Şamil İslam Ansiklopedisi'nin yazarı kimdir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru
Şamil İslam Ansiklopedisi'nin yazarı kimdir?
Sorunun Detayı
Şamil İslam Ansiklopedisi'nin yazarı kimdir?
Cevap
Şmil İslam ansiklopedisini tek kişi yazmamıştır. Her maddenin ayrı yazarı vardır.Genel Yönetim ve İlmî Redaksiyon

Doç. Dr. Ahmed AĞIRAKÇAŞâmil Yayınevi

Küçük Ayasofya Cad. No: 80;

Sultanahmet / İstanbulEditör

Duran KÖMÜRCÜİlmî Danışman

M. Beşir ERYARSOYİlmî Redaksiyon ve İnceleme Kurulu

Doç. Dr. Ahmed AĞIRAKÇA

Doç. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

Ömer TELLİOĞLUDil ve İmlâ Danışmanı - Teknik Redaksiyon

Dr. Muhammed Nur DOĞANYayın Müdürü

Ömer TELLİOĞLUTashih

Mehmet AYAYDIN

Mehmet ARDA

Asaf Erhan DEMİR

Bilgi İşlem (Yazılım) Proje Yöneticisi

Mustafa CİMŞİTYazılım Tasarım ve Geliştirme

Dr. Zübeyr AZZEFMetin Bilgisayar Girişi ve Dizgi

Fatih ALTINTEPEGrafik Çalışması

Oğuz SARAÇ

Salih SEYREKKatkıda Bulunanlar

Asuman KURT

Arzu YAKUT

Ayşe SİRMEN

Saadet KIRAL

Serpil CENGİZ

Ülkü ŞAHİN

Betül CimşitBilYaz Bilgi İşlem

Çamlıtepe mah.

Kocatepe cad. No: 85

41780 Körfez / KocaeliTeşekkür

Bu yazılımın hazırlanmasını öneren ve sağlayan Şâmil Yayınevi sahibi Sayın Duran KÖMÜRCÜ Hocam'a teşekkürü bir borç bilirim. Her türlü maddi ve manevi imkanlarını benim için seferber eden çok muhterem babacığım Vekil CİMŞİT'e teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmalarımda elinden gelen desteği esirgemeyen muhterem abiciğim Yaşar CİMŞİT'e teşekkürü bir borç bilirim. Özel desteğinden dolayı Sayın Mevlüt SARAÇ'a teşekkürü bir borç bilirim - Mustafa CimşitYAZAR KADROSUDoç. Dr. Ahmed AĞIRAKÇA - İ. Ü. Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. İ. Lütfi ÇAKAN - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Yard. Doç. Dr. Hüsameddin AKSU - İ. Ü. Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Orhan ÇEKER - Selçuk Ü. İ. Fakültesi

Yard. Doç. Dr. Hüseyin ALGÜL - Uludağ Üni. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. İbrahim ÇELİK - Uludağ Ü. İ. Fak.

Yahya ALKAN - DİB Haseki Eğitim Merkezi

Dr. Yunus APAYDIN - Erciyes Ü. İlahiyat FakÜltesi

Ahmed ARPA - DİB Haseki Eğitim Merkezi

Abdüsselam ARI - DİB Haseki Eğitim Merkezi

M. Emin AY - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Yaşar K. AYDINLI - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Muhittin BAĞÇECİ - Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Ali BARDAKOĞLU - Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi

Dr. Nebi BOZKURT - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Ali BULAÇ - Araştırmacı-Yazar

Doç. Dr. Mehmed BULUT - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Yard. Doç. Dr. Mustafa ÇETİN - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Osman ÇETİN - D. E. Ü. İlahiyat Fakültesi

Cemil ÇİFTÇİ - Yüksek İslâm Enstitüsü Mezunu

Doç. Dr. Hamdi DÖNDÜREN - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Ömer DUMLU - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Halid ERBOĞA - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Mehmed ERKAL - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Muammer ERTAN - Yazar

Doç. Dr. Osman ESKİCİOĞLU - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

M. Beşir ERYARSOY - Araştırmacı-Yazar

Ahmet GÜÇ - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Saffet KÖSE - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

H. Fehmi KUMANLIOĞLU - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Abdurrahim KURT - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Dr. Habil NAZLIGÜL - Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi

Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖCAL - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Ahmed ÖNKAL - Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi

Ahmed ÖZALP - Yazar

Sezai ÖZEL - Yüksek İslam Enstitüsü Mezunu, Öğretmen

Ahmed ÖZGEN - İ. Ü. Edebiyat Fakültesi

Dr. Abdulvehhab ÖZTÜRK - DİB Din İşleri Yüksek Kurulu

Ali OKUTAN - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Durak PUSMAZ - DİB Haseki Eğitim Merkezi

Dr. Talat SAKALLI - Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. İbrahim SARMIŞ - Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi

Abdurrahim GÜZEL - Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi

Mefâil HIZLI - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

İbrahim İLHAN - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Zeki İZGÖER - M. Ü. İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi

Yard. Doç. Dr. M. Ali KAPAR - Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi

İsmail KAYA - Yüksek İslam Enstitüsü Mezunu

Hüseyin KAYAPINAR - DİB Haseki Eğitim Merkezi-Yazar

Doç. Dr. Ziya KAZICI - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Yusuf KERİMOĞLU - Araştırmacı-Yazar

Yard. Doç. Dr. İsmail KILLIOĞLU - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Sait KIZILIRMAK - Gazeteci-Yazar

Fedakâr KIZMAZ - Gazeteci-Yazar

Duran KÖMÜRCÜ - Şâmil Yayınevi Sahibi

Doç. Dr. Akif KÖTEN - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Süleyman SAYAR - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Günay TÜMER - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Dr. Ahmed SEZİKLİ - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

D. Ali TÜRKMEN - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. M. Ali SÖNMEZ - Uludağ Ü.İlahiyat Fakültesi

Ali ÜNAL - Araştırmacı-Yazar

Ahmed ŞEN - Dokuz Eylül Ü.İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Halid ÜNAL - Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Sami ŞENER - İ. T. Ü. İşletme Sosyolojisi

Abdülkerim ÜNALAN - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. M. Sait ŞİMŞEK - Selçuk Ü.İlahiyat Fakültesi

Mehmed VAROL - Yazar-İlahiyat Fakültesi Mezunu

M. Yılmaz TAYFUN - Yazar

Cengiz YAŞCI - Araştırmacı-Yazar

Doç. Dr. Necip TAYLAN - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Ahmed YAŞAR - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Selim TEKİN - Yazar-Yayıncı

Zübeyir YETİK - Araştırmacı-Yazar

Ali Rıza TEMEL - DİB Haseki Eğitim Merkezi

Doç. Dr. M. Kamil YILMAZ - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Bilal TEMİZ - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

M. Asım YEDİYILDIZ - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Dr. Nuri TOPALOĞLU - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Abdullah YÜCEL - DİB Haseki Eğitim Merkezi

Doç. Dr. Abdülbaki TURAN - Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Ali Osman YÜKSEL - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Nureddin TURGAY - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Sâmil İA - Şâmil İslam Ansiklopedisi telif kuruluşu
Kategori : Fıkıh
Sayaç : 5818