilgi verir misiniz?
Her kavme peygamber geldi, deyip de, İsrailoğullarına gelen peygamberlerden başkasının izine rastlanamaması, nasıl açıklanabilir?
Hz. Lokman kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Kur'an'da, Hz. İbrahim'in "hastayım" diyerek yalan söylediğinin bildirilmesi, Tevrat'ta peygamberlerin büyük günah işledikleriyle ilgili verilen bilgilerin de doğru olduğu anlamına gelmez mi?
Hz. Şuayb (as)'ın gönderildiği Medyen halkı, Araplardan mıdır?
Diğer peygamberlere vahiy gelirken, titreme gibi haller neden olmamıştır?
Gönderilen bütün peygamberler, inanmayanlar tarafında yurtlarından çıkartılmış mıdır?
Hz. Hızır aleyhisselamın farklı insan kılıklarına girdiği söyleniyor; bu doğru mudur?
İlk şehit edilen peygamber kimdir?
Zülkifl (a.s.) hakkında bilgi verir misiniz?
Allah Teala, neden Hz. Musa'dan kutsal vadide, ayakkabılarını çıkarması istemiştir?
Peygamberlerin soy ağacı ve geliş sırası hakkında bilgi verir misiniz?
Juda (Tatyanos) kimdir ? Gerçekten Hz. İsa"nın havarilerinden birisi midir ? Tatyanos ile Judas İscariot aynı kişi midir?
Hz. Yusuf (as)’a bütün insanlığın güzelliğinin yarısının verildiği, doğru mudur? Hz. Yusuf (as)’ın güzelliği hakkında bilgi var mıdır?
Yol kapamak veya engellemek sebebiyle helak olan kavim var mıdır?
İsrailoğullarına gönderilen peygamber isimlerinin, İbranice olanları mı yoksa Arapça olanları mı doğrudur?
Hz. Musa (as) kaç yılında öldü, Tevrat kaç yılında tamamlanarak ahit sandığına kondu, Ahit sandığı ne zaman kayboldu?
Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya zamanında Tevrat tahrif edilmiş miydi?
Hz. İsmail (a.s.) Peygamberimiz'in soyunun devamına vesile olan evliliğini kiminle yapmıştır? Kaç çocuğu olmuştur?
Hz. Yusuf, sadece kardeşlerine ders vermek için mi gönderilmiştir?
İmran ailesinden bahseden ayetleri açıklar mısınız? Ayetlerde (3/31-38) bahsi geçen Meryem'in, Hz. Musa'nın kız kardeşi Meryem mi, yoksa Hz. İsa'nın annesi Meryem mi olduğu konusunda karışıklık var mıdır?
Hz. Musa (as)'ın ağaçtan ses işitmesi nasıl oldu, bu ses kime aittir, Kelimullah ne demektir?
Hz. İbrahim (as) ateşten kurtulunca, nasıl bir tepki almış ve nasıl serbest kalmıştır?
Hz. Nuh'un (a.s.) anne ve babası iman etmişler miydi?
Ress Halkı (Ashabu'r - Ress) hakkında bilgi verir misiniz?
Hazreti Yusuf (a.s) zindanda kaç yıl kalmıştır, kaçıncı yılındayken iki tane zindan arkadaşı yanına gelmiştir, babası Hz. Yakub (a.s) dan kaç yıl ayrı kalmıştır?
Hz. Musa'nın kayınpederi, Hz. Şuayb mıdır? Hud, Suresi 89. ayette geçen Lut Kavmi size pek uzak değildir, ne demektir?
Hz. Şit (a.s.)'a elli sahife indirildiği halde Kur'an-ı Kerim'de neden ismi geçmiyor?
Hz. İdris (as)'a astroloji mucizesi verilmesi, onun kendi kudretiyle gaybı bilir demek değildir, değil mi?
Karun'un helakinin Hz. Musa (as)'ın istemesiyle olduğu doğru mudur?
İbrahim Suresi 45. ayette bahsedilen yurt, kimlerin yurdudur? Araplar, helak olmuş olan hangi milletin yurdundalar?
Hz. Yuşa (as)'ın kabrinin, İstanbul Beykoz'daki Yuşa tepesinde olduğu doğru mu?
Hz. Yakup dayısının büyük kızıyla evlenmiş. Sonra karısı vefat edince karısının kardeşiyle evlenmiş. Bu bilgi doğru mu?
Türkiye topraklarında yaşamış peygamberler var mıdır?
Bazı yazarların söylediğine göre Hz. Hızır (a.s) ile Hz. Musa (a.s)'ın buluşma yerinin İstanbul'daki Kız Kulesi olduğu söyleniyor. Bu sahih bir görüş müdür?
Hz. Musa (as)'a gelen on emir nelerdir?
Musa (as) ile Nil nehrini geçen İsrailoğullarının on iki kabileden oluştukları ve on iki farklı koldan Nil'den çıktıkları doğru mudur?
Firavun kavmine gönderilen "kan"ın ve diğer mucizelerin mahiyeti nedir?
Hz. Üzeyr hakkında bilgi? Üzeyr aleyhisselama, Yahudiler neden -haşa- Allah'ın oğlu demişler?
Hazreti Musa (a.s), Firavun'un, diğer milletlerin durumunun ne olacağı şeklindeki bir sorusuna muhatap olmuştur. Firavun niçin böyle bir soru sorma gereği duymuştur?
Torunundan genç olan peygamber kimdir? Allah onu 100 yıl uyutmuş deniliyor?
Hz. Davud (as)'ın tövbesi ve duası nasıldı? Neden dolayı tövbe etmiştir?
Hz. Şuayb (as) hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Yakup Peygamber nasıl o kadar sabırlı olabilmiş? Yusuf'u canavar yediği halde duasına nasıl devam etmiş?
Allah'ın, Hz. Adem (as)'a neden çocukluğunu yaşatmadığını yorumlar mısınız? Bunun bizim anlayacağımız bir tarafı var mıdır?
Hz. Süleyman (as) rüzgar ile ordusunu ve kendisini nasıl uçuruyordu? Rüzgarda giderken bu askerler savrulmuyorlar mıydı?
Besmele diğer dinlerde Arapça olarak aynı mıydı, ya da nasıl yer alıyordu?
Hz. Salih (a.s.)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Ebced hesabıyla Kur'an'daki bilinmeyen harfleri topladıklarında, Milad 1844, Bahai Dini ortaya çıkıyor. Her peygamber, ben sonuncuyum, demiştir, iddialarına nasıl cevap vermek gerekir?
Hz. Hud (a.s.)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Şanlıurfa'daki balıklı göl, Hz. İbrahim (as)'in ateşe atıldığı yer midir?
Hz. Yakub (a.s.)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Kur'an'da Hz. İbrahim için "Tek başına bir ümmet." deniliyor; bu ne anlama gelmektedir?
Hz. Yahya (as)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Musa (a.s) ve sinek arasında bir konuşma gerçekleşmiş. Sineklerin sürekli zikirde oldukları fakat insanların çoğunun gaflette olduğunu söylemiş. Bunu anlatabilir misiniz?
Hz. Harun (as)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Davud (a.s.)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hüdhüd-ü Süleymani (a.s.) hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Adem (as) ile Hz. Havva, doğduklarında kaç yaşındaydılar? İlk yaratıldıklarında bebek miydi, çocuk muydu yoksa ergen bir insan mıydılar?
Hz. İlyas (a.s.)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Yusuf Peygamber (as) zamanında olan Mısır kralı Aziz ve eşi Züleyha tarih kitaplarında geçmiyor; acaba olay başka bir yerde mi yaşanmıştır?
Hz. Şit aleyhisselam hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Hızır ne zaman doğmuştur ve Peygamberimiz (a.s.v) ile hiç görüşmüş müdür?
Diyorlar ki, bazı peygamberler aileye gelmişler, doğru mu? Peygamberler hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Adem (as) günah işlemiş midir?
Kur'an'a göre Hz İbrahim (as)'ı anlatabilir misiniz?
Nuh (a.s.) tufandan önce kavmine hiç mucize göstermiş midir?
Hangi peygamberde hangi esmâ-i hüsnâ tecelli etmiştir?
Peygamberler - Son Ceveplananlar
Peygamberler - Çok Okunanlar